За диабета - с Д-р ВърбановаЗахарен диабет
(Диабетес мелитус)

Човешкото тяло представлява един прецизен и безупречен механизъм. Всяко отклонение от идеалния му ред нарушава жизнения процес, нарушава функционирането на редица органи и системи, което довежда до болестно състояние. За да съществува нормално, човекът има нужда от определено количество въглехидрати, белтъчини, мазнини и минерални соли, които получава чрез храненето. Процесът на разграждане на храната, получаване на енергия и лесно усвоими хранителни частици е един от най-важните за организма.

Схема на обмяната на веществата


Наименованието захарна болест е старо колкото и самата болест. Тя е била позната още в дълбока древност.Клинични описания са направени още от Целзиус (30 год. преди новата ера), Авицена, Гален, Парацелзиус и др. Наименованието “диабет” е дадено през ХІІ в. от н.е. от лечителя от Кападокия Аретеус. То означава преминаване на водата през тялото. Това е било обяснението за жаждата и голямото количество урина, която отделяли болните. По-късно сладкият вкус на урината дало названието “мелитус”, с което болестта е известна и до днес. Древните лечители обаче не могли да достигнат до обяснение на същността на явлението и до причината за заболяването.
Експериментални данни за секретирането на инсулин от панкреаса дават О. Минковски и И. Меринг през 1882 – 1892 г. Двадесет години по-късно (1921) канадските учени Ф. Бантинг и Ч. Бест изолират от панкреаса на новородено теленце инсулин и го прилагат на болен от диабет младеж. През 1955 г. англичанинът Санджер установява химическата структура на инсулина, а през 1963 и 1965 г. в САЩ от П. Костоянис и Х. Цан е осъществена и синтезата на човешкия инсулин.

***
Захарният диабет (З Д) е обменно заболяване, характеризиращо се с повишена кръвна захар (хипергликемия), която е резултат от нарушения в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или и в двете заедно. (СЗО, 1999 г.)
З Д е социално значимо заболяване поради все по-широкото си разпространение. Броят на хората с диабет в световен мащаб нараства със застрашителни темпове. Понястоящем около 240 милиона души страдат от З Д като се очаква броят им до 2025 г. да достигне 380 милиона. През м. декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, в която призна, че светът в наши дни е застрашен от епидемично разпространение на З Д, наред със СПИН, туберкулоза и малария. В резолюцията се казва още, че З Д е хронично, инвалидизиращо и скъпо струващо заболяване, което е свързано с тежки усложнения. Тя отчита, че е налице спешна нужда от подобряване на общественото здраве и призовава към осигуряване на достъп до лечение и обучение за здравни грижи.

Гласуването на резолюцията на ООН дойде в резултат на кампанията “Обединени за диабет”, която събра усилията на 150 държави, редица научни и професионални организации и сдружения, благотворителни фондации и др., които признаха, че З Д е едно недооценявано от всички власти заболяване с тежък изход, което всяка година води до смъртта та 4 милиона души по света. В сравнение с 1997 г. нашата страна бележи четирикратно увеличение на болните от З Д през 2007 г. (От 2,4% от населението боледуващи от З Д до 8,3% през 2007 г.). Не трябва да се забравя, че в наши дни болните от тази болест са около 310 хиляди души. Че броят на все още недиагностицираните болни е около 200 хиляди души.

***
З Д е хронично метаболитно (обменно) заболяване, свързано с абсолютна или релативна липса на инсулин. Инсулинът е хормон, който се произвежда от т. Нар.бета (В) клетки на панкреаса и е ключ за пренасяне на кръвната захар (К З) в клетките, за да се произведе енергия. Липсата на инсулин води до повишение на захарта в кръвта. При захарния диабет възниква парадоксална ситуация – глюкозата е достатъчно, а целият организъм изпитва въглехидратен глад. Причината за това е, че захарта не може самостоятелно да проникне в клетката и остава в кръвта във вид на безполезен товар.

З Д е два типа:
Тип едно – захарен диабет- инсулинозависим. Той е свързан с абсолютен с инсулинов дефицит. Увреденият панкреас не се справя със своите задължения и затова се и нарича инсулинозависим. Не може да бъде преработен постъпващия обем на глюкоза. Този тип се среща сравнително рядко и по-често възниква при млади хора и деца... Причината – най-честата е инфекция – вирусна, имунизация и др. Има наследствена предразположеност. В семейства или др., където единият от родителите е болен, възможността да се развие З Д при децата е 5%. Когато са болни и двамата родители, рискът се повишава до 25%. Симптоми: при такива болни бързо се развива абсолютна недостатъчност на инсулин, която се съпътства от бурни клинични прояви: прекомерна слабост, рязко отслабване, вълчи апетит, засилена жажда, отделяне на голямо количество урина, ацетонов дъх. Симптомите прогресират със застрашителна скорост, затова и в повечето случаи на пациентите веднага се назначават инжекции с инсулин, за да се предотврати или да се лекува кетоацидозата.
Тип две – неинсулинов захарен диабет. Този тип диабет се различава от Тип 1 с това, че се изработва достатъчно количество инсулин, но той е биологично неактивен. Даже може да е над нормата. Но хормонът е безполезен, защото тъканите на организма не са чувствителни към него. Причини: тази форма възниква преди всичко при хора над 40 години, които страдат в 80% от пълнота. Натоварването с храна е изпитание за панкреаса. Диетата (ниско – хипокалорийна) е един от основните елементи в лечението на този тип диабет. Симптоми: ЗД тип две се характеризира с постепенно начало, с бавно прогресиране и умерена проява на симптомите. Възможно е подобрение и дори достигане до норма на кръвната захар под влияние на външни фактори – например при спазване на диета.

Често ЗД тип две се диагностицира при случайно изследване на кръвната захар, обикновено 2 – 3 години след началото му. Но макар клиничната картина да е спокойна, диабетът от този тип не бива да се приема като безобидно заболяване, защото може да се стигне до сериозни усложнения ако не му обърнем необходимото внимание (диабетна невропатия, ретинопатия, нефропатия, хипертония, гангрени и др.). Най-характерен признак за диабет е жаждата, която измъчва диабетиците. Повишението на глюкозата в кръвта дава още един характерен признак за З Д – сърбеж. Понякога е толкова мъчителен, че кожата се покрива с ранички от чесането. Към това механично увреждате често се прибавя гнойна инфекция, защото микробите мигновено се размножават в сладка среда. Проявите на хипергликемия (повишеното количество кръвна захар) включват жажда, обилно отделяне на урина, (полиурия) и отслабване. Повишените стойности на глюкозата в кръвта може да се проявят и с общо неразположение, замъглено виждане, или повтарящи се инфекции.

Таблица с картинки - ХИПЕРГЛИКЕМИЯ
 

Сравнителна характеристика между Тип 1 и Тип 2 захарен диабет Признаци Тип 1 ЗД Тип 2 ЗД Честота 0,1 – 5 % 2 – 4 – 8 % Наследственост слабо изразена по-силно изразена. При близнаци до 95 – 100% Поражение на В клетката има в различна степен няма Наличие на собствен инсулин в кръвта липсва нормален / повишен Начало бързо постепенно Телесна маса понижена / нормална затлъстяване до 80% Клинична картина бурна често липсва Протичане лабилно стабилно Склонност към кетоацидоза голяма рядко / няма Съдови усложнения често; поражение на малките съдове (капиляри) често; поражение на големите съдове (артерии) Лечение инсулин, диета, физическа активност Диета; перорални хипогликемизиращи лекарства (таблети); физическа активност Обучение необходимо необходимо

***
В недалечното минало ендокринолозите смятаха, че съществува възрастова граница за появата на Тип 1 или Тип 2 З Д. За такава се смяташе възрастта между 35 – 45 г. В последните години това схващане беше опровергано от наличието на тип 2 и З Д при деца най-често със затлъстяване- т.н. моди Именно поради този факт те се отказаха от наименованията инсулинозависим и неинсулинозависим З Д. Усложнения при протичането на З Д По своя характер усложненията при З Д се делят на остро настъпващи и хронични. Остро настъпващите усложнения са: хипогликемия (по-ниска от нормалната кръвна захар); хипогликемична кома хипергликемия (по-висока от нормалната кръвна захар) кетоацидоза, кетоацидозна кома.

Хроничните или късните усложнения на ЗД са:
Диабетна ретинопатия (увреждане на очното дъно).
Диабетна невропатия (увреждане на нервите) Диабетна нефропатия (увреждане на бъбреците) Увреждане на сърцето, кръвоносните съдове, гангрени и др. Усложненията, свързани със ЗД са сериозни и твърде опасни ЗД започва като метаболитно (обменно) заболяване, а завършва катосъдово заболяване.
Хипогликемия. Спадането на кръвната захар на болния под 3,5 mml/l се нарича хипогликемия или “хипо”. При лица без захарeн диабет най-ниската стойност в 2,8 mml/l и означава глад на организма за въглехидрати.

Причини за хипогликемията са:
Свързани с инсулиновата доза:инжектиране на по-голяма инсулинова доза и друг вид инсулин;
Свързани с физическото натоварване: по-голямо от обичайното, без допълнителен прием на въглехидрати;
Свързани с диетичния режим: пропуснато или закъсняло хранене или прием на по-малко храна; повръщане или диария; консумация на алкохол.
Приемане на друг вид хипогликемизиращи средства, например билки наред с основното лечение – инсулин и (или) таблетки. Значително по-рядко се получава хипогликемия при лечението на диабет тип 2, но при лабилно протичане на З Д това е напълно възможно. Хипогликемията има характерни симптоми, които трябва да се знаят и да се разпознават добре от всички диабетици.
 
Особеното при нея е, че при всеки болен има свой, специфичен ред на проява на симптомите. Това трябва да се знае и да се разпознава състоянието още при първите симптоми, за да се вземат веднага спешни мерки. Запомнете: за диабетика не е страшно ако повиши значително кръвната захар. По-лошото е ако се задълбочат признаците на хипоглекемия и болният изпадне в хипогликемична прекома или кома със загуба на съзнанието. При недостиг на кръвна глюкоза страдат най-вече клетките на мозъка, затова симптомите на хипогликемията са главно от страна на нервната система.

Признаците на хипогликемия са:
Изпотяване, сърцебиене, разтреперване, побледняване, обърканост с халюцинации, силен глад раздразнителност, агресивност, обща нервност, замъглено зрение, обща слабост, некоординирани движения, световъртеж, загуба на съзнание с гърчове.

Понякога признаците на хипогликемия възникват и при по-високи стойности на кръвната захар, когато снижението е станало бързо или при лош контрол, когато кръвната захар е била дълго време висока.

Поведение при хипогликемия:
Първо – основното е да не се изпада в паника. Обикновено хипогликемичното нетежко състояние трае няколко минути, не повече. Организмът разполага със свои механизми от хормонален тип, които веднага се включват, за да се преодолее хипогликемията. Така резервите от въглехидрати, които всеки човек има в черния си дроб като запаси от гликоген, се отделят в кръвта като глюкоза. По този начин кръвната захар се покачва, понякога значително, което често довежда до т.нар. реактивна хипергликемия.
Второ – при наличие на глюкомер да се определи веднага нивото на кръвната захар.
Трето при лека хипогликемия да се приеме храна като хляб, мляко плодове.
Четвърто – при по-тежка хипогликемия незабавно се приемат 15 г. захар, конфитюр, сладко разтворени във вода, или 150-200 млл напитка, съдържаща захар – кола, фанта, др. или 3-4 захарни (не шоколадови) бонбона. 15 г. захар се съдържат в 1 супена лъж., 2 големи или 4 малки бучки захар, 3 пакетчета по 5 г, или 5 пакетчета по 3 г.; 2 лъжици мед или конфитюр. Шоколадът не е подходящ за овладяване на хипогликемия, защото съдържащите се в него мазнини забавят усвояването на захарта и повишаването на кръвната захар. Ако 10-15 минути след приема на захарта признаците на хипогликемия все още са налице, се приемат още 15 г захар.

Таблица с картинки - ХИПОГЛИКЕМИЯ


Вторият етап от битката с хипогликемията се състои в приемането на дълговерижни (бавно разграждащи се) въглехидрати (хляб или хлебни произведения, може намазани с конфитюр или даже с масло). Докато първият прием на въглехидрати е прием на късоверижни (бързо разграждащи се) въглехидрати, които повишават кръвната захар, то дълговерижните (хляб) ликвидират причината за появяването на хипогликемията и противодействат на повторната й поява. За да се избегне появата на хипогликемия в лечението на З Д, диабетиците трябва да носят винаги в себе си 3 - 4 бучки захар и бонбони да спазват стриктно часовете за хранене и количеството храна при необичайни за режима им физически натоварвания да приемат допълнителна закуска. Хипогликемиите са доста разпространено явление и почти всеки диабетик ги е получавал. Редките и леки хипогликемии не са сериозна опасност. Тежките и повтарящи се хипо довеждат често до декомпенсация на диабета, предвид на повтарящите се реактивни хипергликемии. Те намаляват умствената работоспособност и паметта, променят поведението на диабетика. Повтарянето на признаците на хипогликемия, установяването на ниски стойности на кръвната захар налагат намаляване на инсулиновата доза, предшествала хипогликемията с от 2 до 4 единици инсулин. Често повтарящи се хипогликемии и ниските стойности на кръвната захар от порядъка на 3, 4 –mml/l мога сериозно да увредят умствените способности на диабетика. Това се нарича хронична хипогликемия и следва да се избягва на всяка цена.

Такива болни са винаги раздразнителни, често агресивни, могат да бъдат приети за психично болни. Наложителна е промяна в дозировките на лечението – инсулин или таблетки, разширяване на диетичния режим.

Д-р Елена Върбанова
ендокринолог

Още статии за Диабет
Продукти, които всеки диабетик трябва да предпочита
Особености в протичането на диабет тип 1
Диабет с кръвна захар над 7.28
Грижи за краката при диабет. Диабетно стъпало
Как да идентифицираме симптомите на диабета?
Има ли на пазара таблетки инсулин?
На ваканция или почивка с дибает
Шофиране при диабет
Как острите инфекции повлияват контрола на обмяната при диабет?
Опитът на сдружение “Диабетни грижи” от работата им с болните от захарен диабет
Епидемия от диабет в България?
Алкохол на гладно?
Кога да измервам кръвната си захар?
Чудодейните билки на Еньо Миланов
Диабетна ретинопатия
За диабета - с Д-р Върбанова
Как народната медицина лекува диабет?
Разработват инсулин на хапчета


Всичко за Вашето здраве Последно публикваноКаталог - Заболявания Каталог - Заболявания


Бързо търсене

Категория: зависимости
Алкохолизъм
Наркомании
Пристрастявания
Категория: на бебето и детето
Агресивност
Алергична хрема на бебето и детето
Алергия към белтъка на кравето мляко
Ангина при бебето и детето
Анемия при бебето и детето
Апетит - пълни деца
Аромотерапия и децата
Безапетитие при бебето и детето
Бронхиална астма при бебето и детето
Бронхит и пневмония при деца
Варицела
Висока температура на бебето и детето
Възпаление на ушите на бебето и детето
Глисти
Грижа за пъпа на новороденото
Грип при бебето и детето
Гърч
Да отгледам и възпитам детето си
Детска церебрална парализа
Детски аутизъм
Детски диабет
Екземи при деца
Епилепсия при деца
Жълтеница
Запек на бебето и детето
Заушка
Имунизационен календар
Кашлица при бебето и детето
Коклюш при бебето и детето
Колики
Менингит
Млечни зъби
Млечница
Морбили
Нощно напикаване - енуреза
Отит
Отравяне
Плач
Подсичане
Проблеми в пикочните пътища и бъбреците
Проблеми с очите на бебето и детето
Разстройство - диария при бебето и детето
Рахит
Рубеола
Температура - висока
Травми на бебето и детето
Хрема при бебето и детето
Категория: на бъбреците и отделителната с-ма
Бъбреци
Бъбречна поликистоза
Бъбречна туберкулоза
Бъбречно-каменна болест
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Остър гломерулонефрит
Пиелонефрит
Подагра
Простатит
Смъкване на бъбрека - нефроптоза
Тумори на бъбреците
Уретрит
Хемороиди
Хипертрофия на простатата
Цистит
Категория: на дихателните органи и слуха
Ангина - възпаление на сливиците
Астма бронхиална
Белодробен абсцес
Белодробен емфизем
Белодробна емболия и белодробен инфаркт
Белодробна склероза
Болки в ушите
Бронхиектазии - разширение на бронхите
Бронхиолит
Бронхит
Бронхопневмония
Възпаление на тъпанчето
Възпалено гърло
Задавяне с чуждо тяло
Кашлица
Кръвоизлив от носа
Ларингит
Мениеров синдром
Моноцитна ангина
Плеврит
Саркоидоза
Сенна хрема
Синуит
Сърбеж в ушите
Трахеит
Туберкулоза
Фарингит
Хрема
Категория: на жлезите с вътрешна секреция
Адипозо-генитална дистрофия
Базедова болест
Диабет
Ендемична гуша
Затлъстяване
Остър панкреатит
Рак на щитовидната жлеза
Синдром на Кушинг
Тиреотоксикоза
Хипотиреоидизъм
Холестерол
Категория: на кожата и венерически
Белези
Витилиго
Възловидна еритема
Генитален херпес
Гонорея - трипер
Дерматомикози
Екзема
Изгаряне
Измръзване
Импетиго контагиоза
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Контактен дерматит
Лупус еритематодис - вълчанка
Меланома малигнум
Пигментни петна
Пруриго на Берние
Псориазис
Розацея
Себорея
Себороична екзема
Слънчево изгаряне
Трихомоназа
Хламидиаза
Червен вятър - еризипел
Категория: на нервната система
Алцхаймер
Анорексия и Булимия
Безсъние
Вирусни менингити
Главоболие
Гнойни менингити
Депресия
Дископатия и дискова херния
Епилепсия
Ишиас
Мениеров синдром
Мигрена
Миелит
Множествена склероза
Мозъчен исхемичен инсулт
Мозъчен хеморагичен инсулт
Невралгия
Неврит на лицевия нерв
Паркинсонизъм
Прогресивна мускулна дистрофия
Радикулит
Стрес
Сътресение на главния мозък
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Херпес Зостер
Категория: на опорно-двигателната
Акушерска парализа
Анкилоза
Артроза
Асептична некроза
Болест на Бехтерев
Дисторзия - навяхване на ставата
Костно-ставна туберкулоза
Луксация - изкълчване на ставата
Остеоартрит
Остеомиелит
Остеопороза
Плоско стъпало
Прогресивна мускулна дистрофия
Рахит
Ревматизъм
Ревматоиден артрит
Сколиоза
Тендовагинит
Травми на гръдния кош
Тумори на костите
Тумори на ставите
Шийна спондилоза
Шип на петата
Категория: на очите
Глаукома
Ечемик
Катаракта - перде
Конюнктивити
Късогледство и далекогледство
Смущения в зрението в детска възраст
Старческо перде - сенилна катаракта
Категория: на половите органи
Аденом
Аменорея
Баланопостит
Безплодие - стерилитет
Болезнена менструация - дизменорея
Бяло течение
Варикоцеле
Възпаление на фалопиевите търби - салпингит
Генитален херпес
Дисменорея
Доброкачествана простатна хиперплазия - нарастване на простатната жлеза
Ендометриоза
Ендометрит
Заболявания на млечната жлеза
Кандида - кандидози
Карцином на матката
Климактеричен синдром
Колпит
Менструален цикъл
Миома на матката
Поликистоза на яйчниците
Простатит
Рак на маточната шийка
Смъкване на матката
Трихомони
Тумори на яйчниците
Урестит
Уро-генитална хламидиаза
Функционални маточни кръвотечения
Хидросалпингс
Категория: на сърцето и кръвоносните съдове
Атеросклероза
Болест /Синдром/ на Рейно
Болест на Бюргер
Инфаркт на миокарда
Исхемична болест на сърцето - ИБС
Миокардиосклероза
Нарушения на сърдечния ритъм
Разширени вени
Ревматизъм
Сърдечна невроза
Тромбофлебит
Хипертония - високо кръвно налягане
Хипотония - ниско кръвно налягане
Хронично белодробно сърце
Категория: на устната кухина
Афти
Възпаление на венците - гингивит
Заболявания на слюнните жлези
Зъбен кариес
Млечни зъби
Пародонтит
Пародонтоза
Херпес
Хигиена на устата
Категория: на храносмилателната с-ма
Гастрит
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Запек
Киселини
Колит - заболяване на дебелото черво
Пептична язва
Повръщане
Рак на жлъчния мехур
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Стеатоза на черния дроб
Стомашни неразположения
Тумори на дебелото черво
Хепатит
Хернии
Цироза
Черен дроб - как да го предпазим от заболявания
Язвена болест
Категория: остро заразни болести
Бруцелоза
Варицела
Вирусен хепатит - А
Вирусен хепатит - В
Вирусен хепатит - С
Грип
Дизентерия
Епидемичен паротит - заушка
Коклюш
Морбили - брусница
Рубеола
Салмонелоза
Скарлатина
Тетанус
Категория: паразитни болести
Бълхи
Детски глисти
Дървеница
Краста
Кучешка тения
Кърлежи
Лаймска болест
Токсоплазмоза
Хлебарки
Категория: през бременността
Аерофагия - киселини
Анемия и бременност
Бременност и майчинство
Бременност и повръщане
Бронхиална астма и бременност
Гестационен диабет
Запек и хемороиди
Извънматочна бременност
Изтръпване, спазми, крампи
Истмикоцервикална недостатъчност - серклаж
Кървно налягане и бременност
Кърмене
Късна бременност
Листериоза
Мастит
Многоплодна бременност
Нефропатия на бременността
Отоци
Покачване на теглото по време на бременност
Помятане
Преждевременно раждане
Преносване на бременността
Рискова бременност
Следродилна депресия
Сутрешно прилошаване
Категория: сексуални проблеми
Вулводия
Диспареуния
Еякуация
Закъснял пуберитет
Импотентност - еректилна дисфункция
Мастурбация - онанизъм
Фригидност
Категория: тумори
Карцином на матката
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Меланома малигнум
Миома на матката
Пролактином на хипофизата
Рак на гърлото
Рак на жлъчния мехур
Рак на маточната шийка
Рак на млечната жлеза
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Рак на щитовидната жлеза
Тумори на бъбреците
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Тумори на дебелото черво
Тумори на костите
Тумори на ставите
Тумори на яйчниците
Други
Абцес
Авитаминоза
Алергия
Анемия
Бели петна по ноктите
Болка. Видове болки
Болки в гърба
Болки в кръста
Глад и апетит
Добави своя тема
Заекване
Здравни проблеми през летните жеги
Как да разчетем поставената ни диагноза
Лимфни възли
Лични истории
Муковисцидоза
Натъртено
Порфирия
Пролетна умора
Психично здраве
Съвети за грижа за косата
Фрактура
Цьолиакия /целиакия/

Виж всички заболявания

Каталог - Билки Каталог - Билки


Бързо търсене

Айважива - Alcanna tinctoria
АЙИЕ - Artemisia argyi Levl
Акация - Robinia Pseudoacacia L.
Алкостоп - спри алкохола!
Алое - Aloe Vera
Анасон - Pimpinela Anisum L.
Ангелика - Angelica Archangelica L.
Арника - Arnica montana L.
Ароматна кализия - Callisia Fragans
Арония - Sorbus melanocorpa
Бабини зъби - Tribulus terrestris
Билки за бани при хемороиди
Блатен аир - Acorus calamus L.
Блатен тъжник - Spirea ulmaria L.
Блян
Бобови шушулки - Phaseolus Vulgaris L.
Божур - Paeonia Decora
Борови връхчета - Pinus sylvestris
Босилек - Ocimum Basillicum
Брей - Tamus Communis
Брош - Rubia tinctorum L.
Бръшлян - Hedera helix L.
Бряст - Ulmus
Бушменски отровен храст - Acokanthera oppositifolia
Бял имел - Viscum album L.
Бял оман - Inula Helenium L.
Бял Равнец - Achillea Millefolium L.
Бял трън - Silybum Marianum L.
Бяла бреза - Betula pendula
Бяла върба - Salix Аlba
Великденче - Veronica
Ветрогон - Eryngium Campestre
Вечнозелен кипарис
Вишна - Prunus cerasus L.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata L.
Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L.
Волски език - Asplenium scolopendrium
Врабчови чревца - Stellaria media L.
Вратига - Tanacetrum Vulgare
Върбинка - Verbena Officinalis L.
Гинко Билоба - Ginkgo Biloba L.
Гледичия - Gleditsia triacanthos L.
Глог - Crataegus Monogyna L.
Глухарче - Taraxacum Officinale
Гороцвет - Adonis vernalis L.
Горчив пелин
Градински чай - Salvia Officinalis
Гръмотрън - Ononis spinosa L.
Дафинов лист - Laurus nobilis L.
Девесил - Levisticum officinale
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче
Джинджифил - Zingiber Officinale L.
Джоджен - Mentha Spicata L.
Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L.
Дракови парички - Paliurus spina-christi
Дребноцветна върбовка - Epilobium Parviflorum L.
Ду Хуо
Дъб /кори/ - Cortex Quercus L.
Дюля - Cydonia oblonga Mill
Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L.
Евкалипт - Eucaliptus
Енчец - Solidago virga-aurea
Еньовче - Galium verum L.
Ефедра - Ephedra Distachya L.
Ехинацея - Echinacea Angustifolia
Жаблек - Galega officinalis L.
Женшен - Panax Ginseng
Живовлек - plantago major L.
Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum
Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L.
Жълт Смин - Helichrysum arenarium L.
Жълта тинтява - Gentiana Iutea L.
Зайча сянка - Asparagus officinalis
Здравец - Geranium Macrrorhizium L.
Златовръх - Rhodiola rosea L.
Змийски лапад - Arum Maculatum L.
Змийско мляко - Chelidonium Majus L.
Зърнастец - Rhamnus frangula
Иглика - Fl. Primulae
Изсипливче - Herniaria glabra
Исиот - Zingiber officinale
Исландски лишей - Cetraria Islandica
Исоп - Hyssopus Officinalis L.
Калина - Viburnum opulus L.
Калоферче - Tanacetum Balsamita
Каменоломка - Pimpinella Saxifraga
Камшик - Agrimonia Eupatoria L.
Карамфил - Eugenia Caryophyllata
Кафяво морско водорасло - Cystoseria Barbata L.
Кисел трън - Berberis Vulgaris L.
Клинавче /орлови нокти/ - Lonicera caprifolium
Коило - Stipa spp.
Комунига - Melilotus L.
Коноп - Cannabis Sativa L.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum L.
Копитник - Asarum europaeum L.
Коприва - Urtica Dioica
Копър - Anethum graveolens
Кориандър - Coriandrum Sativum
Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L.
Котешки нокът - Uncaria Tomenosta Wild
Кръвен Здравец - Geranium Sanguineum
Кукуряк - Helleborus Оdorus L.
Къпина - Robus Fruticosus
Лавандула - Lavandula Angustifolia
Лазаркиня - Asperula Odorata
Лайка - Matricaria Chamomilla
Лен - Linum usitatissimum L
Лепка - Galium aparine L.
Леска - Corylus avellana
Липа - Tilia Cordata Mill.
Лопен - Verbascum phlomoides L.
Луличка - Linaria Vulgaris L.
Люляк - Syringa L.
Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L.
Майчин лист - Cassia Acutifolia
Мак полски
Малина - Rubus Idaeus
Мате
Маточина - Melissa officinalis
Махония - Mahonia
Мащерка - Thymus
Мента - Mentha
Мента Пиперита - Mentha Piperita L.
Метла - Kochia Scoparia
Метличина
Мечо грозде - Thymus sp. Diversa L.
Миши уши - Hieracium pilosella L.
Момина сълза - Convallaria Majalis L.
Морска краставичка - Ecbalium Elaterium L.
Мумио — илирийска смола
Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L.
Нар - Punica Granatum L.
Невен - Calendula Officinalis L.
Обичка - Fuchsia Hybrida
Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris
Огниче - Chenopodium Botrys L.
Омайник - Geum Urbanum L.
Орех - Juglans regia L.
Офика - Sorbus Aucuparia
Очанка
Очиболец - Potentilla
Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L.
Пача трева - Polygonum aviculare L.
Пелин - Artemisia Absintum L.
Перуника - Iris
Петниста бударица - Galeopsis tetrahit
Петопръстник - Potentilla Reptans L.
Пирей - Agropyrum Repens L.
Плавун - Lycopodium Clavatum L.
Повет - Clematis Vitalba L.
Подбел - Tussilago farfara L.
Подъбиче - Teucrium L.
Полско Огнивче - Anagallis Arvensis L.
Пореч - Borago officinalis или echium amoenum
Пресечка - Cnicus benedictus L.
Птиче просо - Lithospermum Officinale L.
Пчелник - Marrubium vulgare L.
Пъпеш - Cucumis Melo L.
Ранилист - Betonica Officinalis
Ревен - Rheum Palmatum L.
Резене - Foeniculum vulgare
Репей - Arctium lappa L.
Решетка - Carlina Acanthifolia All.
Риган - Оriganum vulgare L.
Роза казанлъшка - Rosa Kazanlika
Розмарин - Rosmarinus officinalis
Росен - Dictamnus Albus
Росопас - Fumaria Officinalis L.
Рубрика: Китайски билки
Ружа лечебна - Althaea Officinalis
Салеп - Orchis Maculata L.
Сапуниче - Saponaria Officinalis L.
Сарсапарила - Smilax Officinalis L.
Седефче - Ruta Graveolens L.
Сена (касия) - Cassia senna L
Синап - Sinapis arvensis L.
Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus
Синя метличина - Centaurea Cyanus L.
Синя тинтява - Gentiana Cruciata L.
Синя хвойна - Juniperus Communis L.
Сладник - Glycrrhiza Glabra L.
Слез - Malva Silvestris L.
Сминдух - Trigonella foenum-graecum
Смокиня - Ficus Carica L.
Смрадлика - Cotinus
Софора - Sophora Japonica L.
Стевия - Stevia Rebaudiana L.
Страшниче - Asplenium Trichomanes L.
Съсънка (котенце) - Pulsatilla Pratensis L.
Телчарка - Polygala Major
Тлъстига - Sedum Acre L.
Трепетлика - Populus Tremula L.
Трицветна теменуга
Троскот - Cynodon dactylon L.
Трънка - Prunus Spinosa
Турта - Tagetes Erecta L.
Хвощ - полски
Хмел - Humulus Lupulus L.
Хрян - Armoracia Rusticana L.
Царевична коса - Zea Mays L.
Цариче - Alchemilla Vulgaris L.
Чай при Астма
Чемерика - Veratrum Lobelianum Berhn
Червен кантарион - Centaurium erythraea
Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L.
Червена детелина - Trifolium Pratense L.
Червено подъбиче - Teucrium Chamaedrys L.
Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae
Черен оман - Symphytum officinale L.
Череша - дръжки - Prinus Avium L.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L
Черница - Morus Nigra L.
Чесън - Allium Sativum
Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L.
ШИИТАКЕ - Императорска гъба -„Гъба Жен-Шен”
Шипка - Rosa Canina
Ягода (горска) - Fragaria vesca

Виж всички билкиКаталог - Аптеки Каталог - Аптеки


Виж всички градове

Каталог - Лекари Каталог - Лекари


Виж всички категорииЗа потребителя

Продуктите на Здравница

Алое - сух екстракт при запек Алое - сух екстракт при запек

Алое - сух екстракт на капсули притежава благоприятен ефект при хроничен запек. Продуктът не предизвиква привикване и няма странични ефекти....


Цена: 9.00 лв.


Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Масло от бял трън
Масло от бял трън

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email