Защо змията е синоним на лечителско изкуство?


| Прочетено Прочетено: 735 пъти | КоменариКоментари: 0Защо змията е синоним на лечителско изкуство?

„Здравница” продължава с  рубриката, в която ви запознава с големите имена на медицината, чийто принос е позабравен в наши дни.

Развитието на римската медицината до времето на Гален

В гръцката колония Кротон в Южна Италия в края на VІ в.пр. Хр. се установява и развива медицинска школа, която обучава гърци и римляни. По времето на римската република медицината се практикува предимно от гърци, роби или освободили се роби.  Едва през ІІІ в.пр.Хр. свободни гърци и римляни се посвещават на лечебното изкуство.

Дотогава основни лечебни познания са имали patres familias , които са се грижели както за близките и робите си, така и за животните в стопанството, като ползвали лечебни методи, наследени предимно от етруските.

Писателят Плиний Стари в съчинението си „Естествена история“ пита реторично: „Всъщност не живеят ли хиляди народи без лекари и дори без медицина, както римският народ повече от 600 години, и без самият той да е бил бавен в приемането на изкуствата, а дори жаден за медицината, докато не я осъдил, след като я изпитал.“

В историята на Тит Ливий „От основаването на Града“ се разказва как римляните приемат култа към бог Асклепий по препоръка на Сибилинските книги в края на ІІІ в.пр.Хр., за да спрат чумна епидемия, изпратена им като наказание от боговете. Според мита,

 в кораба, който пристигнал от Гърция със статуята на божеството, имало змия, която изпълзяла на острова в река Тибър и там по-късно било издигнато светилище на лечителя.

Гръцкият лекар Архагат от Пелопонес е първият, който получава официално разрешение през 218 г.пр.Хр. да лекува в Рим. Тъй като имал авторитет на специалист, лекуващ раните, римляните му предоставили помещение за лечение, закупено с обществени средства. След него в Рим дошъл известният лекар Асклепиад , който бил завършил реторска школа и с напътствията си спечелил симпатията на римските граждани. Целз цитира в ІІІ глава на „За медицината“ възгледите на Асклепиад за лечението: „Асклепиад казва, че задължение на лекаря е да лекува сигурно, бързо и приятно.“

Следващият известен лекар е Темизон от Лаодикея, ученик на Асклепиад и основател на методическата школа, живял в Рим при управлението на Август (31 г.пр.Хр.–14 г.сл.Хр.).

В началото на І в.сл.Хр. Авъл Корнелий Целз представя на съвременниците си произведение от 8 книги в областта на медицината. Това е медицинският трактат De medicina „За медицината“, част от енциклопедията Artes „Изкуства“, съставена по времето на император Тиберий (14–37) и посветена на земеделието, медицината, военното дело, реториката, философията и правото. Извън историческия преглед на развитието на медицината и кратките анатомични бележки за вътрешните органи и опорно-двигателния апарат, съчинението представя всички аспекти на здравето, болестите и леченията им. Последните 2 книги са посветени на хирургията и са със специализирана насоченост. 

Целз убедително защитава тезата, че медицината е не само практическо занимание, но се нуждае и от разработена теория. През І в.сл.Хр. Аретей от Кападокия става известен с трактатите си „Причини и симптоми на острите болести“ и „Причини и симптоми на хроничните болести“, които са запазени до днес.

Римският учен Клавдий Гален (ок.129 – 216 г.), придворен лекар на римските императори Марк Аврелий, Комод и Септимий Север, създава епоха в европейската медицина. Поради това през Късната античност и Средновековието е смятан за втория след Хипократ колос и неоспорим

Съчинението  му в шест книги „За хигиената“ или в латински превод „За запазване на здравето“ е написано около 175 г., когато Гален е бил в разцвета на силите си и вече е придобил достатъчно практически опит, за да разгледа един от двата основни дяла на медицинското изкуство, наречен „хигиена“ или „изкуство на съхраняване на здравето“: „Изкуството за човешкото тяло е едно, както посочих в друга книга, но се разделя на два големи дяла: единият се нарича „хигиена“, а другият – „терапия.“ Задачите им са различни и ако хигиената предпазва, то терапията се грижи състоянието на тялото да остане непроменено: „Тъй като по значение и по време здравето предхожда болестта, ще разгледам първо как да бъде запазено здравето и след това по какъв начин да бъдат премахнати болестите.“

Макар да пише също, че съчинението е предназначено за „гърците и за тези, които въпреки че са варвари по рождение, са възприели гръцката култура“, това, което описва, е било изпитано и проверено в практиката му в императорския двор и у знатни фамилии.

Самият автор на няколко места подчертава, че в този своеобразен „учебник по хигиена“

 следва метод, при който стройно се излагат не само теоретичните постановки, но се дават и примери за по-доброто усвояване на теорията,

включваща идеите за 4-е основни елемента в тялото – топло, студено, влажно и сухо, както и насоки, които целят  да запазят или възстановят най-доброто им смесване – „евкразията“.

Гален представя като образци конкретни примери, чието здравословно състояние проследява и говори за собственото си здраве като илюстрация на добрите хигиенни практики. Сред основните изисквания за доброто здраве е умереността във всяко действие: „Смятам, че е правилно казаното от Хипократ в „Афоризми“: „Работата да е преди яденето“, както и в VІ книга на „Епидемични болести“:

„Всичко трябва да е умерено: работа, хранене, пиене, сън, полови контакти“, той е посочил, че тези дейности следва да се извършват умерено и каква да бъде последователността им.“

Според П. Сотрес: „С Гален хигиената получава знатната си титла и това става най-вече благодарение на синтеза, който той прави на Хипократовите идеи, учението на Аристотел и откритията на елинистическата наука.“ За Гален е от значение фактът, че съставящите тялото подобни елементи имат материален характер и върху тях може да се въздейства с материални средства с оглед на лечението на болния организъм. В медицината Гален отстоява диалектическите си възгледи, като наблюдава, анализира и описва различните етапи и промени в човешкото тяло от раждането до смъртта, търси връзката между възрастовото развитие, грижите за здравето и болестта.

Здравето никога не остава в едно и също състояние, затова и развитието на детето се разделя на 7-годишни периоди, през които се променя основното смесване на четирите градивни елемента.

С течение на времето тялото изсъхва и това е основната причина за естествената смърт на живите организми. За Гален животът е кръговрат, при който съразмерността в материята се възстановява чрез хранене, пиене, дишане и пулс, тъй като природата е заложила в живите същества и в растенията вродената способност да се стремят към това, което не им достига.

На практика отличното устройство и функциониране на всички органи в човешкото тяло се среща рядко, затова и заключението на Гален е: „Следователно при толкова промени не трябва да търсим най-доброто физическо състояние, защото дори да съществува, не би останало непроменено и за миг. Учудвам се на мнението на някои, че здравето и доброто смесване не се изменят и ако има някакво малко отклонение, то вече не е здраве.“

Сред определенията за здравето намираме още: „Болката ни измъчва много и затова състоянието, при което не чувстваме болка и нищо не ни пречи да извършваме ежедневните си дейности, наричаме здраве.“

Практическата част на първа книга включва предписания относно отглеждането на новородено момче с отлично смесване, хигиената на кърменето, къпането и масажа, пиенето и чистия въздух, както и какви грижи следва да се полагат до 14-годишната му възраст.

В книга втора „Масаж и упражнения“ продължава изложението на основните цели на хигиената като приложна част на изкуството. Гален утвърждава, че

хората са различни и начинът на живот е различен, следователно не би могло да се дадат едни и същи предписания на отделните хора.

Опитното познание на Гален е от значение за диференциране на начините за поддържане на тялото на човека с отлично смесване на елементите. Подробно са описани видовете и техниките на масажа.

За първи път в европейската медицинска история Гален дава класификация на видовете масаж, съобразена с теорията за смесванията на елементите в тялото, като предлага теоретично и практически разработена методика за извършването им.

Той чертае и диаграма, която да улесни хигиениста при запомнянето на видовете масаж: малко голямо умерено силен Качество Количество малко голямо умерено лек малко голямо умерено умерен.

 По-нататък в книгата се посочват упражненията, които могат да се изпълняват, какъв е ефектът от тях и как се избират подходяща диета и режим на живот .

След като е определил, че не всяко движение е упражнение, а само по-интензивното и че някои видове физическа работа също са упражнения, Гален разделя упражненията на силови и скоростни:

 „Наричам силово упражнение това, което се прави със сила, но без скорост, а скоростно упражнение това, което се прави със сила и скорост, но няма значение дали ще се казва със сила или енергично.“

В книга трета „Апотерапия, къпане и умора“ Гален определя заключителната фаза на упражненията, наречена „апотерапия“ , описва видовете единична или комбинирана умора, която може да се появи като последица от неправилно упражняване, говори за ползата от къпането с различна температура на водата и предлага диета и лечебни средства при тези състояния, както и при безпокойство, безсъние и други проблеми. Тезата, че полезното за един е полезно за всички, е грешна и всички предписания трябва да са индивидуални.

Апотерапията включва бавни упражнения, масаж, къпане и намазване на тялото.

Лечението включва упражнения, бани и поемането на определени храни и течности, подбор на лекарства – извлеци от билки, отвари, пчелен мед и др., приемани по различно време на деня. Ако в тялото са се събрали множество отпадни продукти, може да се направи кръвопускане, да се предизвика повръщане или очистване на червата. Част от хранителната диета при умората с усещане за нараняване е следната: „От плодовете най-подходящ е лимецът, от зеленчуците – марулята, от рибите – придънните, хлябът да е изпечен на пещ, подквасен и умерено чист, птиците да са планин- ски, напитката – оксимел, медовина, рядко и бяло вино, и всичко, което поражда добри сокове и прочиства, не е лепкаво, не създа- ва плътен сок и не е много хранително.“ Сред основните лекарства, подходящи за облекчаване на състоянието, са лекарствата от трите вида пипер и т.нар. Диосполитско лекарство или Диосполитикон.

Гален дава рецепти и описва разновидностите им, по-нататък посочва приготовлението на лекарството от каламинта и

на различни течни масла, сред които маслата от ела, топола, лайка, риган и др.

Той се занимава с различни по характер медицински проблеми в книга пета „Диагноза, лечение и предпазване от различни заболявания. Гален обръща специално внимание на различните бели вина, тъй като според него гъстите тъмни вина сгъстяват соковете, запушват някои основни органи и водят до образуване на камъни в бъбреците.

Съветите му към възраст ните хора продължават с храните и напитките, които не бива да приемат и какви лекарства трябва да вземат, ако страдат от лениви черва и посочва примери от практиката си, свързани с различното усвояване на козето и магарешкото мляко.

В книга шеста „Профилактика на болестните състояния“ обсъжда основни проблеми на профилактиката и лечението на болестните състояния.

Съвет на Здравница

прочети още Ханеман, основоположникът на хомеопатията

прочети още Елизабет Блакуел или трудният път на жените в медицината

прочети още Дядо Влайчо и неговите съвети за здраве

прочети още Калните бани за здраве у нас и техният родоначалник

прочети още Какво знаем за диетите на Озава?

прочети още Как д-р Бах стигна до извода, че се лекува пациента, а не болестта?

прочети още Как д-р Ливинтстън откри билката строфантус?

прочети още Как бе създаден тритомника?

прочети още Ботаникът, който нарече домата помидор

прочети още Кой е откривателят на маскираната хранителна алергия?

прочети още Кой е личният лекар на императрица Мария Терезия?

прочети още Местната упойка - посрещната с ледено мълчание от лекарското съсловие

прочети още Гален - придворният лекар на Марк Аврелий

прочети още Рентген - прадядото на модерния скенер

прочети още Кой е бащата на модерната химиотерапия?

прочети още Най-благородният очен лекар

прочети още Кой е бил личният лекар на Гьоте?

прочети още Руски кибернетик въвел метода на единствения флакон в хомеопатията

прочети още Децата на кои български фамилии са учили медицина във Виена?
Акценти от ЗдравницаЗа пролетни сили - тинктура от мечи лук

За пролетни сили - тинктура от мечи лук

Мечият лук (Allium ursinum L.), наричан още левурда или див чесън се препоръчва като мощно средство против атеросклероза и при чревни разстройства. Особено полезен е пресният сок със своя антимикробен ефект...още

На Благовещение и най-силната отрова губи силата си

На Благовещение и най-силната отрова губи силата си

В народния календар денят е известен като Благовец или "половин Великден", защото поверието гласи, че тогава долитат кукувиците и лястовиците и известяват на хората благата вест за идващата пролет....още

22 март - Световен ден на водата

22 март - Световен ден на водата

Създаването на празник на прясната вода е предложено на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия....още

Първите седем стъпки към емоционална свобода

Първите седем стъпки към емоционална свобода

Открий какво означава да живееш емоционално свободен и душевно изпълнен живот. Съветите са на Марти Иванова....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Масло от жълт кантарион, чисто, Здравница, 50 мл. Масло от жълт кантарион, чисто, Здравница, 50 мл.

Маслото от жълт кантарион най-често се използва при депресия, нервност, умора, загуба на апетит, стомашни и храносмилателни проблеми....


Цена: 13.90 лв.


Шипково масло, от семена, студено пресовано, Здравница, 100 мл.
Шипково масло, от семена, студено пресовано, Здравница, 100 мл.

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Рибен колаген на прах - 150 гр.
Рибен колаген на прах - 150 гр.

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Морска краставичка - тинктура
Морска краставичка - тинктура

Желатин - за здрави стави, Здравница - 400 гр.
Желатин - за здрави стави, Здравница - 400 гр.

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница Здравница - Google Plus RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2017 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email