Видове бъз и как да ги използваме правилно?


| Прочетено Прочетено: 319 пъти | КоменариКоментари: 0Видове бъз и как да ги използваме правилно?

Какви са разликите между бъзак, черен бъз, червен бъз и за какво помагат?

Бъзът е толкова популярна билка, но много често рецептите не уточняват кой от различните видове е най-подходящ за конкретния случай. Към объркването се прибавят допълнително и народните имена свирчовина, бъзак и др. Видовете бъз и тяхното приложение разясняват от БАН след запитване на Тихомир Трайков - градинар и веган.

”Здравница” публикува експертното мнение.

Видове бъз:


Тревист бъз, Дървовиден бъз, Червен бъз.

Бъзак (тревист бъз):

Описание и разпознаване:
Многогодишно тревисто растение с дълго, пълзящо, силно разклонено коренище. Стъблото изправено, 1-2 m високо, набраздено, в горната част разклонено, с мека бяла сърцевина. Листата са срещуположно разположени, нечифтоперести с 5-13 продълговати до продълговато ланцетни заострени и напилени литсчета.

Цветовете с бяло, 5-делно, звънчевидно венче, по-рядко розово отвън; събрани в щитовидни съцветия. Плодът е сферичен, 5-6 mm в диаметър, тъмносин до черновиолетов, сочен с 3 костилки, дълги до 3 mm. Цъфти през месеците май-август.

Местообитание:
По изоставени места като бурен край селища, пътища, жп линии, край реки и като плевел. Разпространение в България установен е в цялата страна.

Значение:
Бъзакът е лечебно, плевелно, хранително, багрилно, инсектицидно и медоносно растение. Употребяеми части за лечебни цели (дроги) са корените (Radix Ebuli) и плода (Fructus Ebuli).

Време и начин на бране:
Корени от бъзак - събират се през есента (октомври - ноември) след узряване на плодовете. Изкопават се с копач. Изтръскват се от пръстта и с нож се изрязват надземните части и дребните странични коренчета. Да се внимава да не се наранят корените, защото почерняват при сушене.

Плодове от бъзак- събират се през лятото (август-септември) при пълното узряване на плодовете, когато са придобили характерното тъмносиньо обагряне. Събирането се извършва като с нож или овощарска ножица се отрязват съплодията с част от общата дръжка до 1 cm. Поставят се рехаво в амбалаж не позволяващ запарването им.

Първична преработка:
Корен от бъзак - събраната билка се почиства от примеси, загнили и повредени от вредители корени, Измива се с течаща вода и се нарязва на късове дълги 8-10 cm. След отцеждането им по-дебелите корени се разцепват по дължина на две или четири части за по-бързо изсушаване. Сушат се в добре проветрени помещения, под навеси или на открито. Разстилат се на пласт с дебелина до 3-5 cm. Корените са изсушени, когато при огъването им в най-дебелата им част се чупят.

Плод от бъзак - събраните плодове се почистват от примеси и повредени плодове. Сушат се в много добре проветрени помещения, под навеси или на открито. След отделяне на по-голяма част от влагата, плодовете се оронват от съплодията и се досушават на слънце на тънък пласт от 2-4 cm или в сушилня при температура 60-70° C при много добра вентилация. Плодовете са изсушени, когато при разтриване между пръстите не багрят.

Лечебно действие и приложение:
Плодовете имат диуретично, антисептично, тонизиращо и слабително действие. Използват се само добре узрелите плодове, които не съдържат токсичния гликозид самбунигрин.

В народната медицина дрогата се използва като слабително, потогонно и диуретично средство.

Черен бъз (дървовиден бъз)

Черният бъз расте в храсталаци, гори и населени места, от 0 до 2300 метра надморска височина. Установен е в цялата страна.

Значение:
Черният бъз е техническо, багрилно, декоративно, лечебно, хранително, инсектицидно и медоносно растение.

Употребяеми части:
- Цвят от черен бъз - Flos Sambuci nigri.
- Плод от черен бъз - Fructus Sambuci nigri.
- Лист от черен бъз - Folium Sambuci nigri.

Време и начин на бране на билките:
Цвят от черен бъз - в края на пролетта и началото на лятото, когато започва цъфтежът. Да не се изчаква пълното разцъфтяване, защото венчето на голяма част от цветовете опадва при брането на съцветието. Брането се извършва в сухо време. Отрязват се целите съцветия с овощарска ножица.

Плод от черен бъз - в края на лятото и началото на есента (август-септември) при пълното узряване на плодовете, когато са черновиолетови отвън и тъмночервени отвътре. Ако плодовете се събират по-рано, много от тях са неузрели и занижават качеството на билката. Плодовете се събират, като се отрязват с нож или ножица заедно с общата дръжка. Набраните плодове се поставят в кошници или касети.

Лист от черен бъз - събират се през лятото (юни-юли), когато листата са напълно развити. Отрязва се целият лист с нож или ножица и от дръжка се откъсват съставните листчета.

Първична обработка на билките:
Цвят от черен бъз - суши се на слънце върху рамки или други постелки. Не трябва да се оставя през нощта на открито, защото от нощната влага и сутрешната роса дрогата потъмнява. По-добре се суши в сушилня при температура не повече от 45° C. Съцветията са добре изсушени, когато цветните дръжки в най-дебелите части при огъване се чупят, а цветовете при стриване се разпрашават.

Плод от черен бъз - плодовете се разстилат за сушене на тънък пласт върху чисти площадки или в проветриви помещения върху застлан под или на рамки. Плодовете са добре изсушени, когато при стриване между пръстите не багрят.

Лист от черен бъз - събраните листа се разстилат за сушене на сянка в проветриви помещения, върху рамки и други постелки или на застлан с хартия под. В началото на сушенето се разбъркват и обръщат. Листата са добре изсушени, когато при прегъване се чупят.

Съдържание на билката:
Цветовете съдържат флавоноловите гликозиди рутин, хиперозид и изокверцитрин, малко танини, слузни вещества, етерично масло и др.

Плодовете съдържат антоцианови гликозиди, производни на цианидина, органични киселини, смоли, захари, витамините В1, В2 и С, каротеноиди, пектини и минерални соли. В зелените плодове се съдържа цианогенният гликозид самбунигрин, който при узряването се разпада.

В листата са установени танини, флавоноиди и др.

Лечебно действие и приложение:
Основните действия на цветовете на черния бъз са потогонно, омекчително и диуретично. Използват се самостоятелно или в комбинация с други аналогично действащи билки под формата на запарка като средство за изпотяване при простудни заболявания (хрема, пресипнал глас, ангина, кашлица и др.).

Прилага се при отоци, дължащи се на бъбречни и сърдечни заболявания, като увеличава диурезата и намаляват относителното тегло на урината без странични явления. Външно се използва за плакнене устата и за гаргара при възпалителни заболявания на устата и гърлото.

Плодовете на черния бъз имат главно слабително действие и се прилагат под формата на запарка или приготвен мармалад като меко слабително средство при запек. Счита се, че това се дължи на смолистите вещества и пектините, които се съдържат в тях. Мармаладът се използва и като диуретично средство. Плодовете се използват и за боядисване на тъкани и багрене на течности - вина и безалкохолни напитки.

Листата се използват като отвара предимно външно за бани или лапи при ревматизъм, кожни обриви, хемороиди и подагра.

Червен бъз

Sambucus racemosa L. - чете се "самбукус рацемоза". Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Описание и разпознаване:
Червеният бъз е листопаден храст или ниско дърво, висок 1,5-4 m. Стъблото силно разклонено. Клонките с червеникавокафява сърцевина, най-често дъговидно извити. Кората на старите клонки напукана, кафеникава, с елиптични брадавичести лещанки; на младите гладка, зелена.

Листата 10-25 cm дълги, нечифтоперести, с 3-7 листчета, с ръбеста, до 3 пъти по-къса от дължината на листа гола до разпръснато ресничеста дръжка; листчетата 4-12 cm дълги, 1,5-4 cm широки, яйцевидни, яйцевидно ланцетни или елиптични, в основата почти клиновидни, на върха най-често постепенно дълго заострени, остро назъбени, с насочени напред зъбци.

Съцветието 2,5-6 cm в диаметър, връхна, гъста, яйцевидна метлица. Цветовете с дръжки, развиват се едновременно с листата. Чашката с 2-6 mm дълги, обикновено езичести, тъпи, по-рядко триъгълни, заострени, с реснички, понякога и с жлезисти власинки зъбчета. Венчето 4-5 mm в диаметър, след цъфтежа извито назад, рано опадващо; делчетата елиптични или продъгловато яйцевидни, на върха тъпи до остри, понякога с няколко зъбчета, зеленикавожълти до сивобелезникави. Тичинките по-къси от венечните дялове; прашниците са жълти. Плодът е 4-5 mm дълъг, закръглен, червен. Семената тясно обратно яйцевидни, с една широко заоблена и две тесни, плоски стени. Цъфти май-август.

Местообитание:
Гористи и скалисти места в планините; между 900 и 2500 метра надморска височина.

Разпространение:
Установен е в следните флористични райони: Западна и Средна Стара планина, Знеполски район (Конявска планина), Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска планина), Рила, Западна Средна гора, Западни и Средни Родопи.

Значение:
Червеният бъз е хранително, декоративно, багрилно, лечебно, медоносно и маслодайно растение.

От къде да намерим продукти от бъзак и черен бъз?

Здравословни продукти от бъзак и черен бъз - като изсушен плод, сироп, сок, тинктура, капсули и др. можете да намерите в "Здравница".

Можете да направите Вашата поръчка онлайн. "Здравница" доставя своите продукти до всяка точка на България и Европа.

Продукти от черен бъз можете да закупите и на място в търговските обекти на "Здравница":

Здравословен магазин "Здравница"
гр. София, ул. Неофит Рилски 23, тел.: 02 483 73 42

Логистичен център "Здравница"
гр. София, ул. Одрин 74, тел.: 02 483 72 91

Съвет на Здравница

разгледай и поръчай Здравословни продукти от черен бъз

прочети още Как да различаваме бъзак от черен бъз?

прочети още Петър Димков: Черният бъз е най-силната българска билка

прочети още Грипът идва! Продуктите с черен бъз са необходими и полезни. Кои са и от къде да ги намерим?

прочети още Рецепти на Джуна с черен бъз (част 1)

прочети още Вана с черен бъз облекчава ревматичните болки

прочети още Черен бъз и кленов сироп подобряват имунитет, борят грипа и гонят кашлицата

прочети още Напитка на дълголетието с черен бъз и още 10 старинни рецепти

прочети още Черен бъз и кленов сироп подобряват имунитет, борят грипа и гонят кашлицата

прочети още Благотворната сила на растенията: Черен бъз

прочети още Лековити рецепти за сироп и мармалад от черен бъз

прочети още Защо черният бъз е магическа билка?
Акценти от ЗдравницаБезплатни онлайн консултации за сърдечни амилоидоди до 18-ти март

Безплатни онлайн консултации за сърдечни амилоидоди до 18-ти март

Доц. Мариана Господинова, един от водещите специалисти в България, ще консултира безплатно (без направление от личния лекар) от 25.02.2021 г до 18.03.2021 г през здравната платформа Healthyco....още

Става все по-трудно да си родител в съвременния свят

Става все по-трудно да си родител в съвременния свят

Мащабно проучване, обхванало 8 хил. майки и бащи от 16 страни, с деца до 12 месеца, очертава най-големите предизвикателства пред родителите днес....още

Кожни проблеми, паник атаки, рефлукс и запек се повлияват много добре от гемотерапията

Кожни проблеми, паник атаки, рефлукс и запек се повлияват много добре от гемотерапията

За България гемотерапията е все още нещо ново. Тя използва гемоекстракти, които се приготвят от най-младите части на дървета и храсти, предимно техните пъпки, издънки или корени....още

Седем заблуди в Арттерапията

Седем заблуди в Арттерапията

Арттерапията изобщо не е за всеки. Методът е изключително практичен. Не лекува тип „Абра-кадабра”. Изисква лична ангажираност и отговорност, ако се търсят резултати....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Златно мляко на прах Златно мляко на прах

"Златно мляко" на прах на "Здравница" съдържа куркума, цейлонска канела, джинджифил и черен пипер. Вкусна и здравословна напитка за цялото семейство....


Цена: 6.60 лв.


Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2020 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email