Психоенергийната диагностика и психоенергийната терапия (част 1)


| Прочетено Прочетено: 404 пъти | КоменариКоментари: 0Психоенергийната диагностика и психоенергийната терапия (част 1)

Светлана ТеодороваСветла Теодорова от БАН разказва за българската школа: Слава Севрюкова, Вера Кочовска, за лечителя Йордан Иванов, за известния наш лекар д-р Георги Здравков, който практикува в САЩ, както и за феномените Джуна и леля Ванга, а също и за смъртта на българския алпинист Боян Петров. 

- Г-жо Теодорова, Вие, заедно с известния наш лекар д-р Георги Здравков, който от години живее и работи в САЩ, бяхте първите, които заговорихте за психоенергийната диагностика.
- Д-р Георги Здравков е конвенционален лекар, талантлив изследовател и лице с повишена сетивност, която има по рождение. Такова съчетание наистина рядко се среща. Още по време на студентските си години той е разбрал, че има необикновени способности. Завършил е Медицинската академия в София със специалност Неврология. Пет години е бил ръководител на Проблемна научноизследователска лаборатория ”Апарати и системи за енергоинформационен обмен” към Технически Университет – Пловдив. През това време, при работата си с пациентите, той е използвал способностите си за психоенергийно диагностициране и психоенергийно лекуване. По-късно д-р Здравков заминава със семейството си в САЩ. В Университета в Чикаго, Илинойс (East-West University in Chicago, IL) той е специализирал и работил в областта на електроневродиагностиката. Допълнително е придобил специалност по Акупунктура и Източна медицина в Колежа по източна медицина в Уисконсин (Midwest College of Oriental Medicine in Racine, Wisconsin) и специализация по Акупунктура и Традиционна китайска медицина в Шанхайския международен акупунктурен тренировъчен център, в Китай (Shanghai International Acupuncture Training Center in Shanghai). Завършил е също Международен структурен акупунктурен курс за лекари в Медицинското училище в Харвард, в Кеймбридж (Harvard Medical School in Cambridge, MA). За научните си изследвания в областта на психоенергийната медицина, генетиката и неврологията е удостоен с титлата Доктор на науките от Научния съвет на  Отворения международен университет за комплементарна медицина в Коломбо, Шри Ланка (The Open International University for Complementary Medicine in Colombo, Sri Lanka), асоцииран към Световната здравна организация.
Д-р Здравков разчита на своите изключителни способности при диагностицирането на пациентите. И диагнозите му са безупречни. Не случайно графикът му е запълнен за три месеца напред; при него пътуват и хора от Канада. Д-р Здравков обаче почти не използва вродените си възможности при терапията, тъй като това е твърде изтощително за лекуващия. А все пак, при такъв наплив на пациенти, задължително е той да се запази в добра форма.

Аз проявих интереси към явленията, свързани с по-особени прояви на съзнанието от ученическите години. Един от мотивите да избера биофизиката за своя специалност, беше желанието ми да търся обяснение на необичайните явления. А както е известно, физиката е науката, която прониква най-дълбоко в строежа на материята.

И д-р Здравков, и аз чувствахме като свой дълг да популяризираме поне част от проблематиката, свързана с психоенергийното диагностициране и въздействие, тъй като тези въпроси са много интересни за широк кръг от хора, а с тях се правят и не малко опити за спекулация. Стремихме се към максимално точно и изчистено изложение на материята. Освен това, подобни въпроси трасират и насоки за бъдещи научни изследвания.

- Обяснете популярно каква е същността, какъв е принципът на този метод?
- Най-общо, нетрадиционните способности, в частност психоенергийната диагностика и психоенергийната терапия, се обясняват със специфичните биологични и психични особености на съответни лица, наречени сензитиви и биотерапевти (всъщност всеки биотерапевт е и сензитив). Тези особености се дължат на това, че при тези лица съществува значително понижен праг на дразнимост на нервните клетки в мозъчната им кора, т.е. такива лица могат да възприемат сигнали със значително по-малка амплитуда от амплитудата на сигналите, които един „обикновен” човек може да възприема.

Ако някой от нас, „обикновените хора”, застане до човек, който има здравословен проблем, до нас ще достигат сигналите на деформираното (поради болестта) електромагнитно поле на този човек, но ние няма да ги възприемаме, защото те са с амплитуда, която е под прага на нашите сетивни възможности. Сензитивът обаче, поради понижения праг на дразнимост на неговите нервни клетки, може да възприема и нискоамплитудни сигнали. Затова, ако един сензитив застане до болен човек, той, без да го разпитва, преслушва, да му гледа гърлото и т.н., може да усети патологичните промени в неговия организъм.

Важно е да се подчертае, че при патология на даден орган се променят не само тъканите и функциите на този орган, променя се и полевият му компонент. В началото на заболяването тъканните промени са нищожни. Затова чрез методите на конвенционалната медицина може и да не бъдат открити. Промени на полево равнище възникват от самото начало на патологията. Именно поради това сензитив, който възприема полевия компонент на даден орган или тъкан, може безпогрешно да определи заболяването още в началната му фаза. „Полеви компонент” наричам сложно структурираната съвкупност от електромагнитно, електрично, магнитно и акустично полета, които възникват във връзка с жизнедеятелността на биологичния организъм.

След като постави диагнозата, сензитивът е в състояние целенасочено да генерира мисловни вълни с висока амплитуда с оглед стартиране на оздравителен процес. Много важно е да се знае, че тези вълни са информационно модулирани. С други думи, това не са някакви обикновени електромагнитни, електрически,  магнитни импулси, но те носят информация. А тази информация съдържа „команда” от страна на лечителя (сензитива) за оздравяване. „Носещата вълна”, излъчена от лечителя, е гладка синусоида. Тя е резултат от биоелектричната активност на мозъчните му клетки. Информацията, която той вкарва в пациента, представлява нещо като „къдрички” по синусоидата. Именно това е информационната модулация. Всеки от нас може да си спомни рисунките от учебника по физика на „гладка” и „накъдрена” вълна при изучаването на радиовълните.

Тези електромагнитни „къдрички” съответстват на строго определена конфигурация от биоелектрични потенциали. Тази конфигурация, чрез насочената си мисъл, терапевтът инжектира в мозъка на пациента и така моделира биотоковете в неговия мозък. Промените в електромагнитното, електричното, магнитното поле в мозъка на пациента водят до възникване на импулси в невроните, които инервират съответни органи и тъкани. В резултат от тези импулси се променя зарядът по мембраните, активизира се обмяната на веществата, усилва се кръвообращението, подобрява се храненето на органа, ускорява се изхвърлянето на токсични продукти. Така състоянието на тъканите на органа се подобрява и функционирането му се нормализира.

Такива способности, в силно изразен вид, се срещат твърде рядко. Всеки от нас може да мисли. Но далеч не всеки може да предизвиква промени в околната среда чрез мисълта си. Когато един „обикновен” човек иска да съобщи мислите си, той ги изразява чрез говорния си апарат. Но има хора, които „четат” мисли направо от главата на човека до тях, или на човек, намиращ се на километри от тях, без абсолютно никаква вербална комуникация. Нещо повече, не само могат да се четат мисли, но може и да се въздейства чрез мисъл върху психосоматичното състояние на пациента, както вече обясних.

 Какво е „мисловна вълна”? Дали тук става дума за специфични електромагнитни вълни с много ниска амплитуда, така че мозъкът на „обикновения” човек не може да детектира тези вълни, или пък има основание да се предполага материален носител, чието естество  е по-различно от познатите ни форми на материята - на този въпрос в науката още няма отговор.

Що се отнася до приложението на метода, по който терапевтът упражнява въздействие, съществуват няколко начина:
1) контактно полагане на ръката върху болното място;
2) движение на ръцете около тялото на пациента;
3) даване за консумация на пациента на храна и/или вода, които в съответен съд терапевтът преди това е държал известно време в ръцете си;
4) действие чрез мисъл от разстояние.

Провеждат се обикновено три до десет сеанса на въздействие върху пациента. Има случаи на излекуване и с един сеанс.

- Какви възможности дава психоенергийната диагностика? В какви случаи (болести) може да се използва?
- Психоенергийната диагностика, както и психоенергийната терапия могат да бъдат ефективни при всички заболявания, тъй като тук се действа чрез силата на мисълта, а посредством мисловни импулси може да бъдат повлияни и анатомичен статус, и физиологични процеси. Относно диагностицирането - човек, който има съответните възможности, може да направи обекта пред него „прозрачен” и да извлича информация. Чрез концентрация на мисълта си лечителят генерира нещо като „рентгенов лъч”, чрез който оглежда пациента.

Какъв е механизмът на лечебното въздействие? Най-опростено казано, посредством мисловните импулси се възбуждат специфични електромагнитни вълни, които повлияват електронната конфигурация на белтъчните молекули в мембраните в тялото на пациента. Това води до промени в активния транспорт през клетъчните мембрани и съответно до активизиране на обмяната на веществата в клетките. А нормализира ли се състоянието на клетките на организма, това е вече оздравяване.

Възможностите, които дават психоенергийното диагностициране и психоенергийното лечебно въздействие са изключително благоприятни. Но тук нещата се свеждат до способностите на даден човек (биотерапевт) да „вижда” заболяването, и по ментален път да му въздейства. Много малко са хората, които имат силно изразени такива способности.

Най-неприятното е, че са се навъдили и шарлатани (които са повече от истински способните), които могат да навредят, а и петнят името на психоенергийния метод на въздействие. Пациенти, които са се „парили” от такива недобросъвестници, от лековерното доверяване отиват след това в другата крайност, като почват да заклеймяват всички, които работят по психоенергийния метод. А между биотерапевтите има наистина хора с изумителни способности и с висока нравственост, към които обществото и науката трябва да се отнасят с огромно уважение.

Ще спомена само един от най-ярките случаи в световен план - лечителката Джуна Давиташвили (грузинка по произход). Известно е, че тя има заслуга за излекуването и удължаването на живота на хиляди хора. Най-напред тя е била преследвана, но след като най-видни интелектуалци и политици в Русия са могли да се радват на „чудодейното” й лечение, Джуна дори достигна до това да й бъде присвоено званието генерал-полковник от медицинската служба. Известно е, че Давиташвили успешно е лекувала и Леонид Брежнев и е удължила живота му. Сред нейните пациенти са също художникът Иля Глазунов, актьорите Джулиета Мазина, Робърт де Ниро, Марчело Мастрояни, кинорежисьорите Андрей Тарковски и Федерико Фелини. Пациент на Джуна е бил и президентът на Русия Борис Елцин.

- Г-жо Теодорова, психоенергийната диагностика може да се използва за откриване на заболявания много преди те да се проявили, нали така?

- Една от най-ценните възможности на психоенергийната диагностика е тъкмо това, че при нейното прилагане могат да се откриват заболявания на организма в най-ранния им стадий. Защо е така? Много преди едно заболяване да се манифестира с клинични симптоми, се появяват нарушения на молекулярно и клетъчно ниво: деформира се нормалното разпределение на електрическите заряди по белтъчните макромолекули в клетките. Това води до локални „изкривявания” на електромагнитните полета около съответните тъкани. Човек с нетрадиционни способности, който може да възприема полевата компонента на организма, веднага усеща нещо различно в сравнение с усещанията, които има по отношение на нормалните тъкани. Така може да бъде поставена диагноза за някаква нередност и съответно да се вземат веднага мерки, които да ликвидират патологията, докато тя е още в зародиш.

Следователно, понятията „биотерапия”, „биоенерготерапия” и „психоенергийна терапия” са синоними.

Психоенергийна диагностика означава поставяне на диагноза по ментален път, т.е. лечителят застава пред пациента, съсредоточава се, и след секунди му казва какви са неговите здравословни проблеми. Без преди това да го е виждал, без да е имал на разположение медицинския му картон, без да му знае името. Вече казах, че такова диагностициране е възможно благодарение на информацията, която лечителят получава от специфичната конфигурация на енергийното поле на пациента.
Психоенергийната диагностика е процес на възприемане.

Такава диагностика е възможно да бъде осъществявана от лице, което има повишена сетивност (по рождение, в резултат от инцидент, или придобита чрез специална тренировка).

Психоенергийно диагностициране може да бъде извършвано и дистанционно, дори на хиляди километри. В този случай се проявява феномен, който може да се нарече „информационен резонанс” или „резонанс на формата”. Когато лечителят насочи мисълта си към определен човек, в съзнанието му възниква психобиоенергийния портрет на този човек. Информационно модулираната вълна, излъчена от ума на лечителя влиза в резонанс с психобиополето на пациента. Възможно е и друго обяснение: лечителят получава информация от разумни безтелесни форми (РБФ). Светът на РБФ е свят на душевните субстанции (изградени от „фина материя”), отделили се от телата на хората при тяхната физическа смърт, и също така свят на висши духовни същности. Разумно е да се допусне, че РБФ имат сензорен апарат и могат да възприемат заобикалящата ни реалност. Освен това те са твърде мобилни и за части от секундата могат да се пренасят на големи разстояния, да извършват наблюдения, и да „докладват” на сензитива.

Психоенергийна терапия означава лекуване по ментален път с цел преодоляване на здравословен проблем. Времетраенето на еднократно въздействие може да бъде от няколко секунди до определен брой минути. Провеждат се няколко сеанса. Лечителят сам определя броя на сеансите според усещането, което той получава за състоянието на организма на пациента в процеса на възстановяването му. Вече казах, че има случаи на излекуване и с един сеанс. 

Психоенергийната терапия е процес на въздействие.

Психоенергийна терапия е възможно да бъде осъществявана от лице, което има повишена сетивност, и освен това има способност за енергийно въздействие.

Понятията „биотерапия”, „биоенерготерапия” и „психоенергийна терапия” са синоними по отношение на смисъла, в който се употребяват. И в трите случая се има предвид оказване на лечебно въздействие върху пациент чрез силата на мисълта на лекуващия.
Д-р Здравков използва термина психоенергийна терапия, и аз също го намирам за най-точен. Защото лечението се извършва посредством психическата енергия на терапевта.

Визитка:
Светла Теодорова е завършила физика, работила е в БАН като научен сътрудник по биофизика.
Автор и съавтор е на над 50 научни статии, публикувани главно в престижни международни списания.
Има включени две научни статии, съвместни с нейни колежки от БАН, в топ-класацията на Световната информационна централа PubMed в числото на 20-те най-добри публикации за 2012 г.
Включена е в 12 издания на Who’s Who - научни каталози, съдържащи кратки биографични данни за учени, чиято дейност е забелязана в международен план.
Автор е на 9 книги, в това число 3 биографични монографии. Автор е и на много научно-популярни статии.
 
(Следва продължение)

Едно интервю на Светлана ЖелеваАкценти от ЗдравницаПациент с тежък вроден сърдечен порок бе излекуван от сериозна аритмия в София

Пациент с тежък вроден сърдечен порок бе излекуван от сериозна аритмия в София

Мултидисциплинарен екип от Токуда, в тясна колаборация със специалисти от Националната кардиологична болница (НКБ), извърши сложна катетърна аблация на 23-годишен пациент с тежко вродено сърдечно заболяване и 7 предходни сърдечни операции....още

Профилактиката на детските алергии трябва да започне през бременността

Профилактиката на детските алергии трябва да започне през бременността

Бременната жена е околната среда за развитието на плода. Ако тази околна среда е алергенът, рискът за алергии на плода се увеличава. Здравословният начин на живот на майката е най-ефективния начин за профилактика....още

Най-модерният ядрено-магнитен резонанс у нас е в УМБАЛ Св. Иван Рилски - София

Най-модерният ядрено-магнитен резонанс у нас е в УМБАЛ Св. Иван Рилски - София

На 7 юли 2020 г. официално се открива новия ядрено-магнитен резонанс. За първи път в България ще има апарат от толкова висок клас (последен за GE), а в Европа има само още 9 такива машини....още

Източни истини за западния начин на живот или как да живеем щастливи в тези трудни времена?

Източни истини за западния начин на живот или как да живеем щастливи в тези трудни времена?

Ние пренебрегваме сигналите на тялото си до степен до която заболяват различни органи. И обикновено чакаме много да ни заболи, да се влошат нешата и тогава да направим някаква промяна в начина си на живот....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Масло от бял трън - капсули Масло от бял трън - капсули

Белият трън (познат още като Силимарин) се използва в народната медицината от 2000 години, главно при чернодробни и жлъчни заболявания....


Цена: 14.90 лв.


Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Билкова смес №15 (при псориазис)
Билкова смес №15 (при псориазис)

Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Масло от бял трън
Масло от бял трън

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2020 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email