Как един европроект промени деца без родителски грижи и младежи с увреждания у нас?


| Прочетено Прочетено: 1040 пъти | КоменариКоментари: 0Как един европроект промени деца без родителски грижи и младежи с увреждания у нас?

- Юлия, има ли личен мотив да се занимаваш с европроект, който насърчава социално фермерство у България? Юлия

- Когато взех решението да сменя професионалното си поприще и започнах да работя с деца, една от моите цели бе да работя и с деца с увреждания или отглеждани и възпитавани в социални институции. Работата с деца, лишени от родителски грижи и/или с увреждания за мен бе лично и професионално предизвикателство. Да бъдеш родител е най-голямото предизвикателство за всеки един от нас. В основата на взаимоотношенията родител – дете стоят любовта, любопитството към света на другия, споделянето и доверието. Какво обаче бихте направили ако срещу вас стои не едно, а 20 деца, претърпели насилие, разделени от своите родители, изпитващи непрекъснат страх и тревожност? Какво бихте направили ако срещу вас стои не един, а няколко младежи с физически увреждания, които всеки ден отправят към вас своя личен въпрос към света: Добър ли съм? Какво мога аз? Мога ли да бъда адвокат, лекар? През годините в различни проекти търсех отговори на тези въпроси и исках да излезна от гръмките думи „социализация” и „интеграция”. Търсих практични и работещи решения, чрез които децата и младежите от социалните институции да получат шанса да се превърнат „потребители” в пълноправни участници в обществото с разгърнати индивидуални способности. В работата си по различни проекти, разбрах, че за да се случи това е нужно да се работи в няколко посоки: първо, движеща максима на всеки един от нас, дори като дарители да бъде китайската поговорка: „Дай на човека една риба и той ще яде цял ден. Научи го да лови риба и той ще има храна за цял живот”. В този аспект организирахме редица изложби с ръчно изработени творби на деца отглеждани в институции с призив към всеки да дарява умение, а не пари. Второ -  промяна на гражданската позицията към децата и младежите отглеждани и възпитавани в социални институции и трето - промяна на ролята и отношението на персонала към възпитаниците им, промяна на начина на работа и организация на дневния ритъм. Когато се появи идеята и стартирахме писането на проект „Устрем  – споделени възможности”, дори за миг не се поколебах и я грабнах със замах. Вече бях чела и чувала за ползите на социалното фермермерство, но след години работа по проекти и моменти на разочарования, някак бях свикнала понякога хубавите идеи да останат неразбрани. Затова когато получихме одобрението и финансирането по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., за мен това бе момент на личен емоционален триумф. Благодарна съм на целия екип по проекта – партньорите ни Зорница Вълкова от САЛПСТ и Галина Вълчева – експерт по биоземеделие, Комплекс за социални услуги – с. Дълбок дол, доброволците и всички фирми и организации, които ни подкрепиха за да реализираме проекта и с него да се посее семенцето на включващото социално фермерство в България.

- Какво се промени с него?
- Това, което ще кажа сега, вече го казах по друг повод, но мисля че то най-добре изразява отговора на този въпрос.
За мен най-ценното в този проект бе общуването с децата и младежите от Комплекса за социални услуги в с. Дълбок дол. Този опит ми показа, че когато човек вярва и уважава личността на човека (детето) и му предостави отношение на „ти можеш”, то детето ти отговаря с любов, ентусиазъм и действие. Няма да забравя първата ми среща с Петя, която при запознаването ми каза „Аз съм Петя. Аз съм мързелива.” Благодарна съм на себе си, че не й повярвах. Познайте, в изпълнението на задачите по проекта, тя беше главния активен член на нашия екип – беше винаги с нас в градината, в кухнята, в арт заниманията, в търсенето на решения, в планирането. И със сигурност не бе мързелива.

Второ, което много ясно ми показа този проект е общуването чрез личен пример . Повярвайте, за мен това е ефективен инструмент както да пребориш антагонизма и апатията на персонала, така и гнева и напрежението в едно дете. Това е по силно от безброй думи, разяснения и уговорки. Благодаря на Зорница Вълкова и Галина Вълчева, че бяха до мен и нямаше нужда от думи и обяснения, за да следваме този подход до края. Действахме. Бяхме заедно в постоянството и гъвкавостта. Дори за миг да бяхме кривнали от този път, бяхме обречени на неуспех.

Трето – работата с изкуство. Стартирането на проекта започна с един не толкова маловажен проблем – промяна на управлението на Комплекса за социални услуги, текучество (напускането на възлови експерти), болести и дори смърт на член от екипа на дома, липсата на лидер, който да обедини екипа и накрая „прегряването”. Екипът дълго време за кратък период от време бе подложен под натиска на промените – наложени отвън изисквания и условия за работа, дългото време на усещане за хаос, неяснота и липса на свързаност с новото ръководство, новите идеи, новите промени. Всичко това е болезнено за всеки един член на екипа. Дори за нас, а за децата да не говорим. Чудото, дойде с работата с изкуство и възможността за неформално общуване. Изкуството като начин да изразиш, дори онова, което не можеш да изразиш с думи. Изкуството като начин да сплотиш един екип и да откриеш и съчетаеш качествата на всеки един.

Четвърто, в този проект осъзнах колко е важна личността на работещия. Колко е важно да се погрижим и да дадем достатъчно време на работещия в социалната институция да изрази своя вътрешен свят, нагласи, притеснения и страхове? Колко е важно да включиш работещия в планирането, развитието и изпълнението на една идея на принципа на свободния избор?

Пето, но не на последно място – местната общност – хората от селото показаха, че когато в една идея има яснота и умисъл, тя привлича съмишленици. Получихме безмерна помощ при организирането на различни социални мероприятия, изграждането на „Градина на сетивата”, пространства за общуване, споделяне и забавления. Общуването с хората от селото, даде възможност на децата и младежите от комплекса да коригират собствените си модели на поведение и да намерят нови начини за изразяване на своите дори и негативни емоции. Естествено бих казала, че хората от селото и възпитаниците на комплекса ще преминат дълъг процес във времето, докато се създадат навици и дълготрайно доверие един към друг. Радва ме факта, че дадохме друга гледна точка.

Сигурна съм, че мога да говоря още много, защото аз имам емоционална връзка с този проект.

- Кои са заблудите, които съществуват по темата социално фермерство?
- За България темата за социалното фермерство е все още твърде нова и непозната. Знанието за социалното фермерство тепърва прокарва своите пътеки и намира съмишленици. Не бих искала да бъда лош пророк и да гадая какви ще бъдат заблудите на онези, които решат да използват това знание. По-скоро желанието ми е все повече експерти в социалните и образователни институции, родителски и неправителствени организации да използват опита на останалите държави и да изградят добри практики, които да водят до ефективни промени свързани със социализацията на хората с увреждания и специални потребности; изграждането на умения и навици,  които биха направили човека активна личност в едно непрекъснато променящо се общество. 

Ти си и валдорфски педагог. Къде са пресечните точки между двете - валдорфската педагогика и включващото фермерство?
Първото нещо, което се сещам е това, че важен принцип в работата ни като специалисти и в двете области е – човекът, с неговите индивидуални качества и темперамент, потребности и темп на развитие. И двете следват принципите на троичния човек, фазите на развитие на човека, ритмичността на ежедневието и поставяне на акцент върху взаимоотношенията към нас самите и другите.
Важен въпрос, който си поставяме през цялото време: Какво е заложено в човека и как можем да го развием, за да проявим всички негови качества, компетенции и възможности. Познанието за оформящия се човек ни дава възможност да разглеждаме човека не само в неговата видима природа – физическото развитие, а пред нас се разгръща и неговата невидима същност - духовното и душевното развитие. Това някои биха определили за трудна и невъзможна за постигане задача, особено в тези дни, когато фокусът е върху интелектуалното развитие, а физическия труд и работата с изкуството се изтласкват на заден план. Въпреки това, аз вярвам, че бихме могли и основна цел на валдорфската педагогика и включващото фермерство е изграждането на активна личност.
Личност, която е придобила способността да учи самостоятелно и да се самовъзпитава, да се учи от и притежава неизчерпаем интерес към живота. Личност, която има различни практически умения, но и остро социално чувство и стремеж към общуване и взаимопомощ. Личност, която има осъзнато вътрешно усещане на Твореца в себе си.  От самото дете (младеж, възрастен, човек) трябва да извлечеме онова, което следва да вършим всеки ден, всяка седмица, всяка година...”. За децата и младежите, които растат без родители, това е от първостепенна важност. Само при хармонично развитие на личността, тя може да действа свободно и независимо.

Валдорфската педагогика и включваща среда започват и завършват с човека, защото имено той (в лицето на учителя или детето, младежа, възрастния), е техния създател.

Визитка: Юлия Пъшкина е създател на Арт работилница „Две ръчичики“ в София. От 2009 г. организира арт работилници и занимания в държавни детски градини и училища, домове и  центрове за деца без родители и специални образователни потребности по приложно изкуство, театър, приказки, валдорфски занимания за деца и родители в София.

През 2015 г. Юлия  завършва 3-годишен обучителен  курс за подготовка на валдорфски преподаватели към Педагогически колеж Хеликон, гр. Цайст,  Холандия, организиран  от  Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“- Варна. От май 2015 г. до  март 2016 г. участва в съвместен проект със САЛПСТ "УСТРЕМ - споделени възможности", финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014, http://ustrem.oporabg.com.

В резултат Юлия взема участие в разработване на Наръчник за включваща социална среда и публикува редица статии за основни принципи във валдорфската педагогика.

Едно интервю на Светлана Желева
Акценти от ЗдравницаПри хистаминова непоносимост да се консумират зеленчуци с къс период на ферментация

При хистаминова непоносимост да се консумират зеленчуци с къс период на ферментация

Ползите от ферментацията са много. Натуропатите са единодушни, че този метод е много здравословен. Но не трябва да се пропуска и момента с вредите....още

Чай от омайниче сваля температурата

Чай от омайниче сваля температурата

Градското омайниче (Geum urbanum) е познато още и под името зайча стъпка. Билката е била известна още на древните лечители, нея я споменават автори като Пиниус, Диоскурид, св. Хилдегард и други....още

Защо се разболяваме от автоимунни болести? (част 1)

Защо се разболяваме от автоимунни болести? (част 1)

От какво се предизвикват? Каква е превенцията? Как да се лекуваме? Каква е връзката между работата на храносмилателната система и автоимунните диагнози? Връзка психика - физика?...още

Кои са типичните остеопорозни счупвания?

Кои са типичните остеопорозни счупвания?

Има типично остеопорозни фрактури - напр. на бедрото. Фрактурата на прешлени, за разлика от счупванията на бедро или на китка, в голям процент- до 50 на сто, остават неразпознати, т.е човек не знае, че има счупен прешлен....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Златно мляко на прах Златно мляко на прах

"Златно мляко" на прах на "Здравница" съдържа куркума, цейлонска канела, джинджифил и черен пипер. Вкусна и здравословна напитка за цялото семейство....


Цена: 6.60 лв.


Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email