Измръзване
Измръзване

Всичко за Измръзване:


Информация за заболяването
Информация за заболяването
Билки
Билки
Народни рецепти
Народни рецепти
Хранене
Хранене
Лекари
Лекари
Статии
Статии
Общото охлаждане и местното измръзване предизвикват увреждания, причинени от въздействието на ниски температури върху човешкия организъм с преобладаваща загуба на топлина, в сравнение с продуциращата се в организма от метаболизма му топлина.

Уврежданията биват остри и хронични. Настоящият материал разглежда острите увреждания. Те биват:
 - местни измръзвания
 - общо охлаждане
 - комбинация от двете

Фактори, улесняващи увреждането:
 - метеорологични условия - температура, вятър, влажност и др.
 - моментно състояние на организма
 - екипировка и защитни средства
 - времетраене на експозицията на студ
 - моментно оказване на първа помощ
 - начин на оказване на първа помощ и транспорт - поведение на спасителите и екипите в медицинските заведения

Патологични процеси, настъпващи в тъканите и органите, причинени от острите студови увреждания:
 - образуване на ледени микрокристали в или между клетките
 - остро нарушаване на кръвотока в органите и тъканите
 - засилване на тромбообразуването в малки, средни и големи артерии с последващо допълнително нарушаване на кръвоснабдяването
 - нарушаване на невроналната регулация на кръвоснабдяването, водеща до смущения и на обмяната на веществата
 - формиране на некръвоснабдени и умъртвени участъци от тъканите (некрози) - при повърхностни увреждания сухи, а при по-дълбоко и вторично инфектирани - влажни
 - проявява се вторично въздействие върху целия организъм, особено при продължително излагане на студ и влага

Патологичните прояви на студово увреждане се развиват фазово и в еволюция във времето.

Местно измръзване.
Най-често е по откритите части - пръсти на ръце и крака, върха на носа, ушните миди, открити участъци на лицето и т.н. Различаваме четири степени

Първа степен: внезапно, силно побледняване, първоначална болка с последваща загуба на чувствителност. При прекратяване въздействието на студа и енергично затопляне - последваща болкова реакция, сърбеж, зачервяване и оток, продължаващ средно около 72 часа

Втора степен: настъпва няколко часа след студовото въздействие като включва горепосочените симптоми плюс поява на мехури, пълни с прозрачна или бледожълтеникава течност

Трета степен: налице са проявите от I и II степен, плюс втвърдяване на повредените участъци и продължителна бледност, заедно със загуба на чувствителност. Няколко часа след това следва рязка промяна на цвета на засегнатия участък - синкав, сивосинкав до тъмно син. От време на време - засилване и рязко намаляване на болката

Четвърта степен:
описаните симптоми от III степен, придружени с по-дълбоки тъканни поражения и обикновено - тъмно червен цвят на засегнатите участъци. Отпадане функциите на крайниците, ако са засегнати

Общо охлаждане


Различаваме три степени:
 - лека
 - средна
 - тежка степен (изхода най-често е смърт или инвалидност)

От момента на въздействие до преминаване на общото охлаждане в тежка степен или смърт се наблюдават засилване чувството за студ, придружено от треперене и настръхване на кожата; чувството на премаляване; глад; обърканост или възбуда; хаотични, разхвърляни или некоординирани движения; объркан говор и нецеленасочено поведение; последваща силна отпадналост; невъзможност за движение; непреодолимо желание за лягане (най-често на снега) и заспиване. Ако не бъде прекратено въздействието на студа до този момент настъпва забавяне и промяна на регулацията на дишането до спирането му с последващо забавяне и тежка промяна на регулацията на сърдечната дейност до спиране на сърцето и прекратяване циркулацията на кръвта.
Преди спиране на ефективната циркулация и на отпадъчното дишане, пострадалият обикновено преминава през етап, наречен "мнима смърт" - крайна фаза на тежък хипотермичен шок.

Опити за спасяване се правят, ако:

 - при бързия оглед не са открити следи от запушване на дихателните пътища
 - при бърз, повърхностен оглед не са установени и несъвместими с живота травми (най-често тежки травми на главата)
 - ако се установи макар и минимална (много бавна), но налична сърдечна дейност
 - когато, макар и да няма реакция на зениците, обвивката на окото не е изсъхнала съвсем
 - когато се измери във външното ухо (ако има такава възможност) температура над 26°С посредством специален термометър.
 - Когато горепосочените критерии са налице и започнат опити за спасяване, те продължават и по време на транспорта до мястото на оказване на квалифицирана помощ.

Профилактика на местното измръзване и общото охлаждане
Профилактиката на студовите увреждания е насочена към изключване влиянието на описаните в началото фактори. Особено внимание се отделя при подбора на подходящи лична екипировка и защитни средства, когато се предвижда или може да се наложи продължително пребиваване при ниски температури. Освен прецизен подбор на лична екипировка трябва да се осигури и достатъчно количество калорична храна и течности. Движението по маршрута трябва да започне рано и да завърши по светло в хижа, станция или заслон, където може да се почине пълноценно и да се осигури топлинен комфорт, да се възстановят силите с приемане на достатъчно течности - чай, кафе, бульон, вода и т.н.

Помощ при местно измръзване и общо охлаждане

Местно измръзване :
 - изолиране от студа
 - подмяна на измокрени ръкавици, шапка, чорапи и т.н. Повърхностните измръзвания се третират в затоплено помещение по два начина:
 - посредством затопляне на измръзналия крайник в съд с вода до 38°С за 20-30 минути. След това се подсушава, намазва се с тънък слой Дефламол и се прави нестегната, суха превръзка (най-добре с марля, памук и бинтове)
 - посредством превръзка, без масажиране и затопляне в съд с вода, а направо превръзка - нестегната, с голямо количество марля, памук и бинтове

 - при измръзване II степен, с мехури, те не се пукат и не се масажира поразения крайник. Прави се нестегната превръзка със стерилна марля, предварително намазана с Дефламол или Йодасепт и върху нея повече стерилен памук и бинт. Същото се отнася и за по-дълбоките местни измръзвания, при които се налага допълнително имобилизация на крайника. Целта е при дълбоките измръзвания да се предпази от развитието на влажна гангрена. Допълнително се дават
 - обилно количество течности - чай, бульон, кафе и т.н.
 - обезболяващи медикаменти (ако няма противопоказания) - Аспирин с витамин "С", Парацетамол, Аналгин, Фортрал и др.
 - може да се дадат превантивно (ако няма противопоказания) и антитромбозни медикаменти - Антистенокардин, Трентал и др.
 - задължителен преглед в лечебно заведение и при необходимост приложение на противотетанична профилактика - антибиотици
 - всяко следващо поражение на същото място води до допълнителни по-тежки увреждания - което налага да се взимат мерки да не се допуска това

Подлежащите местни измръзвания се лекуват след пристигане на пострадалия в хижа, заслон или болнично заведение, тоест - мястото, където ще се осигури на пострадалия максимален температурен комфорт. Тук му се дават допълнително - калорична храна, още течности и при необходимост - обезболяващи медикаменти. Ако се налага - доорганизира се и се подобрява качеството на транспорта до болнично заведение.

Oбщи охлаждания


Ако пострадалият е в безсъзнание, след кратко и внимателно изолиране от студа, се проверяват всички критерии относно наличие или липса на основни жизнени функции и ако няма достатъчно ефективни такива, започват се опити за познатите начини.
Да се помни, че ако се налага изкуствено дишане, по-добре е през маска да се подава издишан въздух от спасителя, тъй като е затоплен и по време на спасителни акции е по-трудно да се осигури на място затопляне и овлажняване на подавания кислород. Може да се редува обдишване с АМБУ и подаване на въздух от спасителя. Междувременно се прилага, ако е необходимо и сърдечен масаж, като при наличие на лекари си прилагат и медикаменти: Адреналин, Натриев бикарбонат, Дексаметазон и др.
Подготвя се транспорт до мястото, където може да се продължи с по-квалифицирана обработка.

Ако е в съзнание, след изолиране от студа и проверка за наранявания и кръвоизливи, започва незабавен щадящ транспорт, като се дава на пострадалия неколкократно малки количества топли, силно подсладени течности и се наблюдава общото му състояние, дишането и пулса.

Ако по време на транспорта охладеният изпадне в безсъзнание, но със запазено дишане и сърдечна дейност, още при първа възможност трябва да започне опит за допълнително, бавно затопляне на тъй нареченото "телесно ядро" на Хиблер - областта на сърцето, горната и средна част на корема, където в дълбочина минават големите кръвоносни съдове. Затоплянето става посредством подлагане под изолиращите завивки на грейки, бутилки или други съдове с вода, затоплена не повече от 40°С. Ако са по-топли, съдовете може да се увият с хавлиена кърпа, или самата хавлиена кърпа може да се натопи в топла вода и след добро изстискване да се ползва като грейка. Бутилки или топли кърпи могат да се поставят и под мишниците от двете страни.

Преместването на охладения от едно транспортно средство в друго, както и самият транспорт трябва да бъдат много щадящи, тъй като отпадните продукти, отделящи се от тъканите при затоплянето, могат да предизвикат фатални сърдечни аритмии при раздвижване.

Болничното лечение е посредством медикаменти и апаратура, с успех прилагани през последните години в много страни - методи на "изкуствено кръвообръщение", машина "сърце - бял дроб", перитонеална диализа и др.

Спасителите, участващи в акция за търсене и евакуиране на хипотермично пострадали, освен перфектната лична екипировка, е необходимо да разполагат и с достатъчно количество калорична храна и топли напитки.

Концентриран алкохол може да се дава само в хижите, заслоните или санитарния транспорт и то в малки количества, само на охладени в съзнание.

Спасителните групи трябва да се подготвят с набор медикаменти и разтвори за венозно вливане, а също и с набор за изкуствено дишане.


За потребителя:Статии за Измръзване
Няма въведени статии! Няма въведени статии!

Всичко за Вашето здраве Последно публикваноКаталог - Заболявания Каталог - Заболявания


Бързо търсене

Категория: зависимости
Алкохолизъм
Наркомании
Пристрастявания
Категория: на бебето и детето
Агресивност
Алергична хрема на бебето и детето
Алергия към белтъка на кравето мляко
Ангина при бебето и детето
Анемия при бебето и детето
Апетит - пълни деца
Аромотерапия и децата
Безапетитие при бебето и детето
Бронхиална астма при бебето и детето
Бронхит и пневмония при деца
Варицела
Висока температура на бебето и детето
Възпаление на ушите на бебето и детето
Глисти
Грижа за пъпа на новороденото
Грип при бебето и детето
Гърч
Да отгледам и възпитам детето си
Детска церебрална парализа
Детски аутизъм
Детски диабет
Екземи при деца
Епилепсия при деца
Жълтеница
Запек на бебето и детето
Заушка
Имунизационен календар
Кашлица при бебето и детето
Коклюш при бебето и детето
Колики
Менингит
Млечни зъби
Млечница
Морбили
Нощно напикаване - енуреза
Отит
Отравяне
Плач
Подсичане
Проблеми в пикочните пътища и бъбреците
Проблеми с очите на бебето и детето
Разстройство - диария при бебето и детето
Рахит
Рубеола
Температура - висока
Травми на бебето и детето
Хрема при бебето и детето
Категория: на бъбреците и отделителната с-ма
Бъбреци
Бъбречна поликистоза
Бъбречна туберкулоза
Бъбречно-каменна болест
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Остър гломерулонефрит
Пиелонефрит
Подагра
Простатит
Смъкване на бъбрека - нефроптоза
Тумори на бъбреците
Уретрит
Хемороиди
Хипертрофия на простатата
Цистит
Категория: на дихателните органи и слуха
Ангина - възпаление на сливиците
Астма бронхиална
Белодробен абсцес
Белодробен емфизем
Белодробна емболия и белодробен инфаркт
Белодробна склероза
Болки в ушите
Бронхиектазии - разширение на бронхите
Бронхиолит
Бронхит
Бронхопневмония
Възпаление на тъпанчето
Възпалено гърло
Задавяне с чуждо тяло
Кашлица
Кръвоизлив от носа
Ларингит
Мениеров синдром
Моноцитна ангина
Плеврит
Саркоидоза
Сенна хрема
Синуит
Сърбеж в ушите
Трахеит
Туберкулоза
Фарингит
Хрема
Категория: на жлезите с вътрешна секреция
Адипозо-генитална дистрофия
Базедова болест
Диабет
Ендемична гуша
Затлъстяване
Остър панкреатит
Рак на щитовидната жлеза
Синдром на Кушинг
Тиреотоксикоза
Хипотиреоидизъм
Холестерол
Категория: на кожата и венерически
Белези
Витилиго
Възловидна еритема
Генитален херпес
Гонорея - трипер
Дерматомикози
Екзема
Изгаряне
Измръзване
Импетиго контагиоза
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Контактен дерматит
Лупус еритематодис - вълчанка
Меланома малигнум
Пигментни петна
Пруриго на Берние
Псориазис
Розацея
Себорея
Себороична екзема
Слънчево изгаряне
Трихомоназа
Хламидиаза
Червен вятър - еризипел
Категория: на нервната система
Алцхаймер
Анорексия и Булимия
Безсъние
Вирусни менингити
Главоболие
Гнойни менингити
Депресия
Дископатия и дискова херния
Епилепсия
Ишиас
Мениеров синдром
Мигрена
Миелит
Множествена склероза
Мозъчен исхемичен инсулт
Мозъчен хеморагичен инсулт
Невралгия
Неврит на лицевия нерв
Паркинсонизъм
Прогресивна мускулна дистрофия
Радикулит
Стрес
Сътресение на главния мозък
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Херпес Зостер
Категория: на опорно-двигателната
Акушерска парализа
Анкилоза
Артроза
Асептична некроза
Болест на Бехтерев
Дисторзия - навяхване на ставата
Костно-ставна туберкулоза
Луксация - изкълчване на ставата
Остеоартрит
Остеомиелит
Остеопороза
Плоско стъпало
Прогресивна мускулна дистрофия
Рахит
Ревматизъм
Ревматоиден артрит
Сколиоза
Тендовагинит
Травми на гръдния кош
Тумори на костите
Тумори на ставите
Шийна спондилоза
Шип на петата
Категория: на очите
Глаукома
Ечемик
Катаракта - перде
Конюнктивити
Късогледство и далекогледство
Смущения в зрението в детска възраст
Старческо перде - сенилна катаракта
Категория: на половите органи
Аденом
Аменорея
Баланопостит
Безплодие - стерилитет
Болезнена менструация - дизменорея
Бяло течение
Варикоцеле
Възпаление на фалопиевите търби - салпингит
Генитален херпес
Дисменорея
Доброкачествана простатна хиперплазия - нарастване на простатната жлеза
Ендометриоза
Ендометрит
Заболявания на млечната жлеза
Кандида - кандидози
Карцином на матката
Климактеричен синдром
Колпит
Менструален цикъл
Миома на матката
Поликистоза на яйчниците
Простатит
Рак на маточната шийка
Смъкване на матката
Трихомони
Тумори на яйчниците
Урестит
Уро-генитална хламидиаза
Функционални маточни кръвотечения
Хидросалпингс
Категория: на сърцето и кръвоносните съдове
Атеросклероза
Болест /Синдром/ на Рейно
Болест на Бюргер
Инфаркт на миокарда
Исхемична болест на сърцето - ИБС
Миокардиосклероза
Нарушения на сърдечния ритъм
Разширени вени
Ревматизъм
Сърдечна невроза
Тромбофлебит
Хипертония - високо кръвно налягане
Хипотония - ниско кръвно налягане
Хронично белодробно сърце
Категория: на устната кухина
Афти
Възпаление на венците - гингивит
Заболявания на слюнните жлези
Зъбен кариес
Млечни зъби
Пародонтит
Пародонтоза
Херпес
Хигиена на устата
Категория: на храносмилателната с-ма
Гастрит
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Запек
Киселини
Колит - заболяване на дебелото черво
Пептична язва
Повръщане
Рак на жлъчния мехур
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Стеатоза на черния дроб
Стомашни неразположения
Тумори на дебелото черво
Хепатит
Хернии
Цироза
Черен дроб - как да го предпазим от заболявания
Язвена болест
Категория: остро заразни болести
Бруцелоза
Варицела
Вирусен хепатит - А
Вирусен хепатит - В
Вирусен хепатит - С
Грип
Дизентерия
Епидемичен паротит - заушка
Коклюш
Морбили - брусница
Рубеола
Салмонелоза
Скарлатина
Тетанус
Категория: паразитни болести
Бълхи
Детски глисти
Дървеница
Краста
Кучешка тения
Кърлежи
Лаймска болест
Токсоплазмоза
Хлебарки
Категория: през бременността
Аерофагия - киселини
Анемия и бременност
Бременност и майчинство
Бременност и повръщане
Бронхиална астма и бременност
Гестационен диабет
Запек и хемороиди
Извънматочна бременност
Изтръпване, спазми, крампи
Истмикоцервикална недостатъчност - серклаж
Кървно налягане и бременност
Кърмене
Късна бременност
Листериоза
Мастит
Многоплодна бременност
Нефропатия на бременността
Отоци
Покачване на теглото по време на бременност
Помятане
Преждевременно раждане
Преносване на бременността
Рискова бременност
Следродилна депресия
Сутрешно прилошаване
Категория: сексуални проблеми
Вулводия
Диспареуния
Еякуация
Закъснял пуберитет
Импотентност - еректилна дисфункция
Мастурбация - онанизъм
Фригидност
Категория: тумори
Карцином на матката
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Меланома малигнум
Миома на матката
Пролактином на хипофизата
Рак на гърлото
Рак на жлъчния мехур
Рак на маточната шийка
Рак на млечната жлеза
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Рак на щитовидната жлеза
Тумори на бъбреците
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Тумори на дебелото черво
Тумори на костите
Тумори на ставите
Тумори на яйчниците
Други
Абцес
Авитаминоза
Алергия
Анемия
Бели петна по ноктите
Болка. Видове болки
Болки в гърба
Болки в кръста
Глад и апетит
Добави своя тема
Заекване
Здравни проблеми през летните жеги
Как да разчетем поставената ни диагноза
Лимфни възли
Лични истории
Муковисцидоза
Натъртено
Порфирия
Пролетна умора
Психично здраве
Съвети за грижа за косата
Фрактура
Цьолиакия /целиакия/

Виж всички заболявания

Каталог - Билки Каталог - Билки


Бързо търсене

Айважива - Alcanna tinctoria
АЙИЕ - Artemisia argyi Levl
Акация - Robinia Pseudoacacia L.
Алкостоп - спри алкохола!
Алое - Aloe Vera
Анасон - Pimpinela Anisum L.
Ангелика - Angelica Archangelica L.
Арника - Arnica montana L.
Ароматна кализия - Callisia Fragans
Арония - Sorbus melanocorpa
Бабини зъби - Tribulus terrestris
Билки за бани при хемороиди
Блатен аир - Acorus calamus L.
Блатен тъжник - Spirea ulmaria L.
Блян
Бобови шушулки - Phaseolus Vulgaris L.
Божур - Paeonia Decora
Борови връхчета - Pinus sylvestris
Босилек - Ocimum Basillicum
Брей - Tamus Communis
Брош - Rubia tinctorum L.
Бръшлян - Hedera helix L.
Бряст - Ulmus
Бушменски отровен храст - Acokanthera oppositifolia
Бял имел - Viscum album L.
Бял оман - Inula Helenium L.
Бял Равнец - Achillea Millefolium L.
Бял трън - Silybum Marianum L.
Бяла бреза - Betula pendula
Бяла върба - Salix Аlba
Великденче - Veronica
Ветрогон - Eryngium Campestre
Вечнозелен кипарис
Вишна - Prunus cerasus L.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata L.
Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L.
Волски език - Asplenium scolopendrium
Врабчови чревца - Stellaria media L.
Вратига - Tanacetrum Vulgare
Върбинка - Verbena Officinalis L.
Гинко Билоба - Ginkgo Biloba L.
Гледичия - Gleditsia triacanthos L.
Глог - Crataegus Monogyna L.
Глухарче - Taraxacum Officinale
Гороцвет - Adonis vernalis L.
Горчив пелин
Градински чай - Salvia Officinalis
Гръмотрън - Ononis spinosa L.
Дафинов лист - Laurus nobilis L.
Девесил - Levisticum officinale
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче
Джинджифил - Zingiber Officinale L.
Джоджен - Mentha Spicata L.
Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L.
Дракови парички - Paliurus spina-christi
Дребноцветна върбовка - Epilobium Parviflorum L.
Ду Хуо
Дъб /кори/ - Cortex Quercus L.
Дюля - Cydonia oblonga Mill
Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L.
Евкалипт - Eucaliptus
Енчец - Solidago virga-aurea
Еньовче - Galium verum L.
Ефедра - Ephedra Distachya L.
Ехинацея - Echinacea Angustifolia
Жаблек - Galega officinalis L.
Женшен - Panax Ginseng
Живовлек - plantago major L.
Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum
Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L.
Жълт Смин - Helichrysum arenarium L.
Жълта тинтява - Gentiana Iutea L.
Зайча сянка - Asparagus officinalis
Здравец - Geranium Macrrorhizium L.
Златовръх - Rhodiola rosea L.
Змийски лапад - Arum Maculatum L.
Змийско мляко - Chelidonium Majus L.
Зърнастец - Rhamnus frangula
Иглика - Fl. Primulae
Изсипливче - Herniaria glabra
Исиот - Zingiber officinale
Исландски лишей - Cetraria Islandica
Исоп - Hyssopus Officinalis L.
Калина - Viburnum opulus L.
Калоферче - Tanacetum Balsamita
Каменоломка - Pimpinella Saxifraga
Камшик - Agrimonia Eupatoria L.
Карамфил - Eugenia Caryophyllata
Кафяво морско водорасло - Cystoseria Barbata L.
Кисел трън - Berberis Vulgaris L.
Клинавче /орлови нокти/ - Lonicera caprifolium
Коило - Stipa spp.
Комунига - Melilotus L.
Коноп - Cannabis Sativa L.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum L.
Копитник - Asarum europaeum L.
Коприва - Urtica Dioica
Копър - Anethum graveolens
Кориандър - Coriandrum Sativum
Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L.
Котешки нокът - Uncaria Tomenosta Wild
Кръвен Здравец - Geranium Sanguineum
Кукуряк - Helleborus Оdorus L.
Къпина - Robus Fruticosus
Лавандула - Lavandula Angustifolia
Лазаркиня - Asperula Odorata
Лайка - Matricaria Chamomilla
Лен - Linum usitatissimum L
Лепка - Galium aparine L.
Леска - Corylus avellana
Липа - Tilia Cordata Mill.
Лопен - Verbascum phlomoides L.
Луличка - Linaria Vulgaris L.
Люляк - Syringa L.
Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L.
Майчин лист - Cassia Acutifolia
Мак полски
Малина - Rubus Idaeus
Мате
Маточина - Melissa officinalis
Махония - Mahonia
Мащерка - Thymus
Мента - Mentha
Мента Пиперита - Mentha Piperita L.
Метла - Kochia Scoparia
Метличина
Мечо грозде - Thymus sp. Diversa L.
Миши уши - Hieracium pilosella L.
Момина сълза - Convallaria Majalis L.
Морска краставичка - Ecbalium Elaterium L.
Мумио — илирийска смола
Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L.
Нар - Punica Granatum L.
Невен - Calendula Officinalis L.
Обичка - Fuchsia Hybrida
Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris
Огниче - Chenopodium Botrys L.
Омайник - Geum Urbanum L.
Орех - Juglans regia L.
Офика - Sorbus Aucuparia
Очанка
Очиболец - Potentilla
Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L.
Пача трева - Polygonum aviculare L.
Пелин - Artemisia Absintum L.
Перуника - Iris
Петниста бударица - Galeopsis tetrahit
Петопръстник - Potentilla Reptans L.
Пирей - Agropyrum Repens L.
Плавун - Lycopodium Clavatum L.
Повет - Clematis Vitalba L.
Подбел - Tussilago farfara L.
Подъбиче - Teucrium L.
Полско Огнивче - Anagallis Arvensis L.
Пореч - Borago officinalis или echium amoenum
Пресечка - Cnicus benedictus L.
Птиче просо - Lithospermum Officinale L.
Пчелник - Marrubium vulgare L.
Пъпеш - Cucumis Melo L.
Ранилист - Betonica Officinalis
Ревен - Rheum Palmatum L.
Резене - Foeniculum vulgare
Репей - Arctium lappa L.
Решетка - Carlina Acanthifolia All.
Риган - Оriganum vulgare L.
Роза казанлъшка - Rosa Kazanlika
Розмарин - Rosmarinus officinalis
Росен - Dictamnus Albus
Росопас - Fumaria Officinalis L.
Рубрика: Китайски билки
Ружа лечебна - Althaea Officinalis
Салеп - Orchis Maculata L.
Сапуниче - Saponaria Officinalis L.
Сарсапарила - Smilax Officinalis L.
Седефче - Ruta Graveolens L.
Сена (касия) - Cassia senna L
Синап - Sinapis arvensis L.
Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus
Синя метличина - Centaurea Cyanus L.
Синя тинтява - Gentiana Cruciata L.
Синя хвойна - Juniperus Communis L.
Сладник - Glycrrhiza Glabra L.
Слез - Malva Silvestris L.
Сминдух - Trigonella foenum-graecum
Смокиня - Ficus Carica L.
Смрадлика - Cotinus
Софора - Sophora Japonica L.
Стевия - Stevia Rebaudiana L.
Страшниче - Asplenium Trichomanes L.
Съсънка (котенце) - Pulsatilla Pratensis L.
Телчарка - Polygala Major
Тлъстига - Sedum Acre L.
Трепетлика - Populus Tremula L.
Трицветна теменуга
Троскот - Cynodon dactylon L.
Трънка - Prunus Spinosa
Турта - Tagetes Erecta L.
Хвощ - полски
Хмел - Humulus Lupulus L.
Хрян - Armoracia Rusticana L.
Царевична коса - Zea Mays L.
Цариче - Alchemilla Vulgaris L.
Чай при Астма
Чемерика - Veratrum Lobelianum Berhn
Червен кантарион - Centaurium erythraea
Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L.
Червена детелина - Trifolium Pratense L.
Червено подъбиче - Teucrium Chamaedrys L.
Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae
Черен оман - Symphytum officinale L.
Череша - дръжки - Prinus Avium L.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L
Черница - Morus Nigra L.
Чесън - Allium Sativum
Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L.
ШИИТАКЕ - Императорска гъба -„Гъба Жен-Шен”
Шипка - Rosa Canina
Ягода (горска) - Fragaria vesca

Виж всички билкиКаталог - Аптеки Каталог - Аптеки


Виж всички градове

Каталог - Лекари Каталог - Лекари


Виж всички категорииЗа потребителя

Продуктите на Здравница

Алое - сух екстракт при запек Алое - сух екстракт при запек

Алое - сух екстракт на капсули притежава благоприятен ефект при хроничен запек. Продуктът не предизвиква привикване и няма странични ефекти....


Цена: 9.00 лв.


Масло от бял трън
Масло от бял трън

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email