Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗДРАВНИЦА

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ЗДРАВНИЦА И АКО СТЕ СЪГЛАСЕН С ТЯХ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ В ЧЕКБОКСА „СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА НА  ЗДРАВНИЦА”

 ЗДРАВНИЦА  регистрирана търговска марка и е собственост на  „Ню Ес Нет” ЕООД. Дружество е регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:гр. София, ул. „Одрин” № 74.

Използването на ЗДРАВНИЦА, независимо дали ПОТЕБИТЕЛЯ е потвърдил своето съгласие или не, означава, че Е СЪГЛАСЕН с настоящите условия.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Ню Ес Нет” ЕООД от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационните масиви и УСЛУГИ на ЗДРАВНИЦА, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход. 

Дружеството е регистрирано в Комисията за защита на личните данни по повод  данните, предоставяни доброволно от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с ползваните от тях на УСЛУГИ.


1. УСЛУГИ, КОИТО ЗДРАВНИЦА ПРЕДОСТАВЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗДРАВНИЦА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги:

• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  могат да намерят информация за своята болка;
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да получат пълната информация за  лекарите, които я лекуват;
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да намерят за своята болка народни рецепти на билкова основа;
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да се запознаят с подходящи диети и правилен начин на хранене;
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да получат информация в кои аптеки, дрогерии и магазини ще  открият необходимите им литература, билки и др.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да изразяват мнения, да задават въпроси и да представят истории, рецепти и други материали, които да бъдат публикувани по преценка на редакционния екип на ЗДРАВНИЦА.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат при съответните  условия  да се регистрират в каталог на българските лекари, аптеки, дрогерии, магазини.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да пубикуват безплатни обяви и да участват в дискусионни форуми.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат срещу заплащане да публикуват прессъобщения и рекламни карета, промоции, анкети.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да имат достъп до публични интернет точки.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да пазаруват, чрез системата на ЗДРАВНИЦА, осигуряваща контакта между  КЛИЕНТ и ТЪРГОВЦИ.
• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват  - Услуга „Търсене”.


2. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

• УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. „Ню Ес Нет” ЕООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ  не e прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

• При използване УСЛУГИТЕ на ЗДРАВНИЦА потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

• Всички коментари, предложения, идеи и т.н., изпратени или предложени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез ЗДРАВНИЦА, или във връзка с използването на ЗДРАВНИЦА остават собственост на „Ню Ес Нет” ЕООД. Дружеството не е ограничена в използването им и не е длъжна да заплаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения. Същите могат да бъдат премахвани от страниците на ЗДРАВНИЦА по преценка на „Ню Ес Нет” ЕООД.


• Екипа на ЗДРАВНИЦА може да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни писма с цел да ги информира за промени или допълнения в ЗДРАВНИЦА, промоции и т.н., освен при изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния e-mail адрес office@zdravnitza.com 

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ЗДРАВНИЦА С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на ЗДРАВНИЦА, след като извърши процеса на регистрация.


УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ ЗДРАВНИЦА

 Рекламираните в ЗДРАВНИЦА стоки се предлагат от търговци на територията на цялата страна, като чрез системата на ЗДРАВНИЦА се осигурява контакт между  КЛИЕНТ и ТЪРГОВЦИ.
• Указаната цена на отделните стоки е за 1 брой с включен ДДС.
• Рекламираните стоки се закупуват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ЗДРАВНИЦА чрез упълномощаване на „Ню Ес Нет” ЕООД да извърши покупката от тяхно име и за тяхна сметка от търговски обект на съответния търговец.
• Указаните условията на закупуване и доставка на рекламираните стоки в сайта  са личен избор на потребителя.
• Заявяването на интерес – “поръчка” за определена стока става чрез натискане на бутона "поръчвам"след избор на избраното количeство.
• След натискане на бутона "ПРИКЛЮЧВАНЕ"  се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил „Ню Ес Нет” ЕООД да закупи избраните стоки от името и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ от съответния търговски обект  при обявените в ЗДРАВНИЦА условия и цени.
• При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура и осъществяване на доставка.
• Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна.
• Предоставяната от „Ню Ес Нет” ЕООД услуга е за сметка на ТЪРГОВЦИТЕ предлагащи рекламираните стоки.


УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

• Доставката на стоките от „Ню Ес Нет” ЕООД да ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва посредством куриер, като разходите по доставянето се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на доставката.
• След натискане на бутона "ПРИКЛЮЧВАНЕ" се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упълномощил „Ню Ес Нет” ЕООД да организира доставката на закупените стоки на посочения от него адрес. 
• При избор на “доставка с наложен платеж” , ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя на стоката заедно с транспортните разходи по доставката.
• Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
• Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес „Ню Ес Нет” ЕООД се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка, а потребителят се задължава да му възстанови направените разходи за закупуване на стоката и доставката й.
• Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
• При избор на начин на плащане “БАНКОВ ПРЕВОД” банковите данни необходими за плащането се посочват в е-мейла, който потребителя получава за  потвърждаване на заявката. Доставката се осъществява след получаване на банковия превод. В този случай при доставката потребителя дължи единствено заплащане на евентуалните транспортни разходи.
• Цената на транспортните разходи по доставката се посочват от „Ню Ес Нет” ЕООД в момента на заявяване на стоката. 
• В случай на неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по доставка, екипът на ЗДРАВНИЦА има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ, поръчал стока чрез ЗДРАВНИЦА  и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
- при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
- доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
- цената не съответства на първоначално оферираната;
- рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

• След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯ може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена във всички предвидените от закона случаи и срокове, като си претенции следва да отправи към ТЪРГОВЕЦА, от който е закупена.
• Във връзка с упражняване на горното право „Ню Ес Нет” ЕООД предоставя цялата известна му информация за Търговеца и търговските му обекти.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ предоставени от „Ню Ес Нет” ЕООД чрез ЗДРАВНИЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

• да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

• да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, екипът на ЗДРАВНИЦА има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички УСЛУГИ.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние чрез ЗДРАВНИЦА на „Ню Ес Нет” ЕООД при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

• Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от „Ню Ес Нет” ЕООД по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга.

• Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от „Ню Ес Нет” ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата.

5. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ

• При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на ЗДРАВНИЦА ПОТРЕБИТЕЛЯТ, отстъпва безвъзмездно на „Ню Ес Нет” ЕООД правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

• Използвайки УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства „Ню Ес Нет” ЕООД не отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, публикувано, изпратено или предадено чрез УСЛУГИТЕ на ЗДРАВНИЦА.

• ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, или всякакви други материали, които стават публично достояние са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

6. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

• ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които ПОТРЕБИТЕЛЯ предоставя при ползването на услугите, могат да бъдат използвани от „Ню Ес Нет” ЕООД
• „Ню Ес Нет” ЕООД събира и използва информацията, описана по-горе, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които биха заинтригували потребителите.
• „Ню Ес Нет” ЕООД има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Ню Ес Нет” ЕООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на общочовешките етика и морал. за предлагане на нови услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на следния e-mail адрес:

 7. ДРУГИ

• „Ню Ес Нет” ЕООД предупреждава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Изборът от ПОТРЕБИТЕЛЯ на билки, хранителни добавки, диети трябва да бъде съгласуван с личния лекар или лекар-специалист, който отговаря за здравословното му състояние.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Относно съдържанието и достоверността на всички реклами, фигуриращи в сайта ЗДРАВНИЦА, както и за запазените търговски марки, в случай, че касаят такива, отговорност носят единствено рекламодателите. „Ню Ес Нет” ЕООД не носи отговорност за последиците и причинените вреди произтичащи от взаимоотношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и лекарите, хомеопатите, билколечителите и всички специалисти които имат право да упражняват алтернативна медицина, публикували свои материали и реклами в информационния масив на ЗДРАВНИЦА. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• „Ню Ес Нет” ЕООД не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Всички връзки (LINKS), включени в страниците на ЗДРАВНИЦА могат да пренасочват потребителите на услугите към други сайтове, който се намират извън контрола на  „Ню Ес Нет” ЕООД. В тези случаи „Ню Ес Нет” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, на който и да е сайт свързан със ЗДРАВНИЦА.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Координатите за контакти с екипа на ЗДРАВНИЦА са следните :
гр. София, ул.”Одрин” №74
тел.: +359 2 483 72 91 ; 426 02 62


Ако имате нужда от помощ:
office@zdravnitza.com

Последна актуализация - месец Май 2011 година.

За потребителя

Продуктите на Здравница

Какаово масло за равномерен тен Какаово масло за равномерен тен

Сурово, 100% натурално какаово масло! Какаовото масло подпомага почерняването на кожата, като й придава здравословен и равномерен тен....


Цена: 14.00 лв.


Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от бял трън
Масло от бял трън

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email