Защо змията е синоним на лечителско изкуство?


| Прочетено Прочетено: 690 пъти | КоменариКоментари: 0Защо змията е синоним на лечителско изкуство?

„Здравница” продължава с  рубриката, в която ви запознава с големите имена на медицината, чийто принос е позабравен в наши дни.

Развитието на римската медицината до времето на Гален

В гръцката колония Кротон в Южна Италия в края на VІ в.пр. Хр. се установява и развива медицинска школа, която обучава гърци и римляни. По времето на римската република медицината се практикува предимно от гърци, роби или освободили се роби.  Едва през ІІІ в.пр.Хр. свободни гърци и римляни се посвещават на лечебното изкуство.

Дотогава основни лечебни познания са имали patres familias , които са се грижели както за близките и робите си, така и за животните в стопанството, като ползвали лечебни методи, наследени предимно от етруските.

Писателят Плиний Стари в съчинението си „Естествена история“ пита реторично: „Всъщност не живеят ли хиляди народи без лекари и дори без медицина, както римският народ повече от 600 години, и без самият той да е бил бавен в приемането на изкуствата, а дори жаден за медицината, докато не я осъдил, след като я изпитал.“

В историята на Тит Ливий „От основаването на Града“ се разказва как римляните приемат култа към бог Асклепий по препоръка на Сибилинските книги в края на ІІІ в.пр.Хр., за да спрат чумна епидемия, изпратена им като наказание от боговете. Според мита,

 в кораба, който пристигнал от Гърция със статуята на божеството, имало змия, която изпълзяла на острова в река Тибър и там по-късно било издигнато светилище на лечителя.

Гръцкият лекар Архагат от Пелопонес е първият, който получава официално разрешение през 218 г.пр.Хр. да лекува в Рим. Тъй като имал авторитет на специалист, лекуващ раните, римляните му предоставили помещение за лечение, закупено с обществени средства. След него в Рим дошъл известният лекар Асклепиад , който бил завършил реторска школа и с напътствията си спечелил симпатията на римските граждани. Целз цитира в ІІІ глава на „За медицината“ възгледите на Асклепиад за лечението: „Асклепиад казва, че задължение на лекаря е да лекува сигурно, бързо и приятно.“

Следващият известен лекар е Темизон от Лаодикея, ученик на Асклепиад и основател на методическата школа, живял в Рим при управлението на Август (31 г.пр.Хр.–14 г.сл.Хр.).

В началото на І в.сл.Хр. Авъл Корнелий Целз представя на съвременниците си произведение от 8 книги в областта на медицината. Това е медицинският трактат De medicina „За медицината“, част от енциклопедията Artes „Изкуства“, съставена по времето на император Тиберий (14–37) и посветена на земеделието, медицината, военното дело, реториката, философията и правото. Извън историческия преглед на развитието на медицината и кратките анатомични бележки за вътрешните органи и опорно-двигателния апарат, съчинението представя всички аспекти на здравето, болестите и леченията им. Последните 2 книги са посветени на хирургията и са със специализирана насоченост. 

Целз убедително защитава тезата, че медицината е не само практическо занимание, но се нуждае и от разработена теория. През І в.сл.Хр. Аретей от Кападокия става известен с трактатите си „Причини и симптоми на острите болести“ и „Причини и симптоми на хроничните болести“, които са запазени до днес.

Римският учен Клавдий Гален (ок.129 – 216 г.), придворен лекар на римските императори Марк Аврелий, Комод и Септимий Север, създава епоха в европейската медицина. Поради това през Късната античност и Средновековието е смятан за втория след Хипократ колос и неоспорим

Съчинението  му в шест книги „За хигиената“ или в латински превод „За запазване на здравето“ е написано около 175 г., когато Гален е бил в разцвета на силите си и вече е придобил достатъчно практически опит, за да разгледа един от двата основни дяла на медицинското изкуство, наречен „хигиена“ или „изкуство на съхраняване на здравето“: „Изкуството за човешкото тяло е едно, както посочих в друга книга, но се разделя на два големи дяла: единият се нарича „хигиена“, а другият – „терапия.“ Задачите им са различни и ако хигиената предпазва, то терапията се грижи състоянието на тялото да остане непроменено: „Тъй като по значение и по време здравето предхожда болестта, ще разгледам първо как да бъде запазено здравето и след това по какъв начин да бъдат премахнати болестите.“

Макар да пише също, че съчинението е предназначено за „гърците и за тези, които въпреки че са варвари по рождение, са възприели гръцката култура“, това, което описва, е било изпитано и проверено в практиката му в императорския двор и у знатни фамилии.

Самият автор на няколко места подчертава, че в този своеобразен „учебник по хигиена“

 следва метод, при който стройно се излагат не само теоретичните постановки, но се дават и примери за по-доброто усвояване на теорията,

включваща идеите за 4-е основни елемента в тялото – топло, студено, влажно и сухо, както и насоки, които целят  да запазят или възстановят най-доброто им смесване – „евкразията“.

Гален представя като образци конкретни примери, чието здравословно състояние проследява и говори за собственото си здраве като илюстрация на добрите хигиенни практики. Сред основните изисквания за доброто здраве е умереността във всяко действие: „Смятам, че е правилно казаното от Хипократ в „Афоризми“: „Работата да е преди яденето“, както и в VІ книга на „Епидемични болести“:

„Всичко трябва да е умерено: работа, хранене, пиене, сън, полови контакти“, той е посочил, че тези дейности следва да се извършват умерено и каква да бъде последователността им.“

Според П. Сотрес: „С Гален хигиената получава знатната си титла и това става най-вече благодарение на синтеза, който той прави на Хипократовите идеи, учението на Аристотел и откритията на елинистическата наука.“ За Гален е от значение фактът, че съставящите тялото подобни елементи имат материален характер и върху тях може да се въздейства с материални средства с оглед на лечението на болния организъм. В медицината Гален отстоява диалектическите си възгледи, като наблюдава, анализира и описва различните етапи и промени в човешкото тяло от раждането до смъртта, търси връзката между възрастовото развитие, грижите за здравето и болестта.

Здравето никога не остава в едно и също състояние, затова и развитието на детето се разделя на 7-годишни периоди, през които се променя основното смесване на четирите градивни елемента.

С течение на времето тялото изсъхва и това е основната причина за естествената смърт на живите организми. За Гален животът е кръговрат, при който съразмерността в материята се възстановява чрез хранене, пиене, дишане и пулс, тъй като природата е заложила в живите същества и в растенията вродената способност да се стремят към това, което не им достига.

На практика отличното устройство и функциониране на всички органи в човешкото тяло се среща рядко, затова и заключението на Гален е: „Следователно при толкова промени не трябва да търсим най-доброто физическо състояние, защото дори да съществува, не би останало непроменено и за миг. Учудвам се на мнението на някои, че здравето и доброто смесване не се изменят и ако има някакво малко отклонение, то вече не е здраве.“

Сред определенията за здравето намираме още: „Болката ни измъчва много и затова състоянието, при което не чувстваме болка и нищо не ни пречи да извършваме ежедневните си дейности, наричаме здраве.“

Практическата част на първа книга включва предписания относно отглеждането на новородено момче с отлично смесване, хигиената на кърменето, къпането и масажа, пиенето и чистия въздух, както и какви грижи следва да се полагат до 14-годишната му възраст.

В книга втора „Масаж и упражнения“ продължава изложението на основните цели на хигиената като приложна част на изкуството. Гален утвърждава, че

хората са различни и начинът на живот е различен, следователно не би могло да се дадат едни и същи предписания на отделните хора.

Опитното познание на Гален е от значение за диференциране на начините за поддържане на тялото на човека с отлично смесване на елементите. Подробно са описани видовете и техниките на масажа.

За първи път в европейската медицинска история Гален дава класификация на видовете масаж, съобразена с теорията за смесванията на елементите в тялото, като предлага теоретично и практически разработена методика за извършването им.

Той чертае и диаграма, която да улесни хигиениста при запомнянето на видовете масаж: малко голямо умерено силен Качество Количество малко голямо умерено лек малко голямо умерено умерен.

 По-нататък в книгата се посочват упражненията, които могат да се изпълняват, какъв е ефектът от тях и как се избират подходяща диета и режим на живот .

След като е определил, че не всяко движение е упражнение, а само по-интензивното и че някои видове физическа работа също са упражнения, Гален разделя упражненията на силови и скоростни:

 „Наричам силово упражнение това, което се прави със сила, но без скорост, а скоростно упражнение това, което се прави със сила и скорост, но няма значение дали ще се казва със сила или енергично.“

В книга трета „Апотерапия, къпане и умора“ Гален определя заключителната фаза на упражненията, наречена „апотерапия“ , описва видовете единична или комбинирана умора, която може да се появи като последица от неправилно упражняване, говори за ползата от къпането с различна температура на водата и предлага диета и лечебни средства при тези състояния, както и при безпокойство, безсъние и други проблеми. Тезата, че полезното за един е полезно за всички, е грешна и всички предписания трябва да са индивидуални.

Апотерапията включва бавни упражнения, масаж, къпане и намазване на тялото.

Лечението включва упражнения, бани и поемането на определени храни и течности, подбор на лекарства – извлеци от билки, отвари, пчелен мед и др., приемани по различно време на деня. Ако в тялото са се събрали множество отпадни продукти, може да се направи кръвопускане, да се предизвика повръщане или очистване на червата. Част от хранителната диета при умората с усещане за нараняване е следната: „От плодовете най-подходящ е лимецът, от зеленчуците – марулята, от рибите – придънните, хлябът да е изпечен на пещ, подквасен и умерено чист, птиците да са планин- ски, напитката – оксимел, медовина, рядко и бяло вино, и всичко, което поражда добри сокове и прочиства, не е лепкаво, не създа- ва плътен сок и не е много хранително.“ Сред основните лекарства, подходящи за облекчаване на състоянието, са лекарствата от трите вида пипер и т.нар. Диосполитско лекарство или Диосполитикон.

Гален дава рецепти и описва разновидностите им, по-нататък посочва приготовлението на лекарството от каламинта и

на различни течни масла, сред които маслата от ела, топола, лайка, риган и др.

Той се занимава с различни по характер медицински проблеми в книга пета „Диагноза, лечение и предпазване от различни заболявания. Гален обръща специално внимание на различните бели вина, тъй като според него гъстите тъмни вина сгъстяват соковете, запушват някои основни органи и водят до образуване на камъни в бъбреците.

Съветите му към възраст ните хора продължават с храните и напитките, които не бива да приемат и какви лекарства трябва да вземат, ако страдат от лениви черва и посочва примери от практиката си, свързани с различното усвояване на козето и магарешкото мляко.

В книга шеста „Профилактика на болестните състояния“ обсъжда основни проблеми на профилактиката и лечението на болестните състояния.

Съвет на Здравница

прочети още Ханеман, основоположникът на хомеопатията

прочети още Елизабет Блакуел или трудният път на жените в медицината

прочети още Дядо Влайчо и неговите съвети за здраве

прочети още Калните бани за здраве у нас и техният родоначалник

прочети още Какво знаем за диетите на Озава?

прочети още Как д-р Бах стигна до извода, че се лекува пациента, а не болестта?

прочети още Как д-р Ливинтстън откри билката строфантус?

прочети още Как бе създаден тритомника?

прочети още Ботаникът, който нарече домата помидор

прочети още Кой е откривателят на маскираната хранителна алергия?

прочети още Кой е личният лекар на императрица Мария Терезия?

прочети още Местната упойка - посрещната с ледено мълчание от лекарското съсловие

прочети още Гален - придворният лекар на Марк Аврелий

прочети още Рентген - прадядото на модерния скенер

прочети още Кой е бащата на модерната химиотерапия?

прочети още Най-благородният очен лекар

прочети още Кой е бил личният лекар на Гьоте?

прочети още Руски кибернетик въвел метода на единствения флакон в хомеопатията

прочети още Децата на кои български фамилии са учили медицина във Виена?
Акценти от ЗдравницаУъркшоп „Коледно Добротворчество” в София

Уъркшоп „Коледно Добротворчество” в София

Инициативата Коледно Добротворчество е на благодарни родители, а събраните средства ще бъдат в полза на болницата – подпомагане на материалната база на СБАЛ по детски болести проф. д-р Иван Митев - София....още

Домът за медико-социални грижи за деца – Варна вече има робот за прохождане

Домът за медико-социални грижи за деца – Варна вече има робот за прохождане

Домът за медико-социални грижи за деца – Варна вече разполага с робот за прохождане - система за локомоторна терапия LokoHelp Woodway. Апаратурата е дарение от благотворителната инициатива „Българската коледа“....още

Иновативна система за диагностика на рак на гърдата в София

Иновативна система за диагностика на рак на гърдата в София

Здравните специалисти в Медицински център ПСАГБАЛ „Света София“ започват работа с иновативна система за диагностика на туморни образувания на млечната жлеза....още

ВМА с поредна трансплантация на черен дроб

ВМА с поредна трансплантация на черен дроб

Специалисти от Военномедицинска академия извършиха поредна чернодробна трансплантация – втора в рамките на 2 седмици....още


Виж още от акценти

 

За потребителя

Продуктите на Здравница

Магнезиев хлорид, хранителна добавка - 500 гр. Магнезиев хлорид, хранителна добавка - 500 гр.

Магнезиевият хлорид намалява на умората и отпадналостта, подпомага електролитния баланс, нормализира метаболизма и производството на енергия....


Цена: 20.00 лв.


Сода, без алуминий - 250 гр.
Сода, без алуминий - 250 гр.

Рибен колаген на прах - 150 гр.
Рибен колаген на прах - 150 гр.

Цейлонска канела на прах - 50 гр.
Цейлонска канела на прах - 50 гр.

Морска краставичка - тинктура
Морска краставичка - тинктура

Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)
Билкова смес №20 (при киста на яйчниците)

Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница
Безалкохолна прополисова тинктура - Здравница

Всички продукти
Най-търсено в Здравница Най-търсено в ЗдравницаЗаболявания Заболявания

 

Билки Билки

 

Народни рецепти Народни рецепти

Всички заболявания Всички билки Всички народни рецепти

Намери бързо:    

"Ню Ес Нет ЕООД" предупреждава, че предоставената информация на страниците на ЗДРАВНИЦА не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на нужното лечение.

Facebook - Здравница Twitter - Здравница Здравница - Google Plus RSS - Здравница

Използването на материали от Zdravnitza.com задължително става след позоваване на източника и линк към съответната страница!

Здравница
Здравница
Здравница
   
Здравница

Copyright © 2006-2017 Zdravnitza.com Всички права запазени.
Zdravnitza.com е собственост на "Ню Ес Нет ЕООД" : Условия за ползване

email