Защо плаче бебетоЗащо плаче бебето

Нищо не притеснява родителите така, както едно новородено, което не иска да спре да плаче. Но всички бебета плачат - това е единственият им начин да общуват и затова те плачат по най-различни причини. Понякога са гладни или жадни, понякога им се спи, понякога искат да им се обръща повече внимание, понякога – да ги оставим на спокойствие. Понякога са превъзбудени, а понякога се отегчават. Случва се и да са болни или нещо да ги боли. Често бебето само не знае защо плаче – може просто да е в лошо настроение. Също като нас – ние да не би винаги да знаем защо плачем?

 

Обикновено родителите намират начини да успокояват своята рожба като се научават или да разчитат подаваните от бебето сигнали, или да усещат нуждите на бебето, или просто по пътя на пробата и грешката. Но новородените са си различни и всяко се утешава по различен начин. Някои – по-лесно от други. Дори трудните за успокояване бебета обикновено сами спират да плачат в продължение на един интервал от време, който не е чак толкова изнервящ за родителите им. За съжаление обаче, това не винаги е така. Някои бебета продължават да плачат мъчително дълго време и изключително трудно се поддават на успокояване. И в случаите, когато липсват други важни симптоми и медицинският преглед не установява признаци на някакво заболяване, този феномен получава названието “детски колики”.

 Горното определение за коликите е такова неточно и “субективно” по необходимост. То е принудено да разчита на думи като “мъчително дълго”, макар самият плач да се превръща в мъчение за всеки родител след различно време. За някои, всичко с продължителност над няколко минути е “мъчително дълго”, докато други биха почнали да се притесняват едва след няколко часа. Научните изследвания върху плача на новородените са установили, че “средностатистическото” бебе плаче сумарно между два и три часа на денонощие. И така, за изследователски цели определението за коликите приема сумарна продължителност на плача над четири часа в денонощие. За родителите обаче, няколкото минути изглеждат като часове, а четирите часа – като цяла вечност. По тази причина родителите почти никога не са в състояние точно да определят сумарната продължителност на плача на своите рожби. Ежедневната практика би трябвало да се съобразява с родителите и като колики да се дефинира онази сумарна продължителност плач, която е “мъчително дълга” за тях. Това разбира се, до голяма степен се влияе от факта, доколко способни се чувстват те да успокояват собственото си чедо. Трябва да признаем, че неспособността да успокоиш бебето си, е в състояние да действа твърде отчайващо. Затова и по-често се нарочват за страдащи от колики онези бебета, които по-трудно се поддават на успокояване, макар сумарната им продължителност на плач да не е по-дълга от тази на бебетата, които сумарно плачат много, но се успокояват лесно.

 Малко са състоянията в ранното детство, които са така неразгадани както коликите. Родителските и медицинските виждания по този проблем са доста противоположни. Основна причина за това е, че болшинството от “интуитивните” и “очевидни” начини за възприемане и третиране на коликите не се съобразяват с фактите и с научните изследвания. Всички досега предложени теории за обясняването на детските колики, са били или опровергани след клинични проучвания, или по своята природа са били научно непроверяеми. Коликите са един от онези отчайващи медицински проблеми, за които се знае повече какво не са, отколкото какво са.

 Това разбира се, не помага на родителите, побъркващи се с коликите на своята рожба. Те очакват лекарите да знаят какво ги причинява и настояват да им бъде предписано ефикасно лечение. Искреното разяснение, че не съществува никакво доказано средство за лечението им, твърде лесно бива изтълкувано от родителите като незнание или безхаберие от страна на лекаря. Знаейки добре това, мнозина иначе добри лекари, за съжаление са поддават и постъпват нечестно. Вместо да признаят незнанието и безсилието на науката по отношение на този проблем, те прибягват до позоваването на съмнителни и отдавна опровергани теории, както и до предписването да терапии, които в най-добрия случай са недоказани, или за които се знае, че не са по-ефикасни от плацебо, или дори до някои определено вредни лекарствени средства.

 

Теории за коликите:

Теория за болката

Идва ни доста естествено, да си мислим че едно бебе с колики би трябвало да се измъчва от някакви болки. И в действителност, и майки, и баби в продължение на хиляди години са мислели така. Самата дума “колика” произлиза от старогръцката дума за болка. Останалите медицински колики като бъбречните и жлъчните са силно болезнени. Чрез научни изследвания обаче е установено, че детските колики не се държат на болка.

 Съвременните учени са в състояние да измерват болката на физиологично ниво посредством мозъчните ни вълни, хормонални нива и други физиологични параметри. По този начин е било потвърдено, че новородените изпитват същата болка както и възрастните, при рутинни болезнени процедури като инжекции, обрязване и пр. Когато обаче, на такива изследвания се подложат бебета с колики, те показват съвсем различен физиологичен отговор. Той няма нищо общо с болката. Но изглежда твърде близък до гнева – какво би могло да означава това, можем само да гадаем…

 

Теория за газовете

Идеята, че коликите трябва да са по някакъв начин свързани с газовете, се корени в повсеместното наблюдение как бебетата с колики изкарват много газове под формата на пърдеж или оригване. Научните изследвания обаче, показват че кърмачетата нямат колики защото имат газове, а тъкмо обратното – те имат газове, защото имат колики. Най-убедителното доказателство за това са проучванията, при които у кърмачета без колики изкуствено са били предизвиквани газове посредством медикаменти или специални диети. В резултат тези бебета изкарвали много газове, но не плачели повече. Други доказателства срещу теорията за газовете идват от проучвания върху капки за колики като Саб симплекс. Тези капки действат или не в зависимост какво се проследява – ако се следи количеството изкарвани газове, капките наистина го понижават. Но ако се следи сумарното време и интензивността на плача, капките за колики са доказано не по-ефикасни от плацебо. Понастоящем се смята, че бебетата поглъщат доста въздух докато плачат и той трябва по някакъв начин да излезе. Именно коликите обясняват газовете, а не обратното.

 

Теория за алергиите

Един стомашночревен проблем, който е донякъде свързан с коликите, са хранителните алергии. Тази връзка обаче, е слаба и касае едно ограничено малцинство от кърмачета с колики. Бебетата с признаци на хранителна алергия първоначално могат да изглеждат като страдащи от колики. Те обаче, само за няколко седмици развиват и други симптоми на хранителните алергии като екзема, повръщане, разстройство, кървави изпражнения и изоставане в растежа. При появяването си тези симптоми правят диагностицирането на хранителните алергии лесно, а те се появяват при почти всички кърмачета с хранителни алергии. И докато някои бебета с колики (първоначалната картина на хранителните алергии) се повлияват при преминаването към хипоалергенни изкуствени млека, това е пренебрежителен процент от всичките бебета с колики. А понеже хипоалергенните изкуствени млека са скъпи и не толкова хранителни като стандартните млека, прехвърляне към такива не се препоръчва за кърмачетата с колики, преди да са развили сигурни признаци на хранителна алергия.

 

Теория за стомашночревните проблеми

Болки при новороденото могат да се предизвикат и от гастроезофагеален рефлукс, но той обикновено се придружава от необичайно силни повръщания, понякога съпроводени от закашляне, давене и изоставане в растежа.

 Лактозната непоносимост се състои в неспособност за храносмилане на основното млечна захар. Тя не е от групата на хранителните алергии и няма нищо общо с тях. Характеризира се с изразена фамилност и понякога може да се прояви първоначално като колики. Новородените с това заболяване имат и други симптоми освен плача – на първо място повръщане и забавяне на растежа.

 Обикновеният запек също може да се прояви първоначално като колики, но разпознаването му не е трудно, понеже кърмачето има твърди изпражнения. Също така лесно би трябвало да се разпознава и лактозната непоносимост, а и двете се повлияват от прости мерки като промяна в диетата и размекващи изпражненията средства. Те трябва следователно, да се разглеждат отделно от същинските колики и да не се свързват с тях.

 

Теория за стомашночревните проблеми – други

Някои родители са склонни да винят за коликите съдържанието на желязо в изкуствените млека, или смятат че може да е намесена и някаква друга хранителна “непоносимост” различна от алергиите. Мнозина лекари насърчават подобно мислене като сменят на сляпо изкуствените млека в опити да лекуват коликите. Всъщност, количествата желязо в кърмата или дори в подсилените изкуствени млека не е в състояние да предизвика стомашночревни проблеми.

 Данните от клинични проучвания доказват, че смяната на изкуствените млека в каквато и да било насока при липсата на клинични признаци за алергия, запек или лактозна непоносимост, е не по-ефикасна при лечението на колики от плацебото. Били са изследвани и много други аспекти на стомашночревните функции при кърмачета с колики. Вероятността тези деца да израснат нормално и да могат да храносмилат нормално не е нито по-малка, нито по-голяма, отколкото за останалите бебета без колики.

 Целият храносмилателен тракт на кърмачета с колики, починали при несвързани с това обстоятелства (напр. злополуки), е бил изследван от край до край под електронен микроскоп и между тях и останалите бебета не е била открита никаква разлика. Кърмачета с колики са били проследявани през детството и юношеството до пълната им зрялост и честотата при тях на по-късно проявяващите се стомашночревни заболявания (като възпалителните дебелочревни болести, леснодразнимото дебело черво, язвите, болестите на жлъчката, черния дроб и задстомашната жлеза) не е по-различна от тази на общата популация, нито от тази на индивидите без колики в кърмаческа възраст.

 

Психо-социалната теория

Популярна в края на седемдесетте и началото на осемдесетте години на двайсти век, тази теория е свързвала коликите с лошото привързване между майката и новороденото. Това са годините с множество изследвания върху привързването на кърмачетата и тогава е изглеждало логично бебетата с трудности в този процес да имат и колики. Но при стриктното проследяване в множество психологически научни програми на майки с бебета както със, така и без колики, било доказано, че не съществува връзка между качеството на кърмаческото привързване и сумарната продължителност на плача. Даже някои зле привързани и небрежни родители имали много тихи и кротки бебета, докато на някои от най-внимателните и добре привързани родители бебетата били с най-тежките колики. Като цяло доказателствата сочели, че няма никаква връзка между поведението на родителите спрямо бебетата им и детските колики.

 

Tеорията за темперамента

Друга разпространена теория се опитвала да изтъква коликите като ранна проява на “труден” характер. При дългосрочното проследяване на децата с колики било обаче доказано, че няма никаква връзка между тях и коефициента на интелигентност, личностните характеристики, успеха в училище, детската престъпност, както и множество психични проблеми като депресиите, тревожността и личностните разстройства. Накратко, коликите нямат нищо общо с психологията на индивида.

 

Tеорията за развитието на нервната система

Това е единствената теория, която все още не е напълно опровергана и според нея коликите се държат на неврологична незрялост. По всеобщи наблюдения бебетата с колики по-лесно се превъзбуждат от останалите бебета и веднъж превъзбудени, много по-трудно се успокояват сами или от други хора. Счита се, че при тези кърмачета нужното, но сравнително незряло умение е контролът на състоянията. Това е умението да се поддържа комфортно психическо състояние (като бодрост или сън) и способността за преминаване от дискомфортно към по-комфортно състояние (също като дремещия, който се опитва да се разсъни или да заспи, а плачещият – да се утеши). Това умение, също като паметта и речта укрепва с израстването. Болшинството възрастни се справят по-добре от децата, големите деца се справят по-добре от малките, а някои новородени – по-добре от други.

 Tеорията за развитието на нервната система се подкрепя от някои наблюдения. Първото е, че всички бебета с колики накрая се оправят – обикновено до края на четвъртия месец. Второто е, че употребата на стимулиращи стратегии за успокояване като друсане, песни, говорене, хранене, подмяна на пеленките и пр., обикновено води до обратния резултат при бебетата с колики. За разлика от тях, стратегиите с потискане на стимулирането като повиване, оставяне на тъмно, “бял” шум, са по-успешни. В съответствие с тази теория, в САЩ се продава устройство, което произвежда вибрации и монотонен шум и се закрепва за креватчето като симулира равномерно пътуване с автомобил. Макар да не върши работа за всяко кърмаче с колики, това устройство като безвредно е с предимство пред други възможни терапии. Поддръжниците на тази теория препоръчват и други подобни средства като повиване, поставяне на тъмно и избягване на превъзбуждането.

 

===

 

До неотдавна (до средата на двайсти век) като медикаменти на първи избор лекарите са предписвали рутинно за лечението на колики транквилизатори и седативни средства. Няма никакво съмнение, че такива медикаменти са действали твърде добре. През шейсетте години обаче, те били изоставени, защото почнали да стават явни дългосрочните им последствия върху развитието на децата. Но тук-там, тези идеи живеят и до днес. Не стига че има възрастни лекари, които упорстват в предписването на фенобарбитал и пр., но и в по-скорошно време са били провеждани проучвания, които доказват как приемането на малки количества алкохол от кърмачета с колики води до намаляване на сумарната продължителност на плача. Само дето и алкохолът е в същата фармакологична група като всички използвани преди него транквилизатори и се очаква той да има същите дългосрочни последствия върху развитието на децата.

 
Както, надявам се, става ясно, вече се знае доста какво не са коликите. Все още обаче, не се знае почти нищо какво са и как да се лекуват. Ограниченото малцинство от бебета, които сякаш страдат от колики, но всъщност имат запек, лактозна непоносимост или хранителна алергия, съвсем скоро ще проявят и другите признаци на своето заболяване, така че не е разумно предварително да се правят заключения за подобни диагнози. Единствената все още неопровергана теория за детските колики е теорията за развитието на нервната система, но тя също така не е била и доказана. За медицинските работници е важно да не изказват неверни твърдения и да не дават неоправдани надежди. Всеки родител обаче, може да се съсредоточи върху следното:

 
· Да не се колебае да заведе бебето си на лекар за изключване на възможни здравословни причини за плача, различни от коликите. Може и да е нещо елементарно като отит, който се лекува лесно.

· Търпение – в края на тунела наистина има светлина. Коликите обикновено започват няколко седмици след раждането, стигат до своя апогей между втория и третия месец, а след края на четвъртия месец вече са почти на изчезване. Ако при прегледа и изследванията на бебето не се установят никакви медицински проблеми, коликите ще преминат, а след тях не се очакват никакви дългосрочни физически или емоционални последствия за детето.

· Вината за коликите не е на родителите и неспособността им да успокоят рожбата си не е отражение на родителските им способности като цяло.

· Родители, минали през същия тормоз могат да окажат добра морална подкрепа.

· Трябва да се избягват способи да успокояване, които са възбуждащи по своята същност или прибягването до доказано неефикасни (промяна в изкуствените млека, капки за колики) или вредни (транквилизатори) средства.

· Има смисъл да се опитват способи като повиване, ограничаване на възбуждащите фактори, “бял” шум, оставяне на тъмно.

· Един по един родителите е добре да си почиват. Кърмачето може да се оставя за известно време на другия родител, на баба или дядо, на приятелка или гледачка.

· Ако няма такива под ръка, но налице има автомобил, добре е бебето да се повози по път без много светофари и завои – успехът е почти сигурен.

· Ако освен плача се появят и други симптоми, трябва да се потърси лекарска помощ.
Още статии за Колики
Защо плаче бебето


Всичко за Вашето здраве Последно публикваноКаталог - Заболявания Каталог - Заболявания


Бързо търсене

Категория: зависимости
Алкохолизъм
Наркомании
Пристрастявания
Категория: на бебето и детето
Агресивност
Алергична хрема на бебето и детето
Алергия към белтъка на кравето мляко
Ангина при бебето и детето
Анемия при бебето и детето
Апетит - пълни деца
Аромотерапия и децата
Безапетитие при бебето и детето
Бронхиална астма при бебето и детето
Бронхит и пневмония при деца
Варицела
Висока температура на бебето и детето
Възпаление на ушите на бебето и детето
Глисти
Грижа за пъпа на новороденото
Грип при бебето и детето
Гърч
Да отгледам и възпитам детето си
Детска церебрална парализа
Детски аутизъм
Детски диабет
Екземи при деца
Епилепсия при деца
Жълтеница
Запек на бебето и детето
Заушка
Имунизационен календар
Кашлица при бебето и детето
Коклюш при бебето и детето
Колики
Менингит
Млечни зъби
Млечница
Морбили
Нощно напикаване - енуреза
Отит
Отравяне
Плач
Подсичане
Проблеми в пикочните пътища и бъбреците
Проблеми с очите на бебето и детето
Разстройство - диария при бебето и детето
Рахит
Рубеола
Температура - висока
Травми на бебето и детето
Хрема при бебето и детето
Категория: на бъбреците и отделителната с-ма
Бъбреци
Бъбречна поликистоза
Бъбречна туберкулоза
Бъбречно-каменна болест
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Остър гломерулонефрит
Пиелонефрит
Подагра
Простатит
Смъкване на бъбрека - нефроптоза
Тумори на бъбреците
Уретрит
Хемороиди
Хипертрофия на простатата
Цистит
Категория: на дихателните органи и слуха
Ангина - възпаление на сливиците
Астма бронхиална
Белодробен абсцес
Белодробен емфизем
Белодробна емболия и белодробен инфаркт
Белодробна склероза
Болки в ушите
Бронхиектазии - разширение на бронхите
Бронхиолит
Бронхит
Бронхопневмония
Възпаление на тъпанчето
Възпалено гърло
Задавяне с чуждо тяло
Кашлица
Кръвоизлив от носа
Ларингит
Мениеров синдром
Моноцитна ангина
Плеврит
Саркоидоза
Сенна хрема
Синуит
Сърбеж в ушите
Трахеит
Туберкулоза
Фарингит
Хрема
Категория: на жлезите с вътрешна секреция
Адипозо-генитална дистрофия
Базедова болест
Диабет
Ендемична гуша
Затлъстяване
Остър панкреатит
Рак на щитовидната жлеза
Синдром на Кушинг
Тиреотоксикоза
Хипотиреоидизъм
Холестерол
Категория: на кожата и венерически
Белези
Витилиго
Възловидна еритема
Генитален херпес
Гонорея - трипер
Дерматомикози
Екзема
Изгаряне
Измръзване
Импетиго контагиоза
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Контактен дерматит
Лупус еритематодис - вълчанка
Меланома малигнум
Пигментни петна
Пруриго на Берние
Псориазис
Розацея
Себорея
Себороична екзема
Слънчево изгаряне
Трихомоназа
Хламидиаза
Червен вятър - еризипел
Категория: на нервната система
Алцхаймер
Анорексия и Булимия
Безсъние
Вирусни менингити
Главоболие
Гнойни менингити
Депресия
Дископатия и дискова херния
Епилепсия
Ишиас
Мениеров синдром
Мигрена
Миелит
Множествена склероза
Мозъчен исхемичен инсулт
Мозъчен хеморагичен инсулт
Невралгия
Неврит на лицевия нерв
Паркинсонизъм
Прогресивна мускулна дистрофия
Радикулит
Стрес
Сътресение на главния мозък
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Херпес Зостер
Категория: на опорно-двигателната
Акушерска парализа
Анкилоза
Артроза
Асептична некроза
Болест на Бехтерев
Дисторзия - навяхване на ставата
Костно-ставна туберкулоза
Луксация - изкълчване на ставата
Остеоартрит
Остеомиелит
Остеопороза
Плоско стъпало
Прогресивна мускулна дистрофия
Рахит
Ревматизъм
Ревматоиден артрит
Сколиоза
Тендовагинит
Травми на гръдния кош
Тумори на костите
Тумори на ставите
Шийна спондилоза
Шип на петата
Категория: на очите
Глаукома
Ечемик
Катаракта - перде
Конюнктивити
Късогледство и далекогледство
Смущения в зрението в детска възраст
Старческо перде - сенилна катаракта
Категория: на половите органи
Аденом
Аменорея
Баланопостит
Безплодие - стерилитет
Болезнена менструация - дизменорея
Бяло течение
Варикоцеле
Възпаление на фалопиевите търби - салпингит
Генитален херпес
Дисменорея
Доброкачествана простатна хиперплазия - нарастване на простатната жлеза
Ендометриоза
Ендометрит
Заболявания на млечната жлеза
Кандида - кандидози
Карцином на матката
Климактеричен синдром
Колпит
Менструален цикъл
Миома на матката
Поликистоза на яйчниците
Простатит
Рак на маточната шийка
Смъкване на матката
Трихомони
Тумори на яйчниците
Урестит
Уро-генитална хламидиаза
Функционални маточни кръвотечения
Хидросалпингс
Категория: на сърцето и кръвоносните съдове
Атеросклероза
Болест /Синдром/ на Рейно
Болест на Бюргер
Инфаркт на миокарда
Исхемична болест на сърцето - ИБС
Миокардиосклероза
Нарушения на сърдечния ритъм
Разширени вени
Ревматизъм
Сърдечна невроза
Тромбофлебит
Хипертония - високо кръвно налягане
Хипотония - ниско кръвно налягане
Хронично белодробно сърце
Категория: на устната кухина
Афти
Възпаление на венците - гингивит
Заболявания на слюнните жлези
Зъбен кариес
Млечни зъби
Пародонтит
Пародонтоза
Херпес
Хигиена на устата
Категория: на храносмилателната с-ма
Гастрит
Жлъчно-каменна болест - холеритиаза
Запек
Киселини
Колит - заболяване на дебелото черво
Пептична язва
Повръщане
Рак на жлъчния мехур
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Стеатоза на черния дроб
Стомашни неразположения
Тумори на дебелото черво
Хепатит
Хернии
Цироза
Черен дроб - как да го предпазим от заболявания
Язвена болест
Категория: остро заразни болести
Бруцелоза
Варицела
Вирусен хепатит - А
Вирусен хепатит - В
Вирусен хепатит - С
Грип
Дизентерия
Епидемичен паротит - заушка
Коклюш
Морбили - брусница
Рубеола
Салмонелоза
Скарлатина
Тетанус
Категория: паразитни болести
Бълхи
Детски глисти
Дървеница
Краста
Кучешка тения
Кърлежи
Лаймска болест
Токсоплазмоза
Хлебарки
Категория: през бременността
Аерофагия - киселини
Анемия и бременност
Бременност и майчинство
Бременност и повръщане
Бронхиална астма и бременност
Гестационен диабет
Запек и хемороиди
Извънматочна бременност
Изтръпване, спазми, крампи
Истмикоцервикална недостатъчност - серклаж
Кървно налягане и бременност
Кърмене
Късна бременност
Листериоза
Мастит
Многоплодна бременност
Нефропатия на бременността
Отоци
Покачване на теглото по време на бременност
Помятане
Преждевременно раждане
Преносване на бременността
Рискова бременност
Следродилна депресия
Сутрешно прилошаване
Категория: сексуални проблеми
Вулводия
Диспареуния
Еякуация
Закъснял пуберитет
Импотентност - еректилна дисфункция
Мастурбация - онанизъм
Фригидност
Категория: тумори
Карцином на матката
Карцинома базоцелуларе
Карцинома спиноцелуларе
Меланома малигнум
Миома на матката
Пролактином на хипофизата
Рак на гърлото
Рак на жлъчния мехур
Рак на маточната шийка
Рак на млечната жлеза
Рак на стомаха
Рак на хранопровода
Рак на щитовидната жлеза
Тумори на бъбреците
Тумори на главния мозък
Тумори на гръбначния мозък
Тумори на дебелото черво
Тумори на костите
Тумори на ставите
Тумори на яйчниците
Други
Абцес
Авитаминоза
Алергия
Анемия
Бели петна по ноктите
Болка. Видове болки
Болки в гърба
Болки в кръста
Глад и апетит
Добави своя тема
Заекване
Здравни проблеми през летните жеги
Как да разчетем поставената ни диагноза
Лимфни възли
Лични истории
Муковисцидоза
Натъртено
Порфирия
Пролетна умора
Психично здраве
Съвети за грижа за косата
Фрактура
Цьолиакия /целиакия/

Виж всички заболявания

Каталог - Билки Каталог - Билки


Бързо търсене

Айважива - Alcanna tinctoria
АЙИЕ - Artemisia argyi Levl
Акация - Robinia Pseudoacacia L.
Алкостоп - спри алкохола!
Алое - Aloe Vera
Анасон - Pimpinela Anisum L.
Ангелика - Angelica Archangelica L.
Арника - Arnica montana L.
Ароматна кализия - Callisia Fragans
Арония - Sorbus melanocorpa
Бабини зъби - Tribulus terrestris
Билки за бани при хемороиди
Блатен аир - Acorus calamus L.
Блатен тъжник - Spirea ulmaria L.
Блян
Бобови шушулки - Phaseolus Vulgaris L.
Божур - Paeonia Decora
Борови връхчета - Pinus sylvestris
Босилек - Ocimum Basillicum
Брей - Tamus Communis
Брош - Rubia tinctorum L.
Бръшлян - Hedera helix L.
Бряст - Ulmus
Бушменски отровен храст - Acokanthera oppositifolia
Бял имел - Viscum album L.
Бял оман - Inula Helenium L.
Бял Равнец - Achillea Millefolium L.
Бял трън - Silybum Marianum L.
Бяла бреза - Betula pendula
Бяла върба - Salix Аlba
Великденче - Veronica
Ветрогон - Eryngium Campestre
Вечнозелен кипарис
Вишна - Prunus cerasus L.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata L.
Водно Пипериче - Polygonum Hydropiper L.
Волски език - Asplenium scolopendrium
Врабчови чревца - Stellaria media L.
Вратига - Tanacetrum Vulgare
Върбинка - Verbena Officinalis L.
Гинко Билоба - Ginkgo Biloba L.
Гледичия - Gleditsia triacanthos L.
Глог - Crataegus Monogyna L.
Глухарче - Taraxacum Officinale
Гороцвет - Adonis vernalis L.
Горчив пелин
Градински чай - Salvia Officinalis
Гръмотрън - Ononis spinosa L.
Дафинов лист - Laurus nobilis L.
Девесил - Levisticum officinale
Демир Бозан - Кандилколистно обичниче
Джинджифил - Zingiber Officinale L.
Джоджен - Mentha Spicata L.
Дилянка (Валериана) - Valeriana officinalis L.
Дракови парички - Paliurus spina-christi
Дребноцветна върбовка - Epilobium Parviflorum L.
Ду Хуо
Дъб /кори/ - Cortex Quercus L.
Дюля - Cydonia oblonga Mill
Дяволска уста - Leonurus Cardiaca L.
Евкалипт - Eucaliptus
Енчец - Solidago virga-aurea
Еньовче - Galium verum L.
Ефедра - Ephedra Distachya L.
Ехинацея - Echinacea Angustifolia
Жаблек - Galega officinalis L.
Женшен - Panax Ginseng
Живовлек - plantago major L.
Жълт Кантарион - Hypericum Perforatum
Жълт Равнец - Achillea Clypeolata L.
Жълт Смин - Helichrysum arenarium L.
Жълта тинтява - Gentiana Iutea L.
Зайча сянка - Asparagus officinalis
Здравец - Geranium Macrrorhizium L.
Златовръх - Rhodiola rosea L.
Змийски лапад - Arum Maculatum L.
Змийско мляко - Chelidonium Majus L.
Зърнастец - Rhamnus frangula
Иглика - Fl. Primulae
Изсипливче - Herniaria glabra
Исиот - Zingiber officinale
Исландски лишей - Cetraria Islandica
Исоп - Hyssopus Officinalis L.
Калина - Viburnum opulus L.
Калоферче - Tanacetum Balsamita
Каменоломка - Pimpinella Saxifraga
Камшик - Agrimonia Eupatoria L.
Карамфил - Eugenia Caryophyllata
Кафяво морско водорасло - Cystoseria Barbata L.
Кисел трън - Berberis Vulgaris L.
Клинавче /орлови нокти/ - Lonicera caprifolium
Коило - Stipa spp.
Комунига - Melilotus L.
Коноп - Cannabis Sativa L.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum L.
Копитник - Asarum europaeum L.
Коприва - Urtica Dioica
Копър - Anethum graveolens
Кориандър - Coriandrum Sativum
Котешка стъпка - Clinopodium Vulgare L.
Котешки нокът - Uncaria Tomenosta Wild
Кръвен Здравец - Geranium Sanguineum
Кукуряк - Helleborus Оdorus L.
Къпина - Robus Fruticosus
Лавандула - Lavandula Angustifolia
Лазаркиня - Asperula Odorata
Лайка - Matricaria Chamomilla
Лен - Linum usitatissimum L
Лепка - Galium aparine L.
Леска - Corylus avellana
Липа - Tilia Cordata Mill.
Лопен - Verbascum phlomoides L.
Луличка - Linaria Vulgaris L.
Люляк - Syringa L.
Магарешки бодил - Onopordum Acanthium L.
Майчин лист - Cassia Acutifolia
Мак полски
Малина - Rubus Idaeus
Мате
Маточина - Melissa officinalis
Махония - Mahonia
Мащерка - Thymus
Мента - Mentha
Мента Пиперита - Mentha Piperita L.
Метла - Kochia Scoparia
Метличина
Мечо грозде - Thymus sp. Diversa L.
Миши уши - Hieracium pilosella L.
Момина сълза - Convallaria Majalis L.
Морска краставичка - Ecbalium Elaterium L.
Мумио — илирийска смола
Мъртва коприва - Lamium Galeobdolon L.
Нар - Punica Granatum L.
Невен - Calendula Officinalis L.
Обичка - Fuchsia Hybrida
Овчарска торбичка - Capsella Bursa Pastoris
Огниче - Chenopodium Botrys L.
Омайник - Geum Urbanum L.
Орех - Juglans regia L.
Офика - Sorbus Aucuparia
Очанка
Очиболец - Potentilla
Папрат мъжка - Aspidium filix - mas L.
Пача трева - Polygonum aviculare L.
Пелин - Artemisia Absintum L.
Перуника - Iris
Петниста бударица - Galeopsis tetrahit
Петопръстник - Potentilla Reptans L.
Пирей - Agropyrum Repens L.
Плавун - Lycopodium Clavatum L.
Повет - Clematis Vitalba L.
Подбел - Tussilago farfara L.
Подъбиче - Teucrium L.
Полско Огнивче - Anagallis Arvensis L.
Пореч - Borago officinalis или echium amoenum
Пресечка - Cnicus benedictus L.
Птиче просо - Lithospermum Officinale L.
Пчелник - Marrubium vulgare L.
Пъпеш - Cucumis Melo L.
Ранилист - Betonica Officinalis
Ревен - Rheum Palmatum L.
Резене - Foeniculum vulgare
Репей - Arctium lappa L.
Решетка - Carlina Acanthifolia All.
Риган - Оriganum vulgare L.
Роза казанлъшка - Rosa Kazanlika
Розмарин - Rosmarinus officinalis
Росен - Dictamnus Albus
Росопас - Fumaria Officinalis L.
Рубрика: Китайски билки
Ружа лечебна - Althaea Officinalis
Салеп - Orchis Maculata L.
Сапуниче - Saponaria Officinalis L.
Сарсапарила - Smilax Officinalis L.
Седефче - Ruta Graveolens L.
Сена (касия) - Cassia senna L
Синап - Sinapis arvensis L.
Синя жлъчка(цикория) - Cichorium Intybus
Синя метличина - Centaurea Cyanus L.
Синя тинтява - Gentiana Cruciata L.
Синя хвойна - Juniperus Communis L.
Сладник - Glycrrhiza Glabra L.
Слез - Malva Silvestris L.
Сминдух - Trigonella foenum-graecum
Смокиня - Ficus Carica L.
Смрадлика - Cotinus
Софора - Sophora Japonica L.
Стевия - Stevia Rebaudiana L.
Страшниче - Asplenium Trichomanes L.
Съсънка (котенце) - Pulsatilla Pratensis L.
Телчарка - Polygala Major
Тлъстига - Sedum Acre L.
Трепетлика - Populus Tremula L.
Трицветна теменуга
Троскот - Cynodon dactylon L.
Трънка - Prunus Spinosa
Турта - Tagetes Erecta L.
Хвощ - полски
Хмел - Humulus Lupulus L.
Хрян - Armoracia Rusticana L.
Царевична коса - Zea Mays L.
Цариче - Alchemilla Vulgaris L.
Чай при Астма
Чемерика - Veratrum Lobelianum Berhn
Червен кантарион - Centaurium erythraea
Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L.
Червена детелина - Trifolium Pratense L.
Червено подъбиче - Teucrium Chamaedrys L.
Черен Бъз - Fr. Sambuci Nigrae
Черен оман - Symphytum officinale L.
Череша - дръжки - Prinus Avium L.
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L
Черница - Morus Nigra L.
Чесън - Allium Sativum
Чувен - Chenopodium Bonus-Henricus L.
ШИИТАКЕ - Императорска гъба -„Гъба Жен-Шен”
Шипка - Rosa Canina
Ягода (горска) - Fragaria vesca

Виж всички билкиКаталог - Аптеки Каталог - Аптеки


Виж всички градове

Каталог - Лекари Каталог - Лекари


Виж всички категорииЗа потребителя

Продуктите на Здравница

Сироп от черен бъз - без захар Сироп от черен бъз - без захар

Сиропът от черен бъз на Здравница е натурален продукт, произведен в България, по домашна рецепта. Не съдържа захар! Подходящ е и за диабетици....


Цена: 6.50 лв.


Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от бял трън
Масло от бял трън

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email