В Русия съществува по-силен интерес към Ванга, отколкото в България


| Прочетено Прочетено: 207 пъти | КоменариКоментари: 0В Русия съществува по-силен интерес към Ванга, отколкото в България

Ванга можеше и да лекува, не само да предсказва, но й бе забранено, за да не се разчуе, че „прави магии”, казва Светла Теодорова в интервю пред „Здравница”.

Светла Теодорова е завършила с отличие  атомна физика в Софийския университет. Специализирала е биофизика. Работила е като научен сътрудник по биофизика в Българската академия на науките. Има оригинални приноси в областта на математичното моделиране на биологични процеси. Съавтор е на две биографични монографии за изтъкнати български учени, автор и съавтор е на глави в научни книги, издадени в САЩ и на редица научни публикации, отпечатани в престижни международни списания. От студентските си години проявява траен интерес и към нетрадиционните явления. В тази област е автор на три научно-популярни книги: “Трансцендентално знание и нетрадиционни явления. Обективен поглед” (2009), „Ванга: отвъд предела” (2011), „Новый взгляд на Вангу” (2018). Съавтор е заедно с д-р Георги Здравков на книгата „Психоенергийна терапия” (2014).

- Г-жо Теодорова, при какви обстоятелства се запознахте с леля Ванга?
- С Ванга не се познавам. Не съм отивала при нея. Но не е нужно лично да е бил осъществен контакт с Ванга, за да има човек дълбоко уважение към нея и интерес към способностите й. И за да представи тези способности в руслото на един изследователски подход.
Още от гимназиалните си години имам повишен интерес към явленията, свързани с особености на човешката психика, (т.е. с висшата нервна дейност на човека), които обаче не са характерни за всички, а се проявяват при много малко хора. Тези явления са наречени нетрадиционни. Те са: телепатия (предаване/приемане на мисли без речева комуникация, на произволни разстояния); ясновидство в пространството; ясновидство във времето; ясночуване; телекинеза (придвижване на предмети по мисловен път); психоенергийна диагностика; психоенергийна терапия (лечение чрез силата на мисълта);  левитация (преодоляване на гравитацията чрез леки повдигания).

Заинтригувана от една статия на д-р Георги Лозанов във в. „Поглед” през 1965 г., отидох в Института, където той работеше. Той ми предложи да разговаряме в дома му, където можел да ми покаже и различни материали. Освен това просто не искаше да говорим в Института. Може би в началото негови колеги не са гледали добре на интересите и заниманията му, въпреки че той имаше категоричната подкрепа на най-изтъкнатите ни психиатри – проф. Шаранков и проф. Шипковенски. Когато отидох у тях, видях в кабинета му едно бюро, отрупано с няколко купа книги; куповете бяха високи около 30-40 см. Също такива купове имаше и на пода. Страшно много литература е проучил тоя човек! А имаше и изразена природна дарба като ясновидец  (макар че това не го е афиширал), също и като лечител (имам предвид лекуване не само по конвенционален път). Той умееше да лекува и по мисловен път. Д-р Георги Лозанов (по-късно професор) провеждаше сериозни и задълбочени проучвания върху феноменалните способности на ясновидката. Показа ми портрет на Ванга и съпруга й – снимка, която тя лично му подарила, когато е бил в дома й, в Петрич. Снимката е висяла над леглото й. Ванга я откачила и я подала на д-р Лозанов в израз на високо доверие и уважение. Д-р Лозанов не е бил единственият, който е възнамерявал да се занимава с изследване на Ванга. Никого другиго обаче тя не е допуснала, освен него.

Дали има засекретени данни относно проявите на Ванга – аз не зная. Възможно е. При всички случаи, засекретени са данните, които Ванга е съобщавала на органите на реда. Те са се допитвали до нея, когато е било необходимо да се разкрият укриващи се нарушители.

- Какво  не знаем за българската пророчица?
- Тъй като нямам лични впечатления от Ванга, аз не бих могла да кажа всичко, което не знаем за нея. Не се знае нещо, което ми е съобщено от д-р Георги Здравков (успешен конвенционален лекар - невролог и психиатър, и в същото време силен сензитив): Ванга е можела не само да вижда невидимото за нас и успешно да предсказва събития. Тя е имала и способност да лекува! Било й е забранено обаче да практикува лечителство, така че с тази си дарба тя е можела да помага само на тесен кръг от хора. А й е било забранено, за да не се „разчуе”, че „прави магии” (!!). В този смисъл можем да кажем, че потенциалът на Ванга, за съжаление, не е бил напълно оползотворен.

- Какво ново и различно казвате в своята книга "Ванга: отвъд предела"?
- В книгата се позовавам на известните ми от литературата данни и проучвания. Това, което е ново и различно, е анализът на фактите, който предлагам. Освен моята книга за Ванга, няма друга книга нито преди, нито след нея, в която да се дава обяснение на явлението ясновидство и на отделните факти. В другите книги са описани многобройните случаи на нейното ясновидство, но интерпретация не се предлага. Обясненията, които аз давам, се основават частично на данни от най-сериозните източници в областта на езотериката, тъй като науката все още не обяснява нетрадиционните явления. Основават се на научните ми познания в областта на биологията и физиката. На хипотезата на световно известните учени Роджър Пенроуз и Стюарт Хамероф за функциониране на съзнанието. На мое собствено виждане.

Седем години по-късно излезе книгата ми „Новый взгляд на Вангу”. Написана е на руски език от мен. Не е буквален превод на книгата „Ванга: отвъд предела”. Има и нови текстове; други са преработени. Колкото и да е парадоксално, в Русия съществува по-силен интерес към Ванга, отколкото в България.

- От научна гледна точка как обяснявате феномена Ванга?
- Науката засега не дава пълно и подробно обяснение на нетрадиционните явления. Част от тези явления ясновидство в пространството; ясновидство във времето; ясночуване се означават в психологията като екстрасензорна перцепция (ЕСП) (т.е. перцепция (възприемане) от страна на мозъка чрез някакви сетивни канали, които не са добре познатите ни пет сетива). В книгата си за Ванга разглеждам два основни типа ЕСП: Традиционна ЕСП и Нетрадиционна ЕСП. Традиционната ЕСП смятам, че се осъществява за сметка на разширен обхват на сензорите (чувствителните клетки) на познатите ни сетива, или за сметка на повишена чувствителност на мозъка към някои сигнали, възприемани директно, не посредством сензорите. Такъв механизъм на директно възприемане засега не е установен от науката. Дотук става дума за възприемане на физическа материя (във веществена или полева форма). Условно разглеждам два типа материя: физическа и нефизическа. Засега само физическата материя се регистрира с научна апаратура.  Нетрадиционната ЕСП дефинирам като възприемане на нефизическа материя, главно на разумни безтелесни форми (РБФ). Наричам РБФ сложни невеществени структурни образувания, носители на разум. Това могат да бъдат както висши духовни същества, които не се прераждат, така и човеците в тяхната духовна форма, когато след края на физическия живот са напуснали материалното си тяло.

Способностите на Ванга могат да бъдат обяснени чрез дадена й от природата възможност за нетрадиционна екстрасензорна перцепция. Тя самата е твърдяла, че вижда „духове”, т.е. същества, изградени от нефизическа материя. Когато един посетител е заставал пред нея, тя е казвала, че около него се нареждат близките му от отвъдния свят. Задавали са въпроси, предавали са на Ванга информация. Това звучи фантастично, но да не забравяме, че преди 200 години фантастично биха звучали неща, които днес са наше обичайно всекидневие.
На какво се дължи тази способност? Може би на духовна даденост от Природата, но и до голяма степен на някаква особеност в строежа на главния мозък. Тук ще цитирам кратък откъс от книгата „Психоенергийна терапия” (София, Изток-Запад, 2014), чиито автори сме с д-р Георги Здравков – отличен конвенционален лекар и същевременно човек със силни способности за психоенергийно диагностициране и психоенергийна терапия. И така, ето какво казва д-р Здравков:

„При срещата си с Ванга, във времето на контакта с нея, използвах възможността да й направя психоенергийна диагностика. Това, което беше най-интересно, е характерът на енергийното структуриране на нейния мозък. Имаше зони с повишена активност в таламуса, геникулатните тела (corpus geniculatum laterale) и зрителната кора.  Между тези зони имаше оформени диполни разлики. Започващи от таламуса към страничното геникулатно тяло и от него до зрителната кора, и от зрителната кора обратно до таламуса. Така се образуваше триъгълник от диполи между тези структури. Двустранно, в лявата и дясна половина на мозъка имаше оформени зони на повишена активност, които свързани помежду си образуваха триъгълници. Същата триъгълна структура, изградена от три дипола, се наблюдава и при други сензитиви с ясновидски способности.”

Битуващите все още схващания на някои учени, че нетрадиционни явления не съществуват, могат да бъдат класифицирани като ненаучни и ретроградни. Можем да се радваме, че такива гласове се чуват все по-рядко, и не се ползват с уважение в самите научни кръгове. Тъй като все още няма изграден строг научен апарат, нетрадиционните явления могат да бъдат класифицирани като извън-научни, което обаче не означава, че може да не се гледа сериозно на тях. Това са явления, които трасират бъдещи пътища на науката. Те са свързани не само с психологията, но имат пряко отношение и към физиката, биологията, неврофизиологията, биофизиката, биохимията. 

- Напоследък много „пророчества” се приписват на Ванга. Дали наистина ги е казвала? 
- И прогнози, и лични неща Ванга е споделяла с не малко наши интелектуалци, които са я посещавали. А и с интелектуалци от чужбина; предимно от Русия. Една от тези, с които е била близка, е Нешка Робева (нашата шампионка и виден треньор по художествена гимнастика). Ще бъде интересно, ако в бъдеще се появи книга на Робева за Ванга.

За съжаление из публичното пространство се подвизават и версии, че Ванга била казала определени неща, каквито тя никога не е казвала. Или се говори, че тя преди години била предсказала нещо, за което и самата тя не е имала хабер. Например много се спекулираше с „пророчеството й” относно потъването на руската подводница „Курск”. Всъщност новината за това „пророчество” се появи след като се случи трагедията с подводницата. Уж Ванга го била предрекла няколко години преди това.

Независимо от спекулациите, които недобросъвестни лица си позволяват, ореолът на Ванга продължава да свети непомръкващ с годините, и изумителните факти относно нейните познавания и предсказания не губят тежестта си.

Поклон пред паметта на Ванга! Един високонравствен и силно надарен човек!

Едно интервю на Светлана ЖелеваАкценти от ЗдравницаКакво включва частичният локдаун?

Какво включва частичният локдаун?

От петък, 27 ноември, се въвеждат нови мерки срещу COVID-19 у нас. Eто и част от по-строгите мерки, които ще се прилагат със заповед на здравния министър....още

Какво е гемотерапия и възможностите й като терапевтичен метод?

Какво е гемотерапия и възможностите й като терапевтичен метод?

Гемотерапията е метод на лечение, който използва лечебната сила на много специални растения. В повечето случаи това са дървета или храсти. Екстрактите на гемотерапия са най-мощното и най-новото допълнение към терапията на растителна основа...още

Пoчинa прoф. Александър Чиркoв

Пoчинa прoф. Александър Чиркoв

Прeз нoщтa, oкoлo 3.30 чaca, в хoтeл във Вaрнa изтъкнатият кардиолог внeзaпнo ce e пoчувcтвaл злe, вдигнaл тeмпeрaтурa и рязкo ce влoшил. Въпрeки уcилиятa нa лeкaритe e пoчинaл мaлкo cлeд тoвa....още

Обрат с майката и бебето с коронавирус в Пловдив

Обрат с майката и бебето с коронавирус в Пловдив

Искам да се извиня на УМБАЛ Свети Георги! Без мое знание в медийното пространство се тиражират изопачени факти, които директно обвиняват лекарите от болницата в несъществуваща вина....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Златно мляко на прах Златно мляко на прах

"Златно мляко" на прах на "Здравница" съдържа куркума, цейлонска канела, джинджифил и черен пипер. Вкусна и здравословна напитка за цялото семейство....


Цена: 6.60 лв.


Масло от бял трън
Масло от бял трън

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Ябълков пектин на прах
Ябълков пектин на прах

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от сибирски кедър, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от сибирски кедър, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Масло от черен кимион
Масло от черен кимион

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2020 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email