Как да храним бебето - месец по месец?Как да храним бебето - месец по месец?

Съветите са взети от учебника за подготовка на консултанти по кърмене, автори Ж. В. Цареградская и Е. М. Фатеева, рецензенти В. А. Таболин - ръководител на катедрата по детски болести на педиатричен факултет №2 на Руския медицински университет, академик на РАМН; И. М. Воронцов – доктор на медицинските науки, професор.

1-и месец
Хранене. Храненето е изключително кърмене, на поискване, хаотично. Бебето може да прекарва много време на гърдата, да посуква в течение на 1-1,5 часа. Нуждае се от кърмене по време на сън. Съвместният сън с майката в съчетание с безгрижното непрестанно посукване на гърдата предизвиква у бебето чувството за безопасност, нужно му за формиране на пълноценна уравновесена психика.

2-и месец
Хранене. Храненето е изключително кърмене, на поискване. Бебето засега суче хаотично, без изразен режим. Кърменията, необходими на бебето за психоемоционален комфорт, могат да са през интервал 40 минути – 3,5 часа. От тях 3-5 са нощните кърмения и 8-20 дневните, от които средно 5-7 са пълноценни хранения. Бебето по правило има нужда от задължително кърмене преди да заспи и по време на събуждането.

Дейност на храносмилателната и отделителната система. Остават оригванията, честата дефекация (от 3 до 6-7 пъти дневно) и честото уриниране (на всеки 15-20 минути). От тази възраст бебето е способно да остане сухо, докато спи, и да се събуди, за да го изходят [в руската система педагогическото захранване често се съчетава с т.нар. изхождане - детето се гледа без пелени и памперси, майката следи сигналите и помага на детето да се изходи в леген]. Понякога стават и бели, но тенденцията вече е ясна: контролирано или не уриниране. Акането може да е както често (5-8 пъти), така и рядко (1-2 пъти) дневно и дори през ден. От този момент бебето изцяло контролира дефекацията и ака единствено в легенчето.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърменето. На тази възраст бебето се чувства едно цяло с майка си. Затова то се стреми към постоянен контакт с нея и дълго време е на ръце. Ясно забележимо е, че то не е способно да отдели своето "аз" от личността на майката. Детето се чувства комфортно, когато е у някого и заедно с него участва във всички дейности. Докато е при майка си, детето не изисква особено внимание към себе си, спокойно и търпеливо се отнася към всички премествания и промени на позата и наблюдава случващото се наоколо. То напомня за себе си само тогава, когато почувства дискомфорт или някаква потребност. Като се освободи от дискомфорта и удовлетвори нуждите си, то отново освобождава вниманието на възрастния за другите му ангажименти. По такъв начин, намирайки се постоянно при майка си, детето получава информация за външния свят и се запознава с различните понятия.

3-и месец
Хранене. Установява се режим на храненията, те са общо 6-8 през деня и 2-4 през нощта. Запазват се честите сукания, но нуждата от тях се появява по-рядко. Може да се появи дълга нощна пауза между храненията, например 5 часа, но това се случва рядко. Много по-често нощната пауза между кърменията е 2,5-3,5 часа. На тази възраст тялото на кърмачето се закръгля и става пълно.

Дейност на храносмилателната система. При бебето се регулира дефекацията във вид на кремообразна маса. Появява се всекидневно приблизително по едно и също време. Периодично изхожданията се появяват по-рядко: не всеки ден, а веднъж на 2-3 дни. Това е нормално явление, характерно за изключително кърмените деца. В този случай детето няма нужда от клизми и разхлабителни средства.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърменето. Бебето започва да проявява търпение: може мъничко да почака, докато майка му извади гърдата, вземе го на ръце и т.н. Но търпението на детето все още е за кратко. Като цяло тримесечните деца са весели, спокойни и общителни независимо от типа темперамент. На тази възраст настъпва приятният момент, когато бебето по време на кърменето обхваща с ръчички майчината гръд, което е много приятно за майката.

4-и месец
Хранене. Храненето остава изключително кърмене без въвеждане на вода и каквито и да било други храни. Бебето започва да суче забележимо по-рядко и си изгражда доста точен режим на храненията. На тази възраст изхожданията могат да са 1 път на 2-4 дни, което е нормално явление при изключителното кърмене. От тази възраст при определени обстоятелства е възможно въвеждането на други храни.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърменето. Бебето започва да притиска гърдата с венците си, предизвиквайки чувство на болка. Това е първото действие на детето, насочено към отделяне на своето "аз" от "аз"-а на майката. Дискомфортът на майката, нейното поведение и даже викът дават на детето да разбере, че майката и то не са едно и също - те чувстват различно и се държат различно.

5-и месец
Хранене и дейност на храносмилателната система. На тази възраст при бебетата има 6-8 дневни кърмения и 2-3 нощни. Детето, което майката взима със себе си на масата, може да започне да проявява активен интерес към водата и храната на възрастните, посяга към лъжицата, чинията или чашата на майка си, настоява и на него да му дадат да опита това, което се яде и пие. Може да му позволите да направи това, като му дадете да близне всички хранителни продукти, които се употребяват в семейството. Ако детето проявява активен хранителен интерес, значи е дошло време за първите педагогически захранвания.

6-и месец
Хранене. Храненето остава кърмене, но започва въвеждането на педагогическо захранване. Променя се режимът на храненията. Най-активното сукане се концентрира през последните 2-3 часа преди събуждането от нощния сън. Периодът на дневното бодърстване на бебето условно може да се раздели на 2 периода: сутрешен, когато насукалото се през нощта бебе рядко търси гърдата, и вечерен, когато суканията стават много чести. Като цяло може да има 6-8 дневни кърмения и 3-4 нощни. Това е възрастта, в която започва запознаването с храната на възрастните и въвеждането на педагогическото захранване. У детето се появява активен хранителен интерес, който представлява желанието да опита храната, която ядат възрастните. Засега детето няма нужда да се храни, на него му е напълно достатъчно майчиното мляко. То само се запознава с новата храна, адаптира се към нея. Затова появата на активен хранителен интерес не тябва да се тълкува като признак, че кърмата не достига и бебето е гладно. Просто у бебето се е породила нуждата да се запознае с новите продукти, които се употребяват в семейството.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърмене. По време на кърменето бебето започва да притиска с ръчички майка си, все едно се оттласква от нея (опознаване на телесните възможности и начало на отделянето на своето "аз" от "аз"-а на майката).

7 месец
Хранене. Запазва се кърменето с педагогическо захранване. Бебето активно опитва всичко от масата на възрастните и през деня може непрекъснато да плюнчи геврек, парченце ябълка, бисквита и т.н. Режимът на храненията остава същият: 5-7 дневни и 2-4 нощни.

Дейност на храносмилателната система. Във връзка с активното запознаване с новата храна изхожданията при бебето са веднъж дневно или през ден. Това по правило става в определено време - сутрин или вечер.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърменето. Настъпва поредният етап на отделяне на своето "аз" и бебето започва по време на кърменето да хапе гърдата.

8-и месец
Хранене и дейност на храносмилателната система. Променя се режимът на храненията. Тъй като бебето проявява висока двигателна активност и е много заето да изучава заобикалящото го пространство, през деня то забравя да суче. Във връзка с това броят на дневните кърмения може да намалее до 4-6. Бебето компенсира намаляването на дневните кърмения за сметка на увеличаване на честотата и продължителността на нощните до 2-5 пъти. На тази възраст може да се въведе първото хранене, т.е. да се допълни едно от дневните кърмения с друга храна. Такова смесено хранене винаги трябва да започва или да завършва с кърмене. Стомашно-чревният тракт на детето още не може да се справи самостоятелно с новата храна. Майчиното мляко му помага да усвои храната, доставяйки му необходимите за това ферменти. Кърменето помага при усвояването на новите хранителни продукти и облекчава прехода на детето към новата храна.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърменето. Бебето може да започне да щипе (по-конкретно гърдите на майката), ако не го е правило по-рано, продължавайки процеса на отделяне на собственото си "аз" от майката. В процеса на това осъзнаване то прави опити самостоятелно да намери гърдата и да я извади, когато почувства нужда да суче.

9- месец
Хранене и дейност на храносмилателната система. На тази възраст едно от дневните кърмения може да се допълва с друга храна, както и през предишния месец. Освен това у бебето може да се породи нужда постоянно да дъвче. Свързано е с това, че сега активно се развива дъвкателният му апарат (зъбите и челюстите) и за пълноценното им развитие е необходимо повишено дъвкателно натоварване. Затова на бебето трябва редовно да се дават да дъвче парченца твърда ябълка, сухари, твърди гевречета и т.н.

10-и месец
Хранене и дейност на храносмилателната система. На тази възраст при детето могат да зачестят суканията. През деня това са 4-6 пълноценни кърмения и приблизително още толкова сукания по различни поводи. През нощта присъстват 2-4 кърмения, при това по-активно бебето започва да суче на разсъмване. През деня то постоянно нещо дъвче и опитва храна от масата, когато се хранят възрастните.

Взаимоотношения на майката и детето по време на кърменето. Продължава процесът на отделяне на личността на детето от личността на майката. Бебето започва да се отнася по-свободно към процеса на кърменето. Сега то не само самостоятелно търси, но и вади гърдата, повдигайки блузата на майката или разтваряйки деколтето й. По време на кърменето бебето може с ръка да вади гърдата от устата си и да я пъха обратно, също така произволно да променя позата, както реши. Сега то може да суче от най-невероятни положения.

11-и месец
Хранене и дейност на храносмилателната система. Детето продължава активно да пробва всичко на масата. На тази възраст то може да има 1-2 пълноценни хранения, които също трябва да завършват с кърмене. Намалява броят на пълноценните дневни кърмения (3-4), но се появяват повече кратковременни сукания и се запазват активните нощни кърмения преди събуждането в периода между 4 и 8 часа сутринта.

12-и месец
Хранене. Режимът на хранене и сън остава неизменен. Храненето е предимно кърмене и друга храна 1-2 пъти дневно. При това бебето често суче и постоянно опитва други храни, без обаче да се нахрани дори и с продукт, който му е харесал.
След една годинка

След първата година бебетата започват да се хранят активно. Около 1 година и 3 месеца те вече ядат не само в съответствие със своя режим, но се присъединяват към всеки член на семейството, който сяда да яде. На около 1 година и 4-5 месеца бебетата започват активно да пият вода. Освен това те си прокарват храната с вода, като в процеса на храненето многократно пият вода. Още една особеност: децата не могат да изядат порцията си седнали спокойно на масата. Те поглъщат храната в движение. Това изглежда така: майката седи и се храни, а детето притичва, взема парченце от храната и бяга, после го гълта и отново притичва при майка си за следващата порция. Бебето се отнася много свободно към майчината гърда. Много често то притичва при майка си и суче буквално стоешком, на крак. То може да се покатери на ръцете на майка си и да посуче и по-дълго, а може да посуче няколко секунди и да продължи да тича по собствените си работи. Ако взаимоотношенията между майката и бебето са много доброжелателни, ако достъпът до гърдата е безпрепятствен, детето вижда в майчината гръд и майчината прегръдка пълна и гарантирана защита от всички беди и нещастия. Затова, ако падне, обидят го или го ухапе оса (дори!) за успокоение му е достатъчно да посуче от гърдата, за да забрави за всички нещастия. Основният период за кърмене през денонощието се премества през нощта. Най-активният период на сукането е времето между 4 и 8 часа сутринта. През деня кърменето се състои основно от кратки посуквания. Пълноценни кърмения през деня има 1-2 и по правило те са свързани със слагането на детето да спи и със събуждането от дневния и от нощния сън.

Отбиване
Оптималният физиологичен период за отбиване е от 1 година и 3 месеца до 2 години и 6 месеца. При майката постепенно протича инволуция на лактацията, променя се качеството на млякото, а при детето намалява нуждата от абсолютна защита, кърмата постепенно се замества от друга храна и настъпва моментът, когато майката вече е готова "да избяга" от детето, а детето вече не се и нуждае толкова от сукането. Преди момента на раздялата настъпва период на изключително активно сукане, което буквално изтощава майката. След това детето малко се успокоява и настъпва моментът на раздялата. Интересното е, че моментът на прощаване с гърдата се преживява по-емоционално от майката, отколкото от детето. Тя много съжалява, че сега между нея и бебето вече няма толкова тясна връзка, че то повече не се нуждае от нея толкова много, колкото по време на кърменето, посочва блог Моето дете.Всички статии в "За детето и неговите родители"

Всички статии в "За бебето (37)"Още от "За бебето (37)"


Пет правила за безпроблемно захранване на бебето

При твърде ранно захранване има повишен риск от хранителни алергии и стомашно-чревни проблеми поради незрялост на стомашно-чревния тракт на бебето. ...още

Може ли да избегнем „биберонения” кариес?

Здравето на зъбките зависи от родителите! Ако родителите имат и поддържат здрави своите зъби, то те допринасят с това значително за здравето на зъбите ...още

Седем страхотни съвета за бебето в жегите

Горещото време е мъчително не само за възрастните, но и за бебето. Как да направим така, че да не го претопляме, но и да не го преохладим, предвид на ...още

Мога ли да кърмя недоносеното си бебе?

Много майки на преждевременно родени бебета задават въпроса „Мога ли да кърмя недоносеното си бебе?“ И отговорът е не просто „Да”, и това е от голямо ...още

За потребителя

Продуктите на Здравница

Какаово масло за равномерен тен Какаово масло за равномерен тен

Сурово, 100% натурално какаово масло! Какаовото масло подпомага почерняването на кожата, като й придава здравословен и равномерен тен....


Цена: 14.00 лв.


Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2022 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email