Криотерапия - какво е това?Какво е Криотерапия (Cryotherapy)?
Cryotherapy, наричана още cryosurgery, е минимално инвазивно лечение, което използва „замразяването” като метод, за да замрази или унищожи заразените тъкани, включително и раковите клетки. Въпреки, че cryotherapy и cryoablation могат да се използват като взаимозаменяеми, терминът "cryosurgery" е най-добрия открит, хирургичен метод.

В cryotherapy, течният азот или газът аргон се използват за замразяване на заразените клетки, намиращи се извън или вътре в тялото. Лекарите използват техники като ултразвук, компютърна томография (CT) или магнитен резонанс (MR), за да помогнат процеса на замразяване на лекуваните обекти, разположени във вътрешността на тялото.

Кои са най-често използваните процедури?

Съвременната cryotherapy се използва обикновено при кожни и очни лезии. Когато лезията е разположена дълбоко в организма, сондата или апликатора трябва да бъдат поставени чрез кожата (percutaneously) или директно в органа чрез голям хирургически разрез.

Cryotherapy се използва за лечение на:
• skin tumors - кожни тумори
• pre-cancerous skin moles - предпазване от рак на кожата
• nodules - възли
• skin tags - кожни тагове
• unsightly freckles - загоряващи лунички
• retinoblastomas - рак на ретината
• prostate -простатата, черен дроб и рак на шийката на матката, особено ако хирургична резекция не е възможна.

В момента се правят научни изследвания, за да се определи ефективността на cryotherapy при тумори на кости, мозък, бъбреци, бял дроб и гръбначния стълб. Учените изследват полезността метода при замразяване и смаляване на доброкачествени бучки на гърдата, наречени- fibroadenomas.

Cryotherapy се използва и за лечение на различни тумори дълбоко в тялото, като например бъбреци, кости, бял дроб и гърда. Въпреки, че са необходими допълнителни изследвания за определяне на дългосрочната ефективност е доказано, че cryotherapy е ефективен метод при определени пациенти.

Как трябва да се подготвят пациентите?
Някои лекари препоръчват ибупрофен (400 мг) половин час преди тази процедура за облекчаване на леки дискомфорт, други дават антибиотици преди cryotherapy като начин за защита срещу инфекции.

Пациентът трябва подробно да опише пред своя лекар всички лекарства, които приема, включително и билки и хранителни добавки, а ако има някакви алергии, особено към местните упойки или медикаменти, обща анестезия или контрастни материали (известени като "бои" или "X-Ray бои" ). Лекарят може да посъветва да се спре приема на аспирин, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или други за определен период от време, преди процедурата.

Жените винаги трябва да информират лекаря, ако има някаква вероятност, че са бременни. Много образни изследвания не са извършвани по време на бременност, така че да не се излага плода на радиация. Ако X-Ray е необходимо, ще бъдат взети предпазни мерки, за да се намали радиационната експозиция на бебето.

Някои лекари препоръчват кратък болничния престой след cryotherapy на дълбоките тумори. В случай, че cryotherapy се извършва с помощта на големи хирургически разрез, кратка хоспитализация, ще е необходима. Перкутанна cryotherapy може да се извърши като амбулаторно обслужване, но тук също може да се препоръча кратък болничен престой. Може да бъдете помолени да носите „рокля” по време на процедурата.

Какво представлява необходимото оборудване?
Ултразвуков скенер - състои се от конзола, съдържаща компютърна и електронна техника, видео екран и transducer, който се използва за сканиране на тялото и кръвоносните съдове. Тnsducer-а е малъко преносимо устройство, което напомня микрофон, прикрепено към скенера чрез кабел. Той изпраща високочестотни звукови вълни в тялото и след това се „вслушва” за върнатите от тъканите на тялото. Принципите са подобни на сонар, използвани от кораби и подводници. Ултразвуковият сигнал видим на екрана приличан тези наблюдавани на компютърен или телевизионен монитор. Образът е създаден въз основа на амплитудата (силата), честотата и времето, необходими за звуковия сигнал, за да се върне от органите до устройството.

Компютърен томографен (CT) скенер
- обикновено е голям апарат, с отвор или къс обектив в центъра. Въртящите се около пациента, х-лъчева тръба и електронни рентгенови детектори са разположени противоположно едни на други в пръстен, наречен – „Gantry”. Компютърното работно място се намира в отделна стая, където оперира технолог на скенера и контролира работата на устройството.

Устройството за магнитно - ядрен резонанс (MRI)
е като голяма бутилка с форма на тръба оградена с кръгови магнити. Пациента лежи върху движим пързалящ се плот в центъра на магнита.

Някои MRI устройства, наречени Short-bore системи са проектирани така, че магнитите не обикалят напълно около пациента, а други са отворени от всички страни (открит MRI). Тези устройства са особено полезни за преглед на пациенти, които се страхуват от затворени пространства или са прекалено пълни. По-нови „отворени” MRI предоставят много високо качество на изображенията за много видове изследвания, обаче тези, които са с по-големи магнити, не могат да осигурят същото качество.

Бронхоскоп (bronchoscope)
- тънка светеща тръба, използвана при изследване вътрешността на трахеята и бронхите.

Друго оборудване, което може да се използва по време на процедурите включва венозна линия (IV) и оборудване за мониторинг на пулс и кръвно налягане.

Какво представлява процедурата?
При Cryotherapy се използва азот или аргон при изключително ниски температури с цел унищожаване на болните тъкани. За да се унищожат болните тъкани, разположени извън тялото, течения азот се прилага пряко или чрез спрей устройство. За тумори, разположени под повърхността на кожата и дълбоко в тялото, лекарите използват скенери, за да поставят един или повече applicators, или cryoprobes, през кожата на обекта към болните тъкани. След това се пуска течен азот или аргон.

Живите тъкани, здрави или болни, не могат да издържат на изключително студените условия, и ще загинат от:
• образуването на лед от течност извън клетките, което води до клетъчна дехидратация.
• образуване на лед в клетката. При около -40 ° C (-40 ° F), или по-малко, започва формиране на вътрешно клетъчни кристали, които унищожават почти всяка клетка.
• разкъсвания, причинени от лед експанзия вътре в клетката или свивания, причинени от излизане на водата от клетката.
• загуба на кръв. Клетките умират, когато в рамките на малките съдове на тумора се съсири кръв. Тъй като средното време за съсирване на кръвта е около 10 минути, при екстремно ниските температури това време е поне 10-15 минути, за да се гарантира, че ефекта е постигнат.

Сryotherapy се състои от серия от стъпки, които водят до клетъчна смърт (туморите са неколкократно замразени и размразени). Обикновено се използват двучасови цикли за замразяване и размразяване.

След като клетките са унищожени, белите кръвни телца на имунната система работат за изчистване на мъртва тъкан. Има известни доказателства, които предполагат, че тази процедура също така стимулира имунната система да атакува оставащите ракови клетки.

Как се извършва процедурата?

Процедури като cryotherapy най-често се извършват от специално обучени интервенционнен рентгенолог и интервенционнен радиолог , в специално помещение, а понякога в операционна зала. Тази процедура често се прави в извънболнична обстановка. При локална cryotherapy, лекарят прилага течен азот в необходимата зона.

При тумори дълбоко вътре в тялото, до които може да се достигне през кожата, лекарят извършва перкутанна процедура чрез тънки игли. Пациентът се свързва към мониторите за постоянен контрол на сърдечната честота, кръвното налягане и пулса по време на процедурата. Интервенозно (IV) във вената на ръката се влива успокоително лекарство. Може да бъде приложена и обща анестезия. The area where the applicators or cryoprobe are to be inserted will be shaved, sterilized and covered with a surgical drape. Районът, където applicators или cryoprobe са да се включат, ще се обръсна, стерилизирани и покрита с хирургическа драпирам. На необходимото място в кожата се прави малък прорез. Посредством скенер и изображението от него, лекарят ще постави един или повече applicators или cryoprobes през кожата на обекта на болните тъкани. След като applicators или cryoprobe (и) са в мястото, се пуска течен азот или аргон.
Някои тумори изискват пълно замразяване.

При рак на простатата, шест до осем applicators се добавят чрез перинеума (тъканта между ректума и скротум и пениса), като се използва ултразвуково ориентиране. В края на процедурата applicators се отстраняват и се спират евентуалните кръвотечения. Разреза върху кожата се бинтова. Други процедури не са необходими. Премахва се системата за венозни вливания. Цялата процедура трае от един до три часа.

Какво се случва по време и след процедурата?

Устройствата за наблюдение на сърдечната честота и кръвното налягане се прикрепят към тялото на пациента. Усеща се леко убождане при закрепване, когато иглата е поставена във вената за венозна линия (IV) и когато се инжектира местна упойка. Ако се поставя обща упойка, пациента ще бъде в безсъзнание за цялата процедура, и ще се наблюдава от анестезиолог.

След перкутанна cryotherapy, пациентът обичайно възстановява своята дейност в рамките на 24 часа. Трябва да се избягва вдигането на тежки предмети най-малко 72 часа.

Какви са ползите и рисковете?

Ползи
• Когато се използва този метод, времето за възстановяване след обработка на бъбречни или чернодробни тумори е по-малко, отколкото при хирургично отстраняване на тумора.
• За перкутанна cryotherapy, пациентът е извън строя само една нощ, или да бъдат ангажирани няколко часа след процедурата. Cryotherapy причинява по-малко болка по време и след процедурата в сравнение с топло-базирани лечения като радиочестотна аблация. Престой в болница за контрол на болката обикновено не са необходим.
 • Перкутанна cryotherapy е по-малко травматична процедура поради малкия разрез. Следователно води до по-малко странични ефекти, отколкото отворена хирургична намеса. Пациентът обикновено може да възобнови дейността на дневен живеят 24 часа след процедурата, ако не по-рано.
• При лечение на fibroadenomas, причинява минимални.

Рискове
• Както всяко перкутанна процедурата може да настъпи кървене от пункцията и замразяването на тъканите, като например черен дроб, бъбреците или белите дробове.
• В зависимост от процедурата може да бъдат наранени черния дроб, жлъчните тръби, бъбреците и уретъра, ректума или простатата. Всяко лечение на корема, може да доведе до увреждане на червата и да предизвика дупка в червата, което може до доведе до изливане на съдържанието на червата в коремната област и да доведе до инфекция.
• Ако замразяването стане близо до диафрагмата, течността може да се натрупа в пространството около белите дробове.
• Ако процедурата е в или близо до белия дроб, белите дробове могат да колабират.
• Може да се получи и нервно увреждане. Изцяло замразени моторните нерви, може да предизвикат слабост или изтръпване в областта, в която действат.
• Могат да се получат и усложнения, свързани с лекарства, включително анестезия, прилагана по време на процедурата.

Специфични възможни усложнения, свързани с cryotherapy при рак на простатата:
• Постоянна импотентност поради това, че нервите контролиращи сексуалната потенция често са ангажирани в процеса на замразяване. Въпреки това при някои пациенти се наблюдава възстановяване функциите на тези нерви.
• Докато пациентът е под упойка е възможно подуване на шийката на пикочния мехур, следствие на изтичане на урина.
• Може да се предизвика urethral sloughing, което е блокиране на потока урина с мъртва тъкан. Какви са ограниченията при Cryotherapy?

Cryotherapy е алтернатива на лечението на рак, когато хирургично отстраняване на тумора може да е трудно, или за някои пациенти, невъзможно. Но дългосрочната ефективност все още се проучва. В момента има надистатъчнопубликувани данни относно дългосрочните резултати на перкутанна cryotherapy.

Цените са подобни на операция или лъчева терапия.

Cryotherapy се счита за локална терапия. С нея е възможно лечението на отделни органи. Не може да се лекува рак, който се е разпространил към други части на тялото. Тъй като лекарите за лечение на тумори виждат радиологични изображения, микроскопичния рак, може да бъде пропуснат.Още статии за Белези
Криотерапия - какво е това?
Пилинг (микродермабразия) - вместо операция
Какви са принципите за лечение на белезите?


Всичко за Вашето здраве Последно публикваноКаталог - Заболявания Каталог - Заболявания


Бързо търсене

Категория: зависимости
Алкохолизъм
Наркомании
Пристрастявания
Категория: на бебето и детето
Агресивност
Алергична хрема на бебето и детето
Алергия към белтъка на кравето мляко
Ангина при бебето и детето
Анемия при бебето и детето
Апетит - пълни деца
Аромотерапия и децата
Безапетитие при бебето и детето
Бронхиална астма при бебето и детето
Бронхит и пневмония при деца
Варицела
Висока температура на бебето и детето
Възпаление на ушите на бебето и детето
Глисти
Грижа за пъпа на новороденото
Грип при бебето и детето
Гърч
Да отгледам и възпитам детето си
Детска церебрална парализа
Детски аутизъм
Детски диабет
Екземи при деца
Епилепсия при деца
Жълтеница
Запек на бебето и детето
Заушка
Имунизационен календар
Кашлица при бебето и детето
Коклюш при бебето и детето
Колики
Менингит
Млечни зъби
Млечница
Морбили
Нощно напикаване - енуреза
Отит
Отравяне
Плач
Подсичане
Проблеми в пикочните пътища и бъбреците
Проблеми с очите на бебето и детето
Разстройство - диария при бебето и детето
Рахит
Рубеола
Температура - висока
Травми на бебето и детето
Хрема при бебето и детето
Категория: на бъбреците и отделителната с-ма
Бъбреци
Бъбречна поликистоза
Бъбречна туберкулоза
Бъбречно-каменна болест
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Остър гломерулонефрит
Пиелонефрит
Подагра
Простатит
Смъкване на бъбрека - нефроптоза
Тумори на бъбреците
Уретрит
Хемороиди
Хипертрофия на простатата
Цистит
Категория: на дихателните органи и слуха
Ангина - възпаление на сливиците
Астма бронхиална
Белодробен абсцес
Белодробен емфизем
Белодробна емболия и белодробен инфаркт
Белодробна склероза
Болки в ушите
Бронхиектазии - разширение на бронхите
Бронхиолит
Бронхит
Бронхопневмония
Възпаление на тъпанчето
Възпалено гърло
Задавяне с чуждо тяло
Кашлица
Кръвоизлив от носа
Ларингит
Мениеров синдром
Моноцитна ангина
Плеврит
Саркоидоза
Сенна хрема
Синуит
Сърбеж в ушите
Трахеит
Туберкулоза
Фарингит
Хрема
Категория: на жлезите с вътрешна секреция
Адипозо-генитална дистрофия
Базедова болест
Диабет
Ендемична гуша
Затлъстяване
Остър панкреатит
Рак на щитовидната жлеза
Синдром на Кушинг
Тиреотоксикоза
Хипотиреоидизъм
Холестерол
Категория: на кожата и венерически
Белези
Витилиго
Възловидна еритема
Генитален херпес
Гонорея - трипер
Дерматомикози
Екзема
Изгаряне
Измръзване
Импетиго контагиоза
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Контактен дерматит
Лупус еритематодис - вълчанка
Меланома малигнум
Пигментни петна
Пруриго на Берние
Псориазис
Розацея
Себорея
Себороична екзема
Слънчево изгаряне
Трихомоназа
Хламидиаза
Червен вятър - еризипел
Категория: на нервната система
Алцхаймер
Анорексия и Булимия
Безсъние
Вирусни менингити
Главоболие
Гнойни менингити
Депресия
Дископатия и дискова херния
Епилепсия
Ишиас
Мениеров синдром
Мигрена
Миелит
Множествена склероза
Мозъчен исхемичен инсулт
Мозъчен хеморагичен инсулт
Невралгия
Неврит на лицевия нерв
Паркинсонизъм
Прогресивна мускулна дистрофия
Радикулит
Стрес
Сътресение на главния мозък
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Херпес Зостер
Категория: на опорно-двигателната
Акушерска парализа
Анкилоза
Артроза
Асептична некроза
Болест на Бехтерев
Дисторзия - навяхване на ставата
Костно-ставна туберкулоза
Луксация - изкълчване на ставата
Остеоартрит
Остеомиелит
Остеопороза
Плоско стъпало
Прогресивна мускулна дистрофия
Рахит
Ревматизъм
Ревматоиден артрит
Сколиоза
Тендовагинит
Травми на гръдния кош
Тумори на костите
Тумори на ставите
Шийна спондилоза
Шип на петата
Категория: на очите
Глаукома
Ечемик
Катаракта - перде
Конюнктивити
Късогледство и далекогледство
Смущения в зрението в детска възраст
Старческо перде - сенилна катаракта
Категория: на половите органи
Аденом
Аменорея
Баланопостит
Безплодие - стерилитет
Болезнена менструация - дизменорея
Бяло течение
Варикоцеле
Възпаление на фалопиевите търби - салпингит
Генитален херпес
Дисменорея
Доброкачествана простатна хиперплазия - нарастване на простатната жлеза
Ендометриоза
Ендометрит
Заболявания на млечната жлеза
Кандида - кандидози
Карцином на матката
Климактеричен синдром
Колпит
Менструален цикъл
Миома на матката
Поликистоза на яйчниците
Простатит
Рак на маточната шийка
Смъкване на матката
Трихомони
Тумори на яйчниците
Урестит
Уро-генитална хламидиаза
Функционални маточни кръвотечения
Хидросалпингс
Категория: на сърцето и кръвоносните съдове
Атеросклероза
Болест /Синдром/ на Рейно
Болест на Бюргер
Инфаркт на миокарда
Исхемична болест на сърцето - ИБС
Миокардиосклероза
Нарушения на сърдечния ритъм
Разширени вени
Ревматизъм
Сърдечна невроза
Тромбофлебит
Хипертония - високо кръвно налягане
Хипотония - ниско кръвно налягане
Хронично белодробно сърце
Категория: на устната кухина
Афти
Възпаление на венците - гингивит
Заболявания на слюнните жлези
Зъбен кариес
Млечни зъби
Пародонтит
Пародонтоза
Херпес
Хигиена на устата
Категория: на храносмилателната с-ма
Гастрит
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Запек
Киселини
Колит - заболяване на дебелото черво
Пептична язва
Повръщане
Рак на жлъчния мехур
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Стеатоза на черния дроб
Стомашни неразположения
Тумори на дебелото черво
Хепатит
Хернии
Цироза
Черен дроб - как да го предпазим от заболявания
Язвена болест
Категория: остро заразни болести
Бруцелоза
Варицела
Вирусен хепатит - А
Вирусен хепатит - В
Вирусен хепатит - С
Грип
Дизентерия
Епидемичен паротит - заушка
Коклюш
Морбили - брусница
Рубеола
Салмонелоза
Скарлатина
Тетанус
Категория: паразитни болести
Бълхи
Детски глисти
Дървеница
Краста
Кучешка тения
Кърлежи
Лаймска болест
Токсоплазмоза
Хлебарки
Категория: през бременността
Аерофагия - киселини
Анемия и бременност
Бременност и майчинство
Бременност и повръщане
Бронхиална астма и бременност
Гестационен диабет
Запек и хемороиди
Извънматочна бременност
Изтръпване, спазми, крампи
Истмикоцервикална недостатъчност - серклаж
Кървно налягане и бременност
Кърмене
Късна бременност
Листериоза
Мастит
Многоплодна бременност
Нефропатия на бременността
Отоци
Покачване на теглото по време на бременност
Помятане
Преждевременно раждане
Преносване на бременността
Рискова бременност
Следродилна депресия
Сутрешно прилошаване
Категория: сексуални проблеми
Вулводия
Диспареуния
Еякуация
Закъснял пуберитет
Импотентност - еректилна дисфункция
Мастурбация - онанизъм
Фригидност
Категория: тумори
Карцином на матката
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Меланома малигнум
Миома на матката
Пролактином на хипофизата
Рак на гърлото
Рак на жлъчния мехур
Рак на маточната шийка
Рак на млечната жлеза
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Рак на щитовидната жлеза
Тумори на бъбреците
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Тумори на дебелото черво
Тумори на костите
Тумори на ставите
Тумори на яйчниците
Други
Абцес
Авитаминоза
Алергия
Анемия
Бели петна по ноктите
Болка. Видове болки
Болки в гърба
Болки в кръста
Глад и апетит
Добави своя тема
Заекване
Здравни проблеми през летните жеги
Как да разчетем поставената ни диагноза
Лимфни възли
Лични истории
Муковисцидоза
Натъртено
Порфирия
Пролетна умора
Психично здраве
Съвети за грижа за косата
Фрактура
Цьолиакия /целиакия/

Виж всички заболявания

Каталог - Билки Каталог - Билки


Бързо търсене

Айважива - Alcanna tinctoria
АЙИЕ - Artemisia argyi Levl
Акация - Robinia Pseudoacacia L.
Алкостоп - спри алкохола!
Алое - Aloe Vera
Анасон - Pimpinela Anisum L.
Ангелика - Angelica Archangelica L.
Арника - Arnica montana L.
Ароматна кализия - Callisia Fragans
Арония - Sorbus melanocorpa
Бабини зъби - Tribulus terrestris
Билки за бани при хемороиди
Блатен аир - Acorus calamus L.
Блатен тъжник - Spirea ulmaria L.
Блян
Бобови шушулки - Phaseolus Vulgaris L.
Божур - Paeonia Decora
Борови връхчета - Pinus sylvestris
Босилек - Ocimum Basillicum
Брей - Tamus Communis
Брош - Rubia tinctorum L.
Бръшлян - Hedera helix L.
Бряст - Ulmus
Бушменски отровен храст - Acokanthera oppositifolia
Бял имел - Viscum album L.
Бял оман - Inula Helenium L.
Бял Равнец - Achillea Millefolium L.
Бял трън - Silybum Marianum L.
Бяла бреза - Betula pendula
Бяла върба - Salix Аlba
Великденче - Veronica
Ветрогон - Eryngium Campestre
Вечнозелен кипарис
Вишна - Prunus cerasus L.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata L.
Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L.
Волски език - Asplenium scolopendrium
Врабчови чревца - Stellaria media L.
Вратига - Tanacetrum Vulgare
Върбинка - Verbena Officinalis L.
Гинко Билоба - Ginkgo Biloba L.
Гледичия - Gleditsia triacanthos L.
Глог - Crataegus Monogyna L.
Глухарче - Taraxacum Officinale
Гороцвет - Adonis vernalis L.
Горчив пелин
Градински чай - Salvia Officinalis
Гръмотрън - Ononis spinosa L.
Дафинов лист - Laurus nobilis L.
Девесил - Levisticum officinale
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче
Джинджифил - Zingiber Officinale L.
Джоджен - Mentha Spicata L.
Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L.
Дракови парички - Paliurus spina-christi
Дребноцветна върбовка - Epilobium Parviflorum L.
Ду Хуо
Дъб /кори/ - Cortex Quercus L.
Дюля - Cydonia oblonga Mill
Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L.
Евкалипт - Eucaliptus
Енчец - Solidago virga-aurea
Еньовче - Galium verum L.
Ефедра - Ephedra Distachya L.
Ехинацея - Echinacea Angustifolia
Жаблек - Galega officinalis L.
Женшен - Panax Ginseng
Живовлек - plantago major L.
Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum
Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L.
Жълт Смин - Helichrysum arenarium L.
Жълта тинтява - Gentiana Iutea L.
Зайча сянка - Asparagus officinalis
Здравец - Geranium Macrrorhizium L.
Златовръх - Rhodiola rosea L.
Змийски лапад - Arum Maculatum L.
Змийско мляко - Chelidonium Majus L.
Зърнастец - Rhamnus frangula
Иглика - Fl. Primulae
Изсипливче - Herniaria glabra
Исиот - Zingiber officinale
Исландски лишей - Cetraria Islandica
Исоп - Hyssopus Officinalis L.
Калина - Viburnum opulus L.
Калоферче - Tanacetum Balsamita
Каменоломка - Pimpinella Saxifraga
Камшик - Agrimonia Eupatoria L.
Карамфил - Eugenia Caryophyllata
Кафяво морско водорасло - Cystoseria Barbata L.
Кисел трън - Berberis Vulgaris L.
Клинавче /орлови нокти/ - Lonicera caprifolium
Коило - Stipa spp.
Комунига - Melilotus L.
Коноп - Cannabis Sativa L.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum L.
Копитник - Asarum europaeum L.
Коприва - Urtica Dioica
Копър - Anethum graveolens
Кориандър - Coriandrum Sativum
Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L.
Котешки нокът - Uncaria Tomenosta Wild
Кръвен Здравец - Geranium Sanguineum
Кукуряк - Helleborus Оdorus L.
Къпина - Robus Fruticosus
Лавандула - Lavandula Angustifolia
Лазаркиня - Asperula Odorata
Лайка - Matricaria Chamomilla
Лен - Linum usitatissimum L
Лепка - Galium aparine L.
Леска - Corylus avellana
Липа - Tilia Cordata Mill.
Лопен - Verbascum phlomoides L.
Луличка - Linaria Vulgaris L.
Люляк - Syringa L.
Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L.
Майчин лист - Cassia Acutifolia
Мак полски
Малина - Rubus Idaeus
Мате
Маточина - Melissa officinalis
Махония - Mahonia
Мащерка - Thymus
Мента - Mentha
Мента Пиперита - Mentha Piperita L.
Метла - Kochia Scoparia
Метличина
Мечо грозде - Thymus sp. Diversa L.
Миши уши - Hieracium pilosella L.
Момина сълза - Convallaria Majalis L.
Морска краставичка - Ecbalium Elaterium L.
Мумио — илирийска смола
Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L.
Нар - Punica Granatum L.
Невен - Calendula Officinalis L.
Обичка - Fuchsia Hybrida
Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris
Огниче - Chenopodium Botrys L.
Омайник - Geum Urbanum L.
Орех - Juglans regia L.
Офика - Sorbus Aucuparia
Очанка
Очиболец - Potentilla
Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L.
Пача трева - Polygonum aviculare L.
Пелин - Artemisia Absintum L.
Перуника - Iris
Петниста бударица - Galeopsis tetrahit
Петопръстник - Potentilla Reptans L.
Пирей - Agropyrum Repens L.
Плавун - Lycopodium Clavatum L.
Повет - Clematis Vitalba L.
Подбел - Tussilago farfara L.
Подъбиче - Teucrium L.
Полско Огнивче - Anagallis Arvensis L.
Пореч - Borago officinalis или echium amoenum
Пресечка - Cnicus benedictus L.
Птиче просо - Lithospermum Officinale L.
Пчелник - Marrubium vulgare L.
Пъпеш - Cucumis Melo L.
Ранилист - Betonica Officinalis
Ревен - Rheum Palmatum L.
Резене - Foeniculum vulgare
Репей - Arctium lappa L.
Решетка - Carlina Acanthifolia All.
Риган - Оriganum vulgare L.
Роза казанлъшка - Rosa Kazanlika
Розмарин - Rosmarinus officinalis
Росен - Dictamnus Albus
Росопас - Fumaria Officinalis L.
Рубрика: Китайски билки
Ружа лечебна - Althaea Officinalis
Салеп - Orchis Maculata L.
Сапуниче - Saponaria Officinalis L.
Сарсапарила - Smilax Officinalis L.
Седефче - Ruta Graveolens L.
Сена (касия) - Cassia senna L
Синап - Sinapis arvensis L.
Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus
Синя метличина - Centaurea Cyanus L.
Синя тинтява - Gentiana Cruciata L.
Синя хвойна - Juniperus Communis L.
Сладник - Glycrrhiza Glabra L.
Слез - Malva Silvestris L.
Сминдух - Trigonella foenum-graecum
Смокиня - Ficus Carica L.
Смрадлика - Cotinus
Софора - Sophora Japonica L.
Стевия - Stevia Rebaudiana L.
Страшниче - Asplenium Trichomanes L.
Съсънка (котенце) - Pulsatilla Pratensis L.
Телчарка - Polygala Major
Тлъстига - Sedum Acre L.
Трепетлика - Populus Tremula L.
Трицветна теменуга
Троскот - Cynodon dactylon L.
Трънка - Prunus Spinosa
Турта - Tagetes Erecta L.
Хвощ - полски
Хмел - Humulus Lupulus L.
Хрян - Armoracia Rusticana L.
Царевична коса - Zea Mays L.
Цариче - Alchemilla Vulgaris L.
Чай при Астма
Чемерика - Veratrum Lobelianum Berhn
Червен кантарион - Centaurium erythraea
Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L.
Червена детелина - Trifolium Pratense L.
Червено подъбиче - Teucrium Chamaedrys L.
Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae
Черен оман - Symphytum officinale L.
Череша - дръжки - Prinus Avium L.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L
Черница - Morus Nigra L.
Чесън - Allium Sativum
Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L.
ШИИТАКЕ - Императорска гъба -„Гъба Жен-Шен”
Шипка - Rosa Canina
Ягода (горска) - Fragaria vesca

Виж всички билкиКаталог - Аптеки Каталог - Аптеки


Виж всички градове

Каталог - Лекари Каталог - Лекари


Виж всички категорииЗа потребителя

Продуктите на Здравница

Сироп от черен бъз - без захар Сироп от черен бъз - без захар

Сиропът от черен бъз на Здравница е натурален продукт, произведен в България, по домашна рецепта. Не съдържа захар! Подходящ е и за диабетици....


Цена: 6.50 лв.


Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email