Революционната технология на информационните копия - история, приложение и развитиеРеволюционната технология на информационните копия - история, приложение и развтити

Началото


През 1988г. - Жак Бенвенист доказва наличието на „памет“ на водата.
 
Още през 20-те години на XX век се провеждат множество изследванията на явлението на свръхслабите излъчвания на IC  в материална среда. Изразходваните финансови средства за тези изследвания в САЩ, СССР, Русия, Китай, Германия, са милиарди долари.

През 80-те години на XX век век възникна нова медицина – информационната. В наше време, десетки фирми произвеждат различни модели  уреди, в които се използват изкуствено генерирани информационни копия на материални среди. В информационната медицина работят десетки хиляди лекари.

История

В България, през 1976 - 1977г. българският учен М. И. Ямбастиев публикува резултати от изследвания, получени в лабораторията по биофизика в Шумен: "Относно влиянието на спектрите върху фармакологичното действие на някои лекарства (невролептици). За приложението на препарати с определен спектър на абсорбция в клиничната практика ".

Множество учени от различни страни обръщат внимание на изследванията на Ямбастиев. Това са първите стъпки в изследването на ефекта на спектрите върху ефективността на лекарствата.


1998г. - Жак Бенвенист доказва наличието на „памет“ на водата“

2004г. - Радио физикът Марк Грийнщайн и д-р Майкъл Шрайбмън разработват техника за изготвяне и предаване на IС копия.

2009г. - Нобеловият лауреат Люк Монтание потвърди възможността за пренос на спектрални характеристики на ДНК върху вода.

от 2009г. до днес - технологията се развива от фонда DST, който обединява 28 лекари и 12 учени. Беше доказано, че IC копията нямат странични действия.

Включване на Фонт - "DST"

2009 - 2012 "DST фонд" включва лекари и учени от цял свят и продължава тестване на технологията на М. Greenstein за линейно предаване на IC на разстояние през интернет.

2011-2012 проектиран и инсталиран технически център, в който са заредени след тестване 60 IC копия на биологично активни вещества, които се  предават автоматично, след свързване с техническия център през интернет.

Най-чувствителна към IC е водата. На територията на България са концентрирани 45% от минералните извори на Европа. Ето защо концентрацията на учени и лекари, участващи в проектирането IC, са главно в страни от Европа.

Включване на България

2012 - по предложение на фонд "DST“, професорът от Университета на Вашингтон Г. Полак -председател и организатор на международната научна конференция "Физика, химия и биология на вода“ (www.waterconf.org), премества седалището на  конференцията през 2013г. от САЩ в България.

2013 - в Бургас започват клинични наблюдения на пациенти с използване на IC, организират се изследвания в областта на пренасянето им в различни храни - хляб, млечни продукти, мед, зеленчуци, плодове, вино и минерална вода. Резултатите от изследванията IC в България се публикуват на http://harmonylife.bg. Подписан е меморандум за сътрудничество с Техническия университет в София.

2013-2015 - продължават изследванията IN VIVO и IN VITRO. Провеждат се повече от 5 000 клинични наблюдения на пациенти, на които се въздейства с IC от няколко дни до 36 месеца. Положителният ефект се наблюдава при 91.2% от пациентите, странични ефекти не се регистрират нито веднъж.

Изследва се въздействието на различни IC върху животни, като се прави сравнение между въздействието на химичните субстанции и техните информационни копия.  Опитите доказват, че при успоредното приемане от животните на IC и съответните им фармацевтични продукти, ефектът на въздействие е двоен.

Разработени са методики за регистрация и трансфер на IC чрез връзка между физически устройства на разстояние. Експериментите доказват, че използването на IC е възможно в различни области - ветеринарна, растениевъдство, животновъдство, медицина, козметика, лекарства, производство и съхранение на хранителни продукти и др.

През февруари 2015 г., в техническия център е направено комбинирано IC зареждане в аналогов и цифров вид. Трансферът на IC на разстояние, като аналогово - дигитална версия значително разширява възможностите на приложение на използване на спектралните копия в материалната среда.

Започва работа по проект -  "България – оздравителен център на Европа", на основа конкурентните предимства на българските курорти над останалите и мотивира чуждестранните туристите. Отчитат се възможности за  трикратно увеличение на туристите за срок от пет години, като по този начин може приходите в страната да се увеличат до 20 милиарда евро.

Създадена е модулна интернет платформа - http://bodyfreq.com за достъп до техническия център на потребители от цял свят и използване на IC по избор -  в аналогов или цифров вид.

В ЧЕХИЯ Е СЪЗДАДЕН ПЪРВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА IC КОПИЯ, КОЙТО ПРЕЗ 2016г. СЕ ПРЕМЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

В ЧЕХИЯ Е СЪЗДАДЕН ПЪРВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА IC КОПИЯ, КОЙТО ПРЕЗ 2016г. СЕ ПРЕМЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪЗДАВА УНИКАЛНА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО IC ИНФОРМАЦИОННИ КОПИЯ
www.bodyfreq.com

В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪЗДАВА УНИКАЛНА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО IC ИНФОРМАЦИОННИ КОПИЯ

Какво предлага платформата?

1. Многоезичност на системата, пълна автономия на всеки отделен език. Стартира с три езика - Английски, Руски и Български. Бърза интеграция на други езици.
2. Автоматично определяне и адаптация на различна ценова политика в отделни държави.
3. Лесна и удобна работа независимо от използваното устройство - телефон, таблет, компютър.
4. Множество методи за разплащане с възможност за лесна интеграция на други.
5. Лесен и интуитивен начин за закупуване на информационно копие.
6. Лесен и интуитивен начин за записване на информационно копие и много други.

Уникален бизнес модел!

Получаването на продуктите, създадени по метода IC е възможно във всяка точка на земното кълбо, в реално време. Продуктите са уникални, без пазарен аналог.

Продуктът IC информационно копие не е свързан с нито една държава в света, тъй като той представлява природно явление, което се предава на потребителите по линиите за връзка, получили информация от Интернет и „заредили“ IC от техническите центрове.

Създава се бизнес субект за реализацията на резултатите от мащабния международен проект  за изследване свойствата на водата, което може да промени качеството на човешкия живот.

Какво предстои?

Утвърждаване на уникалната международна конференция за научни постижения в изследванията върху физиката, химията и биологията на водата - WATERCONF с постоянно седалище в България.

Взаимодействие с фармацефтични и други компании за общи модели - активни химични вещества и излъчването им като IC информационни копия чрез технологията IC.

Изграждане на нови технически центрове  за достъп до IC информационни копия през онлайн платформата - www.bodyfreq.com

Маркетинг и  продажби на IC копия на световните пазари, предоставяне нови услуги на потребителите, производството на специализирани продукти, разширение на обхвата на туристическите услуги и др.

Развитие на различни варианти за подобряване на ефективността на използване на IC – създаване на устройства, мобилни приложения, стоки за ежедневна употреба за обогатени минерални води, храни и др.

Развитие на контакти и работа с лаборатории и изследователски центрове, развитие на технологии за използване на IC в различни области на човешката дейност – хуманна и ветеринарна медицина, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и т.н.

Партньорства за отделни езикови групи и държави - за предоставяне на платено свързване през към технически център за IC информационни копия чрез интернет, от всяка точка на света.

Надграждане на модела на международното изложение WATER'S INNOVATION TECHNOLOGY, в рамките на международната конференция за научни постижения в областта на изследванията върху физиката, химията и биологията на водата – Waterconf.

Разработка на периферни устройства, предоставящи различни възможности за приемане и съхранение на IC копия, за пряко въздействие и др.

Партньорства и IC информационно обогатяване на минерални води и напитки; пчелен мед и др.

Партньорства и IC информационно обогатяване на препарати за растителна защита и стимуланти и др.

Партньорства и IC информационно обогатяване на хранително-вкусовата промишленост.

Партньорства и IC информационно обогатяване на Активатори за нуждите на животновъдството.

Предложения

Към производители на вода, вино, сокове, мед и други продукти
- Всяка напитка или хранителен продукт може да бъде включен в проекта IC
- Производителят маркира всеки свой продукт и потребителят получава еднократен безплатен достъп до определено IC копие, подобряващо различните показатели на продукта
- Потребителят получава и достъп до всички IC копия в системата, на преференциални цени
- Производителят получава процент от постъпилите суми за всяко заплатено IC от всеки негов потребител

Към медицинските центрове за алтернативна медицина
- Всеки медицински център може да бъде включен в проекта IC
- Всеки медицински център обучава свой представител за методите за използване на IC копия в неговата практика
- Всеки медицински център притежава свой акаунт в системата за IC копия, които предписва чрез своите обучени представители и съобразно добрите лекарски практики
- Пациентът получава достъп до предписаните му IC копия в системата на преференциални цени
- Медицинският център  получава процент от постъпилите суми за всяко заплатено IC копие от всеки негов пациент
- Всеки инвеститор  може да придобие максимално ДО 20% от дяловете на GLOBAL IC TECHNOLODGY И ДА СТАНЕ ЧАСТ ОТ проекта IC
- Всеки ДЯЛ Е НА СТОЙНОСТ 83 333 ЕВРО, като Дяловете се придобиват по установения законов ред
- Минималният възможен процент за придобиване на дялове на GLOBAL IC TECHNOLODGY е 5 % или    350 000 евро.
- Инвеститорът може да придобие всичките 20 % от дяловете на GLOBAL IC TECHNOLODGY, ако те не са придобити от друг/и инвеститор/и

Значението на България може би е било предопределено още при създаването на компютъра от Джон Атанасов.  Компютрите бяха качествен скок в развитието на технологиите и направиха  интернета възможен.

Сега, благодарение на компютъра и интернет,  България може да бъде световен лидер с въвеждането на пазара на революционния продукт IC информационно копие.Всички статии в "IC Medicals- Информационни копия"

Всички статии в "Повече за метода"Още от "Повече за метода"


Инж. Евгени Германов за технологията IC Medicals

Руският инж. Евгени Германов е ръководител на благотворителния фонд DST, която трасира пътя на научните иновации в практиката, включително и IC Medica ...още

Как чаша вода става информационно копие на лечебни средства?

Технологията IC Medical, която вече е в практиката, чрез свръхслаби електромагнитни излъчвания, създава и пренася на големи разстояния IC информационн ...още

Как работи технологичния модел на IC Medicals?

Технологията IC Medicals има емпиричен характер, защото се развива на базата на експеримента. Процесите тук са така наречената „черна кутия“. Тоест с ...още

Историята на откритието и изучаването на феномена на IC - информационни копия на веществата

Спектралните характеристики на веществата може да бъдат „записани“ с различни технически средства, прехвърлени в информационен носител и пренесени в о ...още

За потребителя

Продуктите на Здравница

Телешки желатин за здрави стави Телешки желатин за здрави стави

Телешкият желатин укрепва здравите на ставите, подпомага работата на сърцето, подобрява метаболизма, подобрява здравето на косата, кожата и ноктите....


Цена: 11.40 лв.


Масло от бял трън
Масло от бял трън

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email