Видове бъз и как да ги използваме правилно?


| Прочетено Прочетено: 2350 пъти | КоменариКоментари: 0Видове бъз и как да ги използваме правилно?

Какви са разликите между бъзак, черен бъз, червен бъз и за какво помагат?

Бъзът е толкова популярна билка, но много често рецептите не уточняват кой от различните видове е най-подходящ за конкретния случай. Към объркването се прибавят допълнително и народните имена свирчовина, бъзак и др. Видовете бъз и тяхното приложение разясняват от БАН след запитване на Тихомир Трайков - градинар и веган.

”Здравница” публикува експертното мнение.

Видове бъз:


Тревист бъз, Дървовиден бъз, Червен бъз.

Бъзак (тревист бъз):

Описание и разпознаване:
Многогодишно тревисто растение с дълго, пълзящо, силно разклонено коренище. Стъблото изправено, 1-2 m високо, набраздено, в горната част разклонено, с мека бяла сърцевина. Листата са срещуположно разположени, нечифтоперести с 5-13 продълговати до продълговато ланцетни заострени и напилени литсчета.

Цветовете с бяло, 5-делно, звънчевидно венче, по-рядко розово отвън; събрани в щитовидни съцветия. Плодът е сферичен, 5-6 mm в диаметър, тъмносин до черновиолетов, сочен с 3 костилки, дълги до 3 mm. Цъфти през месеците май-август.

Местообитание:
По изоставени места като бурен край селища, пътища, жп линии, край реки и като плевел. Разпространение в България установен е в цялата страна.

Значение:
Бъзакът е лечебно, плевелно, хранително, багрилно, инсектицидно и медоносно растение. Употребяеми части за лечебни цели (дроги) са корените (Radix Ebuli) и плода (Fructus Ebuli).

Време и начин на бране:
Корени от бъзак - събират се през есента (октомври - ноември) след узряване на плодовете. Изкопават се с копач. Изтръскват се от пръстта и с нож се изрязват надземните части и дребните странични коренчета. Да се внимава да не се наранят корените, защото почерняват при сушене.

Плодове от бъзак- събират се през лятото (август-септември) при пълното узряване на плодовете, когато са придобили характерното тъмносиньо обагряне. Събирането се извършва като с нож или овощарска ножица се отрязват съплодията с част от общата дръжка до 1 cm. Поставят се рехаво в амбалаж не позволяващ запарването им.

Първична преработка:
Корен от бъзак - събраната билка се почиства от примеси, загнили и повредени от вредители корени, Измива се с течаща вода и се нарязва на късове дълги 8-10 cm. След отцеждането им по-дебелите корени се разцепват по дължина на две или четири части за по-бързо изсушаване. Сушат се в добре проветрени помещения, под навеси или на открито. Разстилат се на пласт с дебелина до 3-5 cm. Корените са изсушени, когато при огъването им в най-дебелата им част се чупят.

Плод от бъзак - събраните плодове се почистват от примеси и повредени плодове. Сушат се в много добре проветрени помещения, под навеси или на открито. След отделяне на по-голяма част от влагата, плодовете се оронват от съплодията и се досушават на слънце на тънък пласт от 2-4 cm или в сушилня при температура 60-70° C при много добра вентилация. Плодовете са изсушени, когато при разтриване между пръстите не багрят.

Лечебно действие и приложение:
Плодовете имат диуретично, антисептично, тонизиращо и слабително действие. Използват се само добре узрелите плодове, които не съдържат токсичния гликозид самбунигрин.

В народната медицина дрогата се използва като слабително, потогонно и диуретично средство.

Черен бъз (дървовиден бъз)

Черният бъз расте в храсталаци, гори и населени места, от 0 до 2300 метра надморска височина. Установен е в цялата страна.

Значение:
Черният бъз е техническо, багрилно, декоративно, лечебно, хранително, инсектицидно и медоносно растение.

Употребяеми части:
- Цвят от черен бъз - Flos Sambuci nigri.
- Плод от черен бъз - Fructus Sambuci nigri.
- Лист от черен бъз - Folium Sambuci nigri.

Време и начин на бране на билките:
Цвят от черен бъз - в края на пролетта и началото на лятото, когато започва цъфтежът. Да не се изчаква пълното разцъфтяване, защото венчето на голяма част от цветовете опадва при брането на съцветието. Брането се извършва в сухо време. Отрязват се целите съцветия с овощарска ножица.

Плод от черен бъз - в края на лятото и началото на есента (август-септември) при пълното узряване на плодовете, когато са черновиолетови отвън и тъмночервени отвътре. Ако плодовете се събират по-рано, много от тях са неузрели и занижават качеството на билката. Плодовете се събират, като се отрязват с нож или ножица заедно с общата дръжка. Набраните плодове се поставят в кошници или касети.

Лист от черен бъз - събират се през лятото (юни-юли), когато листата са напълно развити. Отрязва се целият лист с нож или ножица и от дръжка се откъсват съставните листчета.

Първична обработка на билките:
Цвят от черен бъз - суши се на слънце върху рамки или други постелки. Не трябва да се оставя през нощта на открито, защото от нощната влага и сутрешната роса дрогата потъмнява. По-добре се суши в сушилня при температура не повече от 45° C. Съцветията са добре изсушени, когато цветните дръжки в най-дебелите части при огъване се чупят, а цветовете при стриване се разпрашават.

Плод от черен бъз - плодовете се разстилат за сушене на тънък пласт върху чисти площадки или в проветриви помещения върху застлан под или на рамки. Плодовете са добре изсушени, когато при стриване между пръстите не багрят.

Лист от черен бъз - събраните листа се разстилат за сушене на сянка в проветриви помещения, върху рамки и други постелки или на застлан с хартия под. В началото на сушенето се разбъркват и обръщат. Листата са добре изсушени, когато при прегъване се чупят.

Съдържание на билката:
Цветовете съдържат флавоноловите гликозиди рутин, хиперозид и изокверцитрин, малко танини, слузни вещества, етерично масло и др.

Плодовете съдържат антоцианови гликозиди, производни на цианидина, органични киселини, смоли, захари, витамините В1, В2 и С, каротеноиди, пектини и минерални соли. В зелените плодове се съдържа цианогенният гликозид самбунигрин, който при узряването се разпада.

В листата са установени танини, флавоноиди и др.

Лечебно действие и приложение:
Основните действия на цветовете на черния бъз са потогонно, омекчително и диуретично. Използват се самостоятелно или в комбинация с други аналогично действащи билки под формата на запарка като средство за изпотяване при простудни заболявания (хрема, пресипнал глас, ангина, кашлица и др.).

Прилага се при отоци, дължащи се на бъбречни и сърдечни заболявания, като увеличава диурезата и намаляват относителното тегло на урината без странични явления. Външно се използва за плакнене устата и за гаргара при възпалителни заболявания на устата и гърлото.

Плодовете на черния бъз имат главно слабително действие и се прилагат под формата на запарка или приготвен мармалад като меко слабително средство при запек. Счита се, че това се дължи на смолистите вещества и пектините, които се съдържат в тях. Мармаладът се използва и като диуретично средство. Плодовете се използват и за боядисване на тъкани и багрене на течности - вина и безалкохолни напитки.

Листата се използват като отвара предимно външно за бани или лапи при ревматизъм, кожни обриви, хемороиди и подагра.

Червен бъз

Sambucus racemosa L. - чете се "самбукус рацемоза". Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Описание и разпознаване:
Червеният бъз е листопаден храст или ниско дърво, висок 1,5-4 m. Стъблото силно разклонено. Клонките с червеникавокафява сърцевина, най-често дъговидно извити. Кората на старите клонки напукана, кафеникава, с елиптични брадавичести лещанки; на младите гладка, зелена.

Листата 10-25 cm дълги, нечифтоперести, с 3-7 листчета, с ръбеста, до 3 пъти по-къса от дължината на листа гола до разпръснато ресничеста дръжка; листчетата 4-12 cm дълги, 1,5-4 cm широки, яйцевидни, яйцевидно ланцетни или елиптични, в основата почти клиновидни, на върха най-често постепенно дълго заострени, остро назъбени, с насочени напред зъбци.

Съцветието 2,5-6 cm в диаметър, връхна, гъста, яйцевидна метлица. Цветовете с дръжки, развиват се едновременно с листата. Чашката с 2-6 mm дълги, обикновено езичести, тъпи, по-рядко триъгълни, заострени, с реснички, понякога и с жлезисти власинки зъбчета. Венчето 4-5 mm в диаметър, след цъфтежа извито назад, рано опадващо; делчетата елиптични или продъгловато яйцевидни, на върха тъпи до остри, понякога с няколко зъбчета, зеленикавожълти до сивобелезникави. Тичинките по-къси от венечните дялове; прашниците са жълти. Плодът е 4-5 mm дълъг, закръглен, червен. Семената тясно обратно яйцевидни, с една широко заоблена и две тесни, плоски стени. Цъфти май-август.

Местообитание:
Гористи и скалисти места в планините; между 900 и 2500 метра надморска височина.

Разпространение:
Установен е в следните флористични райони: Западна и Средна Стара планина, Знеполски район (Конявска планина), Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска планина), Рила, Западна Средна гора, Западни и Средни Родопи.

Значение:
Червеният бъз е хранително, декоративно, багрилно, лечебно, медоносно и маслодайно растение.

От къде да намерим продукти от бъзак и черен бъз?

Здравословни продукти от бъзак и черен бъз - като изсушен плод, сироп, сок, тинктура, капсули и др. можете да намерите в "Здравница".

Можете да направите Вашата поръчка онлайн. "Здравница" доставя своите продукти до всяка точка на България и Европа.

Продукти от черен бъз можете да закупите и на място в търговските обекти на "Здравница":

Здравословен магазин "Здравница"
гр. София, ул. Неофит Рилски 23, тел.: 02 483 73 42

Логистичен център "Здравница"
гр. София, ул. Одрин 74, тел.: 02 483 72 91

Съвет на Здравница

разгледай и поръчай Здравословни продукти от черен бъз

прочети още Как да различаваме бъзак от черен бъз?

прочети още Петър Димков: Черният бъз е най-силната българска билка

прочети още Грипът идва! Продуктите с черен бъз са необходими и полезни. Кои са и от къде да ги намерим?

прочети още Рецепти на Джуна с черен бъз (част 1)

прочети още Вана с черен бъз облекчава ревматичните болки

прочети още Черен бъз и кленов сироп подобряват имунитет, борят грипа и гонят кашлицата

прочети още Напитка на дълголетието с черен бъз и още 10 старинни рецепти

прочети още Черен бъз и кленов сироп подобряват имунитет, борят грипа и гонят кашлицата

прочети още Благотворната сила на растенията: Черен бъз

прочети още Лековити рецепти за сироп и мармалад от черен бъз

прочети още Защо черният бъз е магическа билка?
Акценти от ЗдравницаЛечение с апитерапия при онкологични заболявания (част 1)

Лечение с апитерапия при онкологични заболявания (част 1)

Важно е да се знае, че всеки от пчелните продукти е свързан с конкретен елемент от китайската традиционна медицина. Това означава, че пчелните продукти като цяло покриват целия спектър на петте елемента....още

Увеличават се възпалителните чревни заболявания

Увеличават се възпалителните чревни заболявания

В България случаите на възпалителни чревни заболявания нарастват значително, алармират лекарите от Клиниката по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“....още

За лечебната и противоракова сила на гъбите (част 2)

За лечебната и противоракова сила на гъбите (част 2)

Съветите са на Владимир Въжаров, автор на книгата - наръчник “Лечебните гъби в България”, в която за първи път у нас са описани над 50 вида гъби, с широк спектър на лечебно действие....още

Как да познаем качественото мумийо?

Как да познаем качественото мумийо?

Най-качественото мумийо е с черен цвят, лъскаво е и е с лека миризма на нефт. Мумийо леко прониква в тъканите на тялото. Прието в достатъчно количество, то укрепва духа, душевната и психическа материя, сърцето, ободрява и повишава настроението....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Свински желатин за здрави стави Свински желатин за здрави стави

Желатинът укрепва клетките и вътрешните влакна, има благоприятен ефект върху съединителната тъкан, подпомага възстановяването на увредените стави....


Цена: 9.50 лв.


Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email