Защо протестират рехабилитаторите?


| Прочетено Прочетено: 375 пъти | КоменариКоментари: 0Защо протестират рехабилитаторите?

Интервю с д-р Таня Ангелова

д-р Таня АнгеловаВизитка:
Д-р Татяна Ангелова, доктор по медицина, председател на УС на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, член на експертния съвет  на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина” към Министерство на здравеопазването. Била е изп.директор на Националната болница за  рехабилитация ( 2008-2016)-.София

Под шапката на протеста на медсестри, кинезитерапевтите се опитват за пореден път да създадат напрежение в областта на физикалната  и рехабилтационна медицина като нарушат правилата на добрата медицинска практика.


- Д-р Ангелова, за какво протестират рехабилитаторите и кинезитерапевтите?
- На 10.04.2019 г. проф.Видьо Желев в сутрешния блок по БНТ 1 заяви, че рехабилитаторите и  кинезитерапевтите искат създаването на нова специалност с название „Физиотерапия”, стандарт по Физиотерапия”, изваждане на обучението на рехабилитатори и кинезитерапевти от направление „Здравни грижи” и „Обществено здраве”  с цел да бъдат „включени към другите специалисти в здравеопазването”, създаването на съсловна организация, която да защитава интересите им и възможност за самостоятелна работа.

Всъщност, специалността „Кинезитерапия” е с дългогодишна история. През 1947 г. към Висшия институт физическа култура се създава специалността „Лечебна физкултура”. Завършилите тази специалност са „Методисти по лечебна физкултура”. До началото на 90-те години тези специалисти бяха ориентирани към профилактиката и спорта. В болниците и санаториумите имаше назначени по 2-3 методисти, които работеха с рехабилитаторите в салоните по лечебна физкултура. През 1990 г.  специалността се преименува в „кинезитерапия”, а специалистите -  кинезитерапевти.

Обучителните програми на рехабилитатори и кинезитерапевти в голямата си част се припокриват. Рехабилитаторите са кадри на медицинските колежи към медицинските университети и завършват с образователен ценз „професионален бакалавър”, а кинезитерапевтите се обучават в Национална спортна академия , Югозападен университет ”Н.Рилски”, Русенския университет ”Ангел Кънчев” и от няколко години и в Медицински университет-София. Те имат бакалавърска и магистърска програма на обучение. Различният ценз на рехабилитатори и кинезитерапевти дава възможност за различни заплати, въпреки извършването на еднаква дейност.

Относно наименованието „Физиотерапия”, то е придобило гражданственост и обществото го отнася към лекарите, а се присвоява от кинезитерапевтите. По твърдение на проф.В.Желев, специалистите в цял свят с образование кинезитерапевт и рехабилитатор се именуват физиотерапевти. Това не е вярно. В една част от страните тези специалисти се назовават „физиотераписти”, като в България „правят превод” и така от „физиотерапист”  думата се транслира на „физиотерапевт”. Истината е, че в много европейски държави тези специалисти носят името кинезитерапевт. Това са Франция, Германия, Испания, Португалия, Полша, Чехия, Словения, Хърватска,Сърбия, Литва и мн.други.

В рамките на 60 години на една специалност се променя трикратно името. Защо се прави това? Вероятно има цел. За първи път така ясно и открито кинезитерапевтите в лицето на професора заявиха своите искания. Да разгледаме тяхното желание за  включването им към „другите специалисти от системата на здравеопазването”! А кои са специалностите?. Това са „Медицина”, „Дентална  медицина” и „Фармация”. Няма как те да се включат към 2-рата и 3-тата специалности. И тогава остава първата.  С други думи, те изравняване на статута им с този на лекарите.

- Това възможно ли е?
- В тази връзка нека да хвърлим бърз  поглед към образованието и минималните хорариуми на специалностите от направленията „Медицина” и „Кинезитерапия”.

Медиците учат 6 г., за да придобият право да са лекари. Минималният базисен хорариум е 4 965 часа.За да придобие специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина”, лекарят трябва допълнително да учи още поне 4 години.  С други думи, за да станеш лекар с тази  специалност трябва да учиш общо 10 години.

- Как стоят нещата при кинезитерапевтите?
- Обучение  в бакалавърска степен 4 г. плюс обучение в магистърска степен 2 г., общо  6 години. Общ минимален хорариум  2 385 часа  Мисля, че тези цифри говорят красноречиво и не се нуждаят от моя коментар.

- Какво казвате вие, лекарите от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, какви реформи трябва да се случат в бранша?
- Нашето становище е, че компетенциите на тези специалисти са добре разписани. Те работят в съответните отделения и клиники по „Физикална и рехабилитационна медицина” към лечебните заведения.

Рехабилитацията представлява процес на възстановяване на физическото здраве на човека посредством прилагане на кало, балнео и климатолечение , а също електро и светлолечение, ултразвуково лечение, магнитотерапия, дълбока осцилация. Не на последно място по важност са кинезитерапията и масажа. В последно време все повече се включи и роботизираната рехабилитация.
По закон само  лекарят със специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина” има право да прегледа болния и да състави лечебният план за рехабилитация и след това да разпредели лечението между екип от различни специалисти. В състава му влизат  рехабилитатори и кинезитерапевти, мед.сестри, логопеди, психолози, педагози.

Промяната в статута на рехабилитатори и кинезитерапевти, която се иска ще наруши правилата за добрата медицинска практика в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, поради което нашата асоциация е категорично против.

Проф.Видьо Желев заяви, че исканията на кинезитерапевтите са свързани не толкова с финансовата част, колкото с промяна в техният статут. Означава ли тогава, че те „под шапката на протеста” на медицинските сестри искат да прокарат техните дългогодишни искания? Излиза, че те използват ситуацията.

- Кои са най-неотложните стъпки, които трябва да се направят?
- Остойностяване трудът на медицинските и здравните работници. Създаване на методика за формиране на работната заплата така, че да се ликвидира огромната ножица между най-ниските и на-високи заплати и която да е съответна на професионалното натоварване. Повишаване на месечните  възнаграждения и спиране на изтичането извън страната на качествени кадри от системата на здравеопазването. Този въпрос не се ли реши скоро няма да има и кой да стачкува.

- Поставяни ли са пред здравно министерство тези искания и има ли разбиране за тях?
- Характерно за физиотерапевтите и рехабилитаторите е, че при всяка смяна на ръководството на здравно министерство,  или при създаването на ситуация, както е протестът на медицинските сестри, те се озовават в министерството със своите искания. Няма да преувелича, ако кажа, че почти всяка година те занимават здравно министерство с техните въпроси. Не еднократно министерството се е обръщало към нашата асоциация за становище по повдиганите от тях въпроси. Това е обяснимо. Кинезитерапевтите и рехабилитаторите са част от рехабилитационния екип.

- Тъй като протестите са за заплати, какви са заплатите при вас, и какви трябва да станат, с колко да се повишат?
- Проф.Видьо Желев  във въпросното предаване пред БНТ 1 заяви, че те не повдигат толкова въпроса за заплатите, колкото до промяна на статута им! Той е съпредседател на Асоциацията на физиотерапевтите.

През 2010 г от финансовото министерство беше изчислено, че болничната помощ в областта на рехабилитацията е недофинансирана в рамките на около 60%. От тогава до сега мисля, че еднократно бяха леко повишени стойностите на клиничните пътеки. С други думи казано – заплащането е ниско. По тази причина голям процент от лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти работят на две-три места или емигрират.

Има ли напрежение между лекарите и кинезитерапевтите/ рехабилитаторите, каква е колаборацията вътре в бранша?
Мога да кажа, че колаборацията в екипите в лечебните заведения по Физикална и рехабилитационна медицина е добра. Нали разбирате, че става дума за лечение. Ако се „разцентрова” екипът, веднага напрежението ще се отрази на качеството на медицинската услуга, съответно на пациента. Така, че много трябва да се внимава, когато се нагнетява напрежение сред  медицинските и здравни работници.

- Защо е неглижирана рехабилитацията? 
Защото не се разбира от управляващите, че това е завършителен етап от комплексното лечение за една част от пациентите, както и поддържащо лечение през целия живот за друга част  от тях. Ефективното рехабилитационно лечение допринася пациентът по-бързо да се върне на работното си място, или да направи възможното да се самообслужва, за да не тежи на семейството си, или да забави прогресирането на инвалидизирането.  Става дума за  деца с  детска церебрална парализа,  болестта на Бехтерев, множествена склероза, пациенти прекарали мозъчно-съдов инцидент, преживяли тежки травми при катастрофи.  Както и не се разбира, че ефектът от това лечение, в чисто финансово измерение е голям,  за което сме информирали здравно министерство.
От друга страна има силни лобита, които надделяват при остойностяване на услугите и пренасочват средства в други направления.

- Как оценявате нивото на българската рехабилитация?    
- Школата на българската рехабилитация е силна. Въпреки финансовите затруднения,  и сега се разработват  и се внедряват нови лечебни методики. Благодарение на кампанията  „Българската коледа” се закупиха роботи  за клиники и отделения работещи с увреждания на децата. Разбира се днес технологиите се развиват бързо, появяват се нови апаратури, които с успех се прилагат при инвалидизирани болни, но се изискват значително повече средства.
  
Едно интервю на София  Ружинова
Редакцията на „Здравница” е готова да публикува и други мнения по темата.Акценти от ЗдравницаКак да подсилим детския имунитет?

Как да подсилим детския имунитет?

Въпросът за детския имунитет е актуален през цялата година, но особен интерес предизвиква той на прага на есента и идващите студени месеци. Съвети за това ще ни дава д-р Василка Юрукова....още

Тръстиката - храна и лекарство

Тръстиката - храна и лекарство

В много страни на Източна и Югоизточна Азия, на Африка и Южна Америка, различните видове тръстика са източник на храна. Младите филизи се ядат сурови или в салати, супи, пюрета, задушени и др....още

В Пловдив вече диагностицират с последно поколение скенер

В Пловдив вече диагностицират с последно поколение скенер

Последно поколение многослайдов мултидетекторен спирален компютърен томограф /скенер/ вече е денонощно на разположение на нуждаещите се от Пловдив и страната....още

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Нов прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” от 17.09.2019 г. до изчерпване на финансовия ресурс....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Масло от вечерна иглика, Здравница, 50 мл. Масло от вечерна иглика, Здравница, 50 мл.

Маслото от вечерна иглика е изключително ефективно средство за борба със симптомите на ПМС, успокоява горещите вълни и болките в гърдите и др....


Цена: 11.90 лв.


Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Масло от облепиха, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Морска краставичка - тинктура
Морска краставичка - тинктура

Рибен колаген на прах - 150 гр.
Рибен колаген на прах - 150 гр.

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница Здравница - Google Plus RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2017 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email